Ing. Ivan Mikloš

Ivan Mikloš pochádza zo Svidníka. Narodil sa 2. júna 1960. Po absolvovaní gymnázia vo Vranove nad Topl’ou nastúpil na Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave – obor dlhodobé plánovanie a prognózovanie (1979-1983).

V rokoch 1983 až 1987 pôsobil Ivan Mikloš na VŠE ako asistent, neskôr ako odborný asistent (1987-1990). Svoje výskumy venoval predovšetkým analýzam a prognózam československého hospodárstva. Jedným z produktov Ivana Mikloša bol napríklad počítačový model demografického vývoja československej populácie do roku 2010.

Po páde komunistického režimu sa stal Ivan Mikloš poradcom podpredsedu vlády SR zodpovedným za ekonomickú reformu, v rokoch 1991-1992 vykonával činnosť riaditeľa odboru hospodárskej a sociálnej politiky Úradu vlády a o rok neskôr pôsobil v úlohe ministra privatizácie. V roku 1993 si doplnil vzdelanie na London School of Economics.

V roku 1992 mladý ekonóm vstupuje do Občanskej demokratickej únie a vzápätí je zvolený do funkcie prvého podpredsedu strany. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993) sa Ivan Mikloš presúva do Demokratickej strany. V nasledujúcom roku je zvolený za jej predsedu. Medzi rokmi 1992 až 1998 pôsobí Ivan Mikloš vo funkcii výkonného riaditeľa a prezidenta neziskovej spoločnosti M.E.S.A 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy), v roku 1994 začína prednášať na Trnavskej univerzite predmet Ekonomická transformácia a o niekoľko rokov neskôr sa stáva členom dozornej rady Fondu národného majetku (1997-1998).

V roku 1998 vstupuje Ivan Mikloš do stredovej vlády Mikuláša Dzurindu na post podpredsedu pre ekonomiku. Rok pred koncom vládneho funkčného obdobia spoluzakladá novú pravicovú stranu – Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu (SDKÚ).

Po parlamentných voľbách v roku 2002 sa spolu s SDKÚ a ďalšími tromi pravicovými stranami do vlády opäť vracia – tentokrát priamo na kreslo ministra financií Slovenskej republiky. Kreslo ministra financií obsadzuje aj po parlamentných voľbách v roku 2010.

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivan Mikloš

Ivan Mikloš

(Firma Novitech počas problémov s IS na Finančnom riaditeľstve pozn.)odmietla poskytnúť súčinnosť, ku ktorej sa zaviazala na to, aby mohlo dôjsť k plynulému prechodu od starého k novému systému, ktorý zabezpečovala do konca minulého roka táto firma, k novému systému, ktorý zabezpečuje iná firma, vybratá počas vlády Roberta Fica a ministrovania pána Počiatka.

Ivan Mikloš sa vo viacerých vyjadreniach
povedal, že súčasný stav spôsobila svojou nespoluprácou a nesúčinnosťou
práve firma Novitech. Tá tvrdí, že ministra financií upozorňovala na možný kolaps finančnej správy ešte v prvej polovici novembra minulého roka.
SME.sk:
V liste
s dátumom 18. februára, ktorý zverejnila rovnako firma Novitech,
Miklošovi napísala, že kým nebude plne fungovať nový systém, daňové
úrady by mali uprednostniť riešenie od košického Novitechu Tax.
O
dva dni na to minister Igora Krnáča, bývalého šéfa daniarov, odvolal s
tým, že vedenie vzniknutú situáciu nezvládlo. Komplexnú dodávku nového
systému KONS má zabezpečiť IBM
(ktorý počas problémov s portálom
eTax v roku 2010 zabezpečoval hardvér a bol skutočne vybratý ešte počas
vlády Róberta Fica a ministrovania Počiatka, ako to tvrdil Mikloš,
pozn.). Bývalý šéf kompetenčného centra Miroslav Mikulčík, ktorý bol
zodpovedný za zavedenie tohto systému, pre SME 21. februára potvrdil, že
na systéme spolupracuje niekoľko IT firiem.

Na strane druhej SITA vo svojej správe uvádza:
Predstavitelia Novitechu na tlačovej besede predložili viaceré
dokumenty, ktoré podľa nich svedčia o nezvládnutí celého prechodu na
nový informačný systém zo strany Finančnej správy SR a aj samotného Ministerstva
financií SR. Spoločnosť predložila napríklad aj list, ktorým ju
prvýkrát 26. januára 2012 požiadal Miroslav Mikulčík, bývalý riaditeľ
Kompetenčného centra finančných operácií, o súčinnosť a migráciu
systémov. Spôsob, akým má však Novitech spolupracovať s finančnou
správou, je podľa Jozefa Baluna presne stanovený v podpísaných zmluvách a
dodatkoch a vedenie finančnej správy ju podľa jeho slov "nemôže jedným
papierom vyzvať na migráciu". "Nebol splnený základný predpoklad –
vyzmluvnenie," zhrnul Balun dôvody, prečo nemohla spoločnosť poskytnúť
súčinnosť.Novitech tvrdí, že na jeseň minulého roka bol pripravený
dodatok k zmluve, ktorý obsahoval vyzmluvnenie aplikácií nového
centralizovaného informačného systému (IS RDS), ako aj migráciu a
bližšie nešpecifikovanú integráciu tohto systému na nový KONS IS.
Miroslav Mikulčík, v tom čase poradca ministra financií Ivana Mikloša,
však neskôr podľa spoločnosti z "nepochopiteľných príčin všetko stopol" s
tým, že žiadny dodatok sa podpisovať nebude.

Celú kauzu nie je možné overiť z primárnych zdrojov, preto nie je v našich možnostiach posúdiť kto hovorí v celom prípade pravdu.

(Firma Novitech pozn.)ktorá vlastnila autorské práva a pán Kažimír veľmi dobre vie, keďže bol aj štátnym tajomníkom, s ktorou boli obrovské problémy…

Novitech Tax spravuje okrem iného aj portál eTax,
ktorá je rovnako programom daňového informačného systému. Problémy so
spoločnosťou sa prejavili v roku 2010, keď skolaboval práve systém eTax, ktorého bol Novitech dodávateľom. Novitech
sa v súvislosti s problémami odvolával na hardvéru,  ktorý zasa
dodala spoločnosť IBM. Daňové riaditeľstvo podalo na Novitech žalobu ihneď po audite, ktorý mal skonštatovať nedostatky na strane spoločnosti. Stanovisko Daňového riaditeľstva SR: "Spoločnosť
pravdepodobne v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za vzniknuté problémy
zavádza zverejňovaním poloprávd a nepravdivých údajov. Verejne vyzývame
dodávateľa, aby aktívne spolupracoval na urýchlenom vyriešení problému."

Šéf Daňového riaditeľstva a nominant SMER-u Igor Šulaj vyčíslil škody,
ktoré boli spôsobené zlyhaním systému na niekoľko stotisíc eur. Žaloba
bola napokon stiahnutá, ale to až po nástupe novej vlády, keď I.Mikloš odvolal Šulaja a na jeho miesto dočasne dosadil Zlaticu Ondruškovú. Tá po svojom nástupe zrušila žalobu. SME, 20.august 2010: "Po
zvážení všetkých okolností najmä v záujme zachovania dlhodobej
spolupráce s touto spoločnosťou na základe uzatvorených zmlúv, ako aj v
snahe urýchlene riešiť problémy zmierlivou cestou, vzalo svoj návrh na
začatie konania podaním zo dňa 22. júla späť.“
Informoval hovorca
riaditeľstva. Vvýrok o tom, že sa
problémy s firmou prejavili už počas obdobia Kažimíra vo funkcii
štátneho tajomníka je pravdivý.

Váš predseda Robert Fico povedal veľmi jasne, že vrátite zákonník práce tam, kde bol pred zásadnou zmenou, ktorú sme urobili my.

SITA/Webnoviny na tému zákonníka práce a jeho zmien počas vlády Ivety Radičovej uvádza: "Fico sa zároveň zaviazal, že ak bude mať Smer-SD v budúcnosti v parlamente dostatočnú silu, zmení Zákonník práce tak, ako to urobil v roku 2008, aby bol "normálny, európsky".

Len v rokoch 2002-2006 prišlo, a tu sme ich spísali, na Slovensko 200 zahraničných investícií

Počet nových zahraničných investorov v rokoch 2002-2006, ktorý uvádza I.Mikloš vieme overiť na základe dokumentu MF SR- Koncepcia riadenia prílevu zahraničných investícií v kontexte globálnej ekonomickej a finančnej krízy (.pdf) Koncepcia obsahuje mieru prílevu investorov zo zahraničia v súvislosti s poskytovanou štátnou pomocou prostredníctvom agentúry SARIO. V rokoch 2002 až 2006 bol nasledovný priebeh prílevu zahraničných investícií (PZI) do hospodárstva SR:

rok PZI
2002 25
2003 22
2004 46
2005 47
2006 65
spolu             + 205            

Podľa "koncepcie" teda môžeme potvrdiť Miklošove údaje o náraste zahraničných investorov na Slovensku, kedže v rokoch 2002 až 2006 ich počet narástol o 205.

Keď sme začínali v prvej Dzurindovej vláde, tak bola nezamestnanosť takmer 20%. A najmä reformami, ktoré sme naštartovali, sa znížila potom pod 10%.

Podľa žiadnej zo štatistík nebola hodnota nezamestnanosti na začiatku vládneho obdobia prvej Dzurindovej vlády na úrovni 20%. Podľa údajov ŠÚ SR v roku 1998 kedy nastúpila prvá vláda M. Dzurindu bola nezamestnanosť 12,5 %, v roku 1999 už 16,2%, v roku 2000 to bolo 18,6% a v roku 2001 19,2 %. Následne už iba klesala.

V roku 2006 vláda M. Dzurindu odovzdala krajinu vláde R. Fica kde nezamestnanosť bola podľa ŠÚ SR na úrovni 13,5 %. Pod 10%, podľa ukazovateľa ÚPSVaR klesla až na začiatku volebného obdobia R. Fica (august 2006).

Miklošov výrok hodnotíme ako zavádzanie. Ivan Mikloš chce zrejme poukázať na výrazné zníženie miery nezamestnanosti z 20% na menej ako 10% počas vládnutia za M. Dzurindu. 
Miera nezamestnanosti na úrovni takmer 20% bola však až v roku 2001 - teda nie v roku 1998 kedy preberali krajinu. V tomto roku bola 12,5%.
Miera nezamestnanosti sa nedostala pod úroveň 10% za vládnutia M. Dzurindu, ale až po voľbách v auguste 2006, kedy nastúpila vláda R. Fica, hoci to mohlo byť pod vplyvom reforiem z predchádzajúceho obdobia.