Ivan Kuhn

Člen strany: Občianska Konzervatívna Strana (OKS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivan Kuhn

Ivan Kuhn

Podľa analýzy z minulého roku, týkajúcej sa efektívnosti čerpania eurofondov, Prešovský kraj bol v tom čase výrazne úspešnejší v čerpaní eurofondov za opravu ciest ako Košický.

Spomínanú analýzu sme nenašli, výrok zatiaľ hodnotíme ako neoveriteľný.

Doplnenie (3.11.2013): Na základe informácii od Ivana Kuhna kontaktujeme KSK a PSK a požadujeme o poskytnutie informácii k projektu "Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ". V prípade získania nových informácii overenie výroku adekvátne upravíme.

Vedúci odboru školstva samosprávneho kraja, ktorí to riaditeľom odporučil je na svojej funkcii, riaditeľ je na svojej funkcii a učiteľ, ktorý poukázal na neefektívne vynakladanie prostriedkov prišiel o zamestnanie (jedná sa o kauzu na obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach, pozn.).

O príbehu Ota Žarnaya informovali viaceré Slovenské médiá. Žarnay bol prepustený po tom, čo informoval radu školy o neadekvátnom a predraženom využívaní externého právnika, ktorému musela škola platiť mesačný paušál. Po týchto informáciach bol prepustený z organizačných dôvodov.

Na tomto odkaze si môžete pozrieť zmluvy, ktoré podpísala škola s externým právnikom.

Vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja(KSK) Štefan Kandráč je stále vo funkcii, čo uvádza oficiálny web KSK. V čase tejto kauzy bol na poste riaditeľa(TASR/HSP) školy Peter Ivan, ktorý je riaditeľom školy dodnes, čo uvádza oficiálna stránka obchodnej akadémie. 

Bola pred tým podpísaná zmluva o prenájme týchto zariadení, v ktorej sa investor zaviazal, že zrekonštruuje ten pavilón (v nemocnici v Michalovciach, pozn.). Mal si vtedy zistiť statický posudok a nie teraz chcieť 5 miliónov, a navyše v pozemkoch, ktoré majú možno dvojnásobnú hodnotu.

Správa TASR uvádza: "Spoločnosť Svet zdravia, sa pri podpise zmluvy o dočasnom prevode akcií štyroch nemocníc v Košickom kraji v roku 2011 Úradu KSK zaviazala, že rozostavaný areál dokončí vo vlastnej réžii."
Rovnaký článok zároveň uvádza, že KSK sa zaviazalo prijatým memorandom z 30. septembra 2013 prispieť sumou 5 miliónov. Správa podobne uvádza aj tvrdenia opozičných politikov, ktorý vidia za týmto prevodom snahu súkromnej spoločnosti dostať sa k lukratívnym pozemkom.

Ja som poslancom mestského zastupiteľstva v Rožňave, aj u nás sa robil taký projekt hrádzok a verejné obstarávanie vyhrala firma z Bratislavy. Ako je možné, že bratislavavská firma dokáže niečo takéto poskytnúť efektívnejšie.

S odkazom na informácie uvedené v dokumente na internetovej stránke mesta Rožňava usudzujeme, že mesto skutočne vyhlasovalo verejnú súťaž ,,Revitalizácia krajiny". Konalo tak výzvou, dostupnou v nasledovnom dokumente, z obdobia február 2012. Zámerom mesta bolo vybudovanie preventívnych protipovodňových opatrení. Mesto obdržalo súhrne tri ponuky, pričom jedna bola z Rožňavy, ďalšia bola z Dobšinej a posledná, víťazná bola z Bratislavy - menovite od spoločnosti Stentor, s. r. o., ktorá zvíťazila na základe predloženia najnižšej cenovej ponuky.

Podľa poslednej štúdie, ktorú robil Transparency International Slovensko, samosprávny kraj, keď zadáva verejnú zákazku, iba tretinu zákazok realizuje prostredníctvom elektronických aukcií, ktoré sú najefektívnejším a najtransparentnejšími, spôsobom. Sú kraje, ktoré až dve tretiny realizuje cez elektronické aukcie.


Transparency International Slovensko realizovalo dve štúdie ohľadom spomínanej problematiky:

1) Gabriel Šípoš, Peter Klátik, Matej Tunega - Vplyv elektronických aukcií na efektivitu verejného obstarávania na Slovensku.

Tento dokument napríklad uvádza:
"Kým aukcie dosiahli v priemere 12 percentnú úsporu, obstarávania bez tejto metódy zaznamenali iba 6 percentnú úsporu voči predpokladanej cene. E-aukcie teda v priemere prinášajú zhruba o 6 percent nižšie ceny ako klasické obstarávanie."

2) Emília Sičáková-Beblavá, Slavomíra Šatníková, Peter Klátik - Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní: teória a prax na Slovensku.

V tomto dokumente sa okrem iného píše, že "povinnosť využívať e-aukcie (...) môže pozitívne ovplyvniť mieru vynakladaných financií na verejné obstarávanie, napríklad priniesť výraznejšie úspory a vyššiu transparentnosť."

Podľa projektu Otvorená samospráva TIS mal Košický kraj v roku 2012 do 33 % verejných obstarávaní cez e-aukcie. Nad 66 % je označený napríklad Trnavský kraj, alebo Banskobystrický kraj.