Mgr. Igor Matovič

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Igor Matovič

Igor Matovič

Keď v Čechách Lenka Bradáčová, štátna zástupkyňa, chcela usvedčiť Davida Ratha, ktorého potom zavreli za korupciu, politika, tak musela sa práve odstrihnúť od tejto povinnosti informovať nadriadených, lebo sa bála, že tie informácie sa vynesú tej protistrane. Keď sa odstrihla, nedodržala vlastne pravidlá, usvedčila korupčníka a korupčník je v base, čiže my aj podobný systém navrhujeme na Slovensku.

Český exminister a hejtman Davod Rath bol v roku 2012 políciou zadržaný s krabicou vína, v ktorej bol úplatok 7 miliónov eur. O sedem rokov neskôr súd politika právoplatne odsúdil na sedem rokov väzenia. 

Prípad na Štátnom zastupiteľstve dozorovala Lenka Bradáčová. V rozhovore pre časopis .týždeň povedala, že jedným z dôvodov, prečo o kauze neunikli informácie a zásah sa podaril, bolo aj jej utajenie pred nadriadenými. 

„Ja som im to nepovedala, hoci to bolo v rozpore s vtedajšími predpismi. Keď som potom nastúpila na Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe, zrušila som povinnosť nižších orgánov informovať nadriadené zložky o všetkých prípadoch, kde bolo začaté operatívne preverovanie. Ten, kto na kauze nepracuje, by o nej jednoducho nemal vedieť.” 

Tvrdenie Igora Matoviča preto hodnotíme ako pravdivé.

Kde teda sú systémové chyby vlastne v policajnom zbore, kde dnes každý policajt musí informovať alebo keď si vyžiada nadriadený, musí mu poskytnúť spis na kontrolu a tak podobne.

Práva a povinnosti nadriadeného pri vyšetrovaní upravuje Nariadenie Ministerstva vnútra o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov MV pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní.”

Nadriadený je podľa neho zodpovedný za riadenie, organizovanie a kontrolu vyšetrovania. Okrem iného smie vykonávať vstupnú, priebežnú a výstupnú kontrolu spisu, aby dohliadol na postup policajta z hľadiska plynulosti a metodiky vyšetrovania a úplnosti dokazovania

Ak teda priamy nadriadený policajta zodpovedný za jeho riadenia chce vidieť spis na priebežnú kontrolu, na to nárok. Tvrdenie Igora Matoviča - mimo jeho hodnotiacej časti - preto považujeme za pravdivé.

NDS tvrdí, aj teda pred voľbami strašne tvrdili smeráci, že beží nová súťaž. Podľa našich informácií nič sa nerobí.

Podľa informácií Národnej diaľničnej spoločnosti prebiehajú prípravy na nový mýtny tender už rok. V decembri 2019 NDS spustila trhové konzultácie, ktorých výsledky majú vtiecť do Štúdie uskutočniteľnosti. Tvrdenie Igora Matoviča, že „sa nerobí nič”, preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Štátu v roku 2022 vyprší 13-ročná zmluva s firmou Skytoll na výber a prevádzku elektronického mýtneho systému. NKÚ označil mýtny systém za „neefektívne a nehospodárne nastavený.” 

Ak by Národná diaľničná spoločnosť za výber e-mýta platila aj naďalej externej firme, stálo by ju to cca 100 miliónov eur ročne.  

Druhou možnosťou, ako by si štát mohol existujúci mýtny systém ponechať aj naďalej, je, že by odkúpil majetok, zamestnancov a vzťahy Skytollu. To by ho podľa zmluvy mohlo stáť až - ale najviac - 400 miliónov eur. 

Treťou možnosťou, ako zabezpečiť prevádzku mýta, je súťaž na nového dodávateľa. NDS koncom januára 2020 uviedla, že na novom tendri už rok pracuje.

21. decembra 2019 spustila predbežné trhové konzultácie, medzičasom ich ukončila a zapracúváva výsledky do Štúdie uskutočniteľnosti. Súťaž plánovala vyhlásiť v máji 2020.

Pán Vážny môže hovoriť čo chce, jednoducho jednoznačné fakty a dôkazy hovoria o tom, že celé Slovensko podviedol. Verejne sľuboval, že splatíme si to (mýtny systém – pozn.) a potom to za jedno euro odkúpime späť. Za jedno euro. Čiže splatíme si, za euro kúpime. V skutočnosti zmluva je napísaná, takže keď chceme odkúpiť, za 400.000.000 EUR si to možné odkúpiť a keď to nemáme na to, aby sme to odkúpili, tak si to môžeme prenajímať za 100.000.000 EUR ročne nasledujúcich 5 rokov.

Elektronický mýtny systém funguje na Slovensku od roku 2009. Národná diaľničná spoločnosť vtedy podpísala zmluvu s dodávateľom - firmou Skytoll. Vládu vtedy tvorili strany Smer, SNS a HZDS. 

Ministrom dopravy bol Ľubomír Vážny (Smer). V januári 2010 povedal, že „po tých trinástich rokoch to (e-mýto, pozn.) zadarmo alebo za korunu prejde naspäť do rúk štátu.“

V roku 2020 zverejnili poslanci OĽaNO zmluvu, z ktorej vyplýva, že štát by prenájom na ďalšie roky stál cca 100 miliónov eur ročne. Skytoll sa neskôr ponúkol, že by službu dodával aj lacnejšie. 

Druhou možnosťou, ako by si štát mohol mýtny systém ponechať aj naďalej, je, že by odkúpil majetok, zamestnancov a vzťahy Skytollu. To by ho podľa zmluvy mohlo stáť až - ale najviac - 400 miliónov eur. 

Po tom, ako vyšli najavo zmluvné podmienky, Vážny povedal, že kedysi som to tak komentoval, aby to bolo každému jasné, že to môže dospieť aj k cene jednej koruny. Stále si za tým stojím.”

Keďže Ľubomír Vážny sľuboval v roku 2009 niečo, čo zmluvné podmienky takto neumožňujú, hodnotíme tvrdenie Igora Matoviča o rozpore medzi Vážneho slovami a zmluvou ako ešte pravdivé.

My sme počuli, že NDS obstarala teraz (pred voľbami 2020 – pozn.)  na poslednú chvíľu za 37.000.000 EUR vraj kamery a v zdôvodnení je, toho projektu, že pre SIS, lebo SIS-ka chce mať kamery na diaľniciach. Zisťovali sme, SIS-ka nechce mať žiadne kamery na diaľnici, chcela sa iba napichnúť na existujúce kamery, ktoré NDS na diaľniciach má. 37 000 000 v koši, 37 000 000 v koši, utajený projekt, musí to byť posudzované.

Vo Vestníku verejného obstarávania nie je v profile Národnej diaľničnej spoločnosti uvedená v období od 1. októbra do 7. marca 2020 žiadna zákazka, ktorá by zodpovedala kritériám Igora Matoviča. O súťaži na kamery za 37 miliónov eur neinformovali ani médiá. 

NDS pre Demagóg.SK uviedla, že obstarávania zverejňuje riadne vo vestníku. Nepoprela ani nepotvrdila, že kamery za podobnú sumu kupovala.

Naša spoločnosť realizuje verejné obstarávania výlučne za účelom zabezpečenia činnosti NDS, resp. MDV SR v prípadoch, ktorými ju ministerstvo poverí v súvislosti s výstavbou diaľnic realizovaných koncesionármi a nerealizuje verejné obstarávania pre potreby iných subjektov.”

Igor Matovič ani strana OĽaNO na žiadosť Demagóg.SK o vyjadrenie a poskytnutie dôkazov nereagovali. 

Keďže z verejne dostupných informácií nedokážeme spoľahlivo potvrdiť ani vylúčiť, že NDS takýto - podľa Igora Matoviča utajený - nákup urobila, hodnotíme jeho tvrdenie ako neoveriteľné.