Ivan Korčok

https://www.mzv.sk/ministerstvo/statni_tajomnici-ivan_korcok

Člen strany: nominant SaS ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ivan Korčok

Ivan Korčok

A dostanem sa do takej absurdnej situácie, že áno medzi krajinami, ktoré ľudia vnímajú, že nám pomáhajú, je napr. Ruská federácia. Faktom, že z Ruskej federácie žiadna žiadna pomoc neprišla.

Marcový prieskum agentúry Focus pre DenníkN ukázal, že 25 percent občanov hodnotí Rusko ako krajinu, ktorá Slovensku pomáha v boji s koronavírusom.

Podľa hovorcu Ministerstva zahraničných vecí Juraja Tomagu však rezort začiatkom apríla žiadnu pomoc od ruskej vlády neevidoval.

V skutočnosti nám Rusko nepomohlo nijako, zatiaľ čo Európska únia nám môže pomôcť niekoľkými miliardami eur, ktoré budú kľúčové na záchranu ekonomiky,“ potvrdil 18. apríla štátny tajomník rezortu Martin Klus. 

Demagóg.SK sa snažil túto informáciu overiť ešte raz na ministerstve, email však zostal bez odpovede. Tvrdenie Ivana Korčoka napriek tomu hodnotíme ako pravdivé.

Tu sú stovky miliárd, ktoré Európska únia pripravuje a chce pomôcť svojim členským štátom, aby sme zvládli túto krízu.

Európske inštitúcie pripravili alebo pripravujú v súvislosti s dopadmi koronavírusu pomoc členským štátom v stámiliardových výškach. Tvrdenie Ivana Korčoka preto hodnotíme ako pravdivé. 

Európska komisia ohlásila investičnú iniciatívu na zmierňovanie škôd spôsobených pandémiou COVID-19. 

Jej súčasťou je aj návrh, aby členské štáty nemuseli Únii vracať tzv. predbežné financovanie eurofondov, ktoré by za normálnych okolností vracať museli. Slovensko by malo mať v rámci tejto pomoci k dispozícii 527 miliónov eur. 

Okrem toho v „iniciatíve (to) bola jedna z flexibilít (ktorá umožnila) presúvanie 8 % z alokácie na prioritnú os do inej osi v rámci fondu, alebo teda operačného programu,” uviedlo Zastúpenie EK na Slovensku pre portál Demagóg.SK. 

Komisia tiež schválila uvoľnenie 37 miliárd eur pre členské štáty z európskeho fondu solidarity.

Európska centrálna banka oznámila, že plánuje nakúpiť finančné aktíva vo výške 750 miliárd eur, aby podporila ekonomiky štátov eurozóny.

Banka po prvýkrát nakúpi okrem štátnych aj komerčné cenné papiere nefinančných inštitúcií. Výška nákupov pre jednotlivé krajiny bude závisieť od podielu ich centrálnych bánk na základnom imaní ECB.

Celkove tých zásielok z Číny bolo 7 v tejto chvíli, 2 boli dokonca dary.

Portál Demagóg.SK dohľadal z verejných zdrojov sedem zásielok z Číny, ktoré štát dostal v súvislosti s nákupmi resp. zháňaním zdravotníckeho materiálu pre pandémiu koronavírusu. Dve z týchto siedmich zásielok boli darom. Demagóg.SK oslovil Ministerstvo zahraničných vecí, aby potvrdilo počet a typ tej-ktorej zásielky, odpoveď email však zostal bez reakcie. Tvrdenie Ivana Korčoka napriek tomu hodnotíme ako ešte pravdivé.

17. apríl: dovoz 2,5 milióna chirurgických masiek, ktoré kúpili Štátne hmotné rezervy (ŠHR)

13. apríl: dovoz ochranných pomôcok (návleky na obuv, respirátory, ochranné okuliare), ktoré kúpili ŠHR

7. apríl: vládny špeciál doviezol zdravotnícky materiál 

27. marec: lietadlá doviezli dva milióny rúšok, podľa ministra zdravotníctva malo byť 400-tisíc darom čínskej firmy

25. marec: na Slovensko prišlo 74 ton zdravotníckeho materiálu

23. marec: lietadlo z Číny prinieslo do Prahy rúška, ktoré si rozdelilo Česko a Slovensko. Boli darom firiem J&T a EPH

19. marec: dorazil zdravotnícky materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tých ostatných susediacich štátov (Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, pozn.) naďalej platí to pravidlo ktoré teraz bolo zavedené, ktoré je predmetom nejakého vyhodnocovania, a to je jednoducho mať pri sebe ten negatívny jednomesačný atest.

Úrad verejného zdravotníctva už 6. a potom nanovo s inými podmienkami 17. apríla nariadil, že ľudia prichádzajúci na Slovensko zo zahraničia sa musia podrobiť povinnej karanténe v štátnom zariadení na dobu nevyhnutnú na ich otestovanie. 

Výnimku udelil o.i.  tzv. pendlerom, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v jednej krajine a pracujú v inej - nie však ďalej ako 30 km od hraníc. Od 1. mája sa však mali musieť preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 30 dní (.pdf, s. 5). 

(Neskôr, koncom apríla, štát od žiadania negatívneho testu od pendlerov upustil.)

Extra výnimku dostali slovenskí zdravotníci s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, no pracujúci v Česku. 

Týka sa pendlerov do resp. z Juhomoravského, Zlínskeho, Olomouckeho a Moravsko-sliezskeho kraja. Podmienkou vyhnutia sa 14-dňovej karanténe je potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorí nie je starší ako 48 hodín. 

Tvrdenie Ivana Korčoka hodnotíme ako pravdivé.

…že ten (opatrenie, ktoré umožní vycestovať slovenským zdravotníckym pracovníkom do niektorých českých krajov, pozn.) sme neotvorili voči Českej republike, ale voči územiu, ktoré je vymedzené tými krajmi a tam podľa zistenia našich kolegov a hlavného hygienika po výmene s Českou republikou vieme, miera nákazy v týchto krajoch českých je nižšia, a preto toto opatrenie z našej strany.

Dva zo štyroch českých krajov, kam dostali slovenskí zdravotnícki pendleri výnimku, patrili medzi tretinu najviac nakazených krajov v Česku. Olomoucký kraj bol po Prahe dokonca krajom s druhým najväčším počtom zistených nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Argument, že práve v týchto českých krajoch bola nižšia miera zistenej nákazy než v ostatných, nesedí. Tvrdenie Ivana Korčoka preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Ivan Korčok argumentoval, prečo slovenskí zdravotníci s trvalým alebo prechodným pobytom u nás, ktorí pracujú práve v jednom zo štyroch pohraničných českých krajov, dostali výnimku a nemuseli ísť po prekročení hraníc do štátnej karantény, ak sa preukážu negatívnym covid-testom nie starším ako 48 hodín. 

Úrad verejného zdravotníctva túto výnimku udelil pre pendlerov do resp. z Juhomoravského, Zlínskeho, Olomouckeho a Moravsko-sliezskeho kraja. 

Skutočnú mieru nákazy koronavírusom Česko (ani Slovensko) nepozná - na to by muselo otestovať celú populáciu. Porovnávať preto môžeme len zistenú mieru nákazy. 

K 19. aprílu - teda dňu relácie - malo Česko 622 nakazených na milión obyvateľov. Slovensko malo 213 nakazených - a teda takmer trikrát menej. 

Olomoucký kraj bol v tom čase druhým najviac nakazeným krajom v Česku. Ochorenie covid-19 úrady zistili u 97 zo 100-tisíc obyvateľov. Vyššiu mieru nákazy mala iba Praha. 

Moravsko-sliezsky kraj bol zo 14-tich krajov piaty v miere nákazy obyvateľov koronavírusom. Úrady ho zistili u 68 zo 100-tisíc obyvateľov. 

Zlínský kraj bol v poradí deviatym najviac nakazeným krajom (47 na 100k) a Juhomoravský jedenástym (32 na 100k).

Ivan Korčok nereagoval na žiadosť o vyjadrenie, ktorú Demagóg.SK poslal tlačovému odboru Ministerstva zahraničných vecí.