Ivan Švejna

Člen strany: MOST-HÍD - az együttműködés pártja – strana spolupráce (MOST-HÍD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivan Švejna

Ivan Švejna

Pred 18 rokmi sme mali 778 tisíc seniorov, teraz už máme 1 065 tisíc sa vypláca, to znamená za ostatných osemnásť rokov, aj keď sme nerobili nejaké veľké parametrické úpravy, tak máme o tretinu viacej seniorov.

Výrok Ivana Švejnu sa týka počtu starobných dôchodcov, ktorých vypláca Sociálna poisťovňa. Ročenka a údaje z webu Sociálnej poisťovne potvrdzujú, že výrok Ivana Švejnu je pravdivý.


Údaje Sociálnej poisťovne uvádzajú že k 30. novembru 2018 bolo na Slovensku 1 066 844 starobných dôchodcov, je však možné, že v čase natáčania relácie boli zverejnené len údaje k 31. októbru 2018, kedy bol počet starobných dôchodcov 1 063 912. Údaj, ktorý uvádza Švejna pre súčasnosť, sa teda približne zhoduje s údajmi pre posledné dva mesiace.
K údaju pre rok 2000 ("pred 18 rokmi") nám Ivan Švejna zaslal sken stránky z knihy, z ktorej daný údaj čerpal. Ide o Ročenku Sociálnej poisťovne. Podľa tejto ročenky bol v roku 2000 (k 31.12) počet poberateľov starobného dôchodku 778 030.

Po zasadnutí Poľskej vlády, ktoré sa týkalo Globálneho rámca OSN o migrácii, vydal tlačový úrad vyhlásenie, v ktorom Poľsko zaujalo odmietavý postoj voči tomuto paktu, odôvodnujúc rozhodnutie nesplnením požiadaviek národnej suverenity. V médiách je zároveň možné nájsť informácie o tom, že sa poľskí predstavitelia marakéšskej konferencie nezúčastnia. Výrok hodnotíme tento výrok ako nepravdivý. 

Poľský tlačový úrad vo svojom rozhodnutí toto rozhodnutie odôvodnil nesplnením požiadaviek na "silné garancie suverénneho práva rozhodovať, koho krajiny príjmu na svoje územie, a na rozlišovanie medzi legálnou a nelegálnou migráciou". 

Informácie z konca novembra 2018 hovoria, že Poľsko sa konferencie v Marakéši nezúčastní. 
Čo sa týka Slovenska, Slovenská národná strana volala po tom, aby sa na finálnych rokovaniach v Marakéši Slovenská republika nijakým spôsobom nezúčastnila. „Po konzultácii so stranou Smer sme sa zhodli na tom, že ďalšie smerovanie by mohlo viesť k tomu, že by sme podporili pozmeňovací návrh strany Smer a dohodli sme sa na tom, že vytvoríme priestor pre predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby postupoval v zmysle toho, čo oznámil, že ak prejde návrh strany Smer a SNS, tak garantuje, že do Marakéša nikto nepôjde, ani veľvyslanec, ani žiaden referent za SR, aby sa nedala zneužiť prítomnosť kohokoľvek, aby nebol dokument prijatý s podporou SR,“ povedal Paška, reprezentant SNS. 
Predseda vlády Pellegrini už predtým povedal, že Slovenská republika pakt o migrácii nepodporí. “Slovensko má problém so znením paktu OSN, ako je dnes navrhnutý. Slovensko si nemyslí, že neexistuje rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Ekonomickú migráciu považujeme za nelegálnu, škodlivú a za bezpečnostné riziko,” povedal premiér a zaroveň zdôraznil, že Slovensko nemá záujem na rokovanie poslať svojho zástupcu: “Ak by účasť akéhokoľvek zástupcu SR mala znamenať automaticky prihlásenie sa k Marrákešskému protokolu, tak sa nikto, vrátane ministra, na zasadnutí v Marrákeši za SR nezúčastní.”

…pravdou je to, že nie len u nás sa tých detí málo rodí, ale v celej Európe, to nie je niečo, že práve na Slovensku jednoducho tie preferencie ľudí sú iné, hej, my máme myslím že 1,4, tak to je, ale to nemáme len my a vôbec nie sme niekde na chvoste.

Ivan Švejna hovorí o počte detí narodených na jednu ženu na Slovensku a v ostatných krajinách EÚ. Na Slovensku pripadalo na jednu ženu v roku 2016 1,48 dieťaťa, čo predstavuje podpriemer v Európskej únii. Podľa poslednej štatistiky je až 10. krajinou s najmenším počtom detí na jednu ženu, teda nenachádza sa na konci štatistiky pomedzi štátmi EÚ. Ako na to poukázal aj Švejna, nízka pôrodnosť nie je len problémom Slovenska ale aj celej Európskej únie, ktorý súvisí so starnúcou populáciou. Tento fenomén sprevádza nízka pôrodnosť ale aj zvýšenie priemerného veku. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…u nás a ostatných desať rokov pribudlo na tej strane, ktorá, teda Sociálna poisťovňa platí, okolo 130 tisíc nových dôchodkov, to znamená, že aj s invalidnými, to znamená, že každý rok sa na tu stranu posúva zase približne 10 tisíc nových dôchodcov…

Podľa informácií dostupných na stránke Sociálnej posťovne bolo k 30. aprílu 2008 registrovaných 1 252 419 dôchodcov. Vyplatilo sa 913 726 starobných dôchodkov a 196 625 invalidných dôchodkov. K 30. aprílu 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 1 391 309 dôchodcov. Vyplatených bolo 1 064 099 starobných a 235 183 invalidných dôchodkov, čo dokopy od roku 2008 predstavuje nárast o 188 931 vyplatených dôchodkov v týchto dvoch kategóriách. Celkový počet dôchodcov vzrástol od apríla 2008 o 138 890. V porovnaní s údajmi z 30. apríla 2017 (1 380 908 dôchodcov, pozn.) počet dôchodcov vzrástol o 10 401. Výrok Ivana Švejna napriek odchýlke hodnotíme ako pravdivý.
V tomto výroku Ivan Švejna hovorí o strednej dĺžke života a rozdieloch v priemernej dĺžke života mužov a žien. Pri analýze sme vychádzali z údajov OECD, Eurostatu a Svetovej banky, pričom sme použili nateraz najaktuálnejšie dáta z roku 2016. Na Slovensku bola podľa Eurostatu stredná dĺžka života mužov 73,8 rokov. Ženy sa v priemere dožívajú 80,7 rokov. Na Slovensku teda ženy žijú o 6,9 rokov dlhšie ako muži. Ak sa pozrieme na údaje OECD,
tak ženy sa dožívajú na Slovensku 80,2 rokov a muži 73,1 rokov. Podľa
dát OECD sa ženy dožívajú o 7,1 rokov dlhšie ako muži. Podľa Svetovej banky sa ženy dožívajú 80,2 rokov, zatiaľ čo muži 73,1 rokov. V priemere teda ženy na Slovensku žijú dlhšie o 7,1 rokov. Ivan Švejna hovori vo výroku o minimálne šiestich rokov, čo dosvedčujú všetky štatistiky, ktoré sa pohybujú mierne nad uvedenou hodnotou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.
Celosvetový priemer v dĺžke života podľa Svetovej banky je 69,9 rokov. V roku 2016 bola stredná dĺžka života na Slovensku podľa Svetovej banky 74,5 rokov. Ak sa pozrieme na pohlavia celosvetovo, tak zaznamenáme taký istý trend ako na Slovensku, t.j. ženy sa dožívajú dlhšie ako muži. Ženy sa v svetovom meradle dožívajú 74,2 rokov v priemere, zatiaľ čo muži len 69,9 rokov. Rozdiel v priemernej dĺžke života ženy a muža je 4,3 rokov.