Mgr. Helena Mezenská

Zamestnanie a pracovné skúsenosti:
– Mediátorka, manažérka mimosúdneho spotrebiteľského centra, poradkyňa pre oblasť spotrebiteľského práva, riadenie a zastupovanie v reklamačných procesoch, sprostredkovanie dohôd v reklamačných sporoch
– advokácia a zastupovanie spotrebiteľov na súde
– lektorka a mentorka pre oblasť spotrebiteľskej tematiky a mimosúdneho riešenia, zmierovacieho konania
– projektovo – riadiace zručnosti, skúsenosti z personálneho riadenia
– hlavný garant vzdelávania pre už akreditovanú vzdelávaciu činnosť organizácie – v oblasti mediácie a mimosúdneho riešenia
– V minulosti práca v publicistike a spravodajstve, moderovanie občianskych diskusii a spoločenských akcií
– občianska aktivistka v oblasti občianskeho, ženského a environmentálneho hnutia, skúsenosť riadenia a podpory petičných akcií, poslanecké skúsenosti v komunálnej sfére /2002-2010/

Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia:
– Vysokoškolské pedagogické vzdelanie – spoločenské vedy a náuka o spoločnosti, ruský jazyk
– absolvovaný mediačný kurz, kurz riadenia vlastnej organizácie a podniku – RPIC a CEPAC
– jazykový kurz Cambrige
– účtovnícky kurz
– kurz Práva spolupráce (Collaborative Law je v súčasnosti popri mediácii najrozšírenejšou a najprogresívnejšou alternatívnou metódou mimosúdneho riešenia sporu)
– kurz pre európske spotrebiteľské právo

Jazykové schopnosti: (jazyk – úroveň):
Rusky – výborne, poľsky – pokročilá úroveň, anglicky – hovorovo, francúzsky – dobre

Vlastnosti a záujmy:
vlastnosti – zmysel pre analytickú, systematickú a cieľavedomú činnosť, empatická, komunikatívna, spoločenská, poriadkumilovná, senzitívna, uvedomelá, tvorivá
záujmy – všeobecný rozhľad, odborná literatúra – rôzne žánre – historická, zameraná na rozvoj osobnosti, na rozvoj komunikačných a riadiacich schopností, duchovná, zdravoveda a alternatívna medicína, TV – cestopisné, historické a prírodovedné dokumentárne filmy, romantické filmy, z modernej hudby – Iveta Bartošová, Dalibor Janda, Marika Gombitová, Misha, ale aj Robo Papp – preto sa teším, že je na kandidátke, Sarah Brightman, Sandra, Enigma, Celine Dion, šport – bicyklovanie, pravidelne beh, kolieskové korčule, turistika, pestovanie črepníkových kvetov, obdivovanie lúčnych kvetov, obľúbené domáce práce – sú tie, na ktoré mám práve chuť, jazda autom

Člen strany: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Helena Mezenská

Helena Mezenská

Posledný rozhovor medzi estónskym ministrom zahraničných vecí a ministerkou zahraničných vecí EÚ ukazuje pravý opak, že ozbrojené zložky, ostreľovači, ktorí spôsobili ozbrojený puč na Ukrajine, boli objednaní súčasnou dočasnou vládou.

Uniknutý záznam z rozhovoru medzi estónskym ministrom zahraničných vecí U. Paetom a vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku C. Ashtonovou sa skutočne týka témy, ktorú spomína Helena Mezenská. V skutočnosti však estónsky premiér hovoril o tom, že existuje rastúce podozrenie, že nová koalícia bola "za" snajpermi. Nejedná sa teda o dôkaz, ktorý by mal "ukazovať", že títo snajperi boli "objednaní" súčasnou vládou, ako hovorí Helena Mezenská, ale o názor o nejakom existujúcom spojení. Jej výrok na základe toho považujeme za zavádzajúci.

Originálny prepis daného vyjadrenia:
"And still, people are seriously concerned about the fact that the new coalition is unwilling to investigate what really occurred there . The understanding of the fact that somebody from the new coalition, not Yanukovych, was behind those snipers is becoming more and more strengthened with every passing day,"

Máme tu čoraz viac prehlbujúcu sa krízu a biedu a to treba zastaviť.

Miera populácie ohrozenej chudobou na Slovensku je približne rovnaká, aká bola pred desiatimi rokmi, avšak je skutočne pravda, že od vypuknutia krízy v roku 2008 neprestajne rástla. Na základe tejto informácie považujeme výrok za pravdivý.

Podľa Eurostatu je vývoj miery populácie ohrozenej chudoby nasledovný:

pre mňa úspechom je už aj to, čo sa udialo, ten obdivuhodný výkon nazbieraných 22 057 hlasov (podpisov, pozn.).

Rovnaký výrok povedal v tej istej relácii aj I. Matovič. Je pravdou, že podporovatelia H. Mezenskej dokázali vyzbierať presne 22 057 podpisov od občanov na jej kandidatúru za prezidentku SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Treba upozorniť, že k dnešnému dňu nie je známe koľko podpisov bude aj platných, keďže kontrola pravosti podpisov prebieha od doručenia podpisových hárkov. 

To či vyzbierať 22 tisíc podpisov je obdivuhodný výkon, Demagog.SK nehodnotí.

Ja som sa už vyjadrila aj pre denník Sme, že mne sa žiada aj ako členke výboru pre európske záležitosti prehodnotiť význam a výhody nášho členstva v EÚ, rovnako tak vyhodnotiť dopady našich integračných snáh.

H. Mezenská je členkou Výboru pre európske záležitosti. V rozhovore pre denník SME (3. januára 2013) uviedla, že chce prehodnotiť integračné snahy Slovenska do štruktúr Európskej únie a taktiež prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uvádzame úryvky z rozhovoru:

H. Mezenská: "Spoločenským diškurzom za čo najvyššej účasti ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa budeme zamýšľať nad tým, čo s týmto stavom budeme robiť. A spoločne s tým budeme prehodnocovať výhody a význam našich integračných snáh.“
Otázka novinára: "No ale vy ste povedali, že by ste prehodnocovali celkovo naše integračné snahy."
H. Mezenská: „Určite áno.“

Otázka novinára: "Nepopreli by sme tým vôľu občanov vyjadrenú v referende?"
H. Mezenská: „Možno aj občania sú nastavení tak, že potrebujú prehodnotiť, či sa naplnili očakávania toho, čo nám mal priniesť vstup do Európskej únie."

Otázka novinára: "Naznačujete možnosť vystúpenia z Európskej únie. Čo NATO?"
H. Mezenská: „Naznačujem potrebu prehodnotenia nášho členstva v Európskej únii."

My máme v spoločnosti patový stav, kedy nemáme menovaného prokurátora

Kandidát na generálneho prokurátora Jaromír Čižnár získal 18. júna 2013 presne 82 hlasov, čo bol dostatočný počet hlasov na jeho zvolenie. Hlasovanie bolo tajné a nezúčastnila sa ho opozícia, teda ani H. Mezenská.  O mesiac neskôr - 17. júla 2013 bol J. Čižnár prezidentom SR vymenovaný do funkcie generálneho prokurátora. Nie je teda pravda, že stále nie je vymenovaný generálny prokurátor. Naopak je vymenovaný takmer sedem mesiacov. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Pre úplnosť uvádzame kontext týkajúci sa generálneho prokurátora:

17. júna 2011 bol zvolený v NR SR tajným hlasovaním Jozef Čentéš. Následne bolo podaných viacero podnetov na Ústavný súd a čakalo sa na vyjadrenie Ústavného súdu o ústavnosti voľby Čentéša. Prezident Čentéša odmietol vymenovať a opozícia do NR SR predložila návrh na obžalobu prezidenta. 5. júna 2013 predseda parlamentu P. Paška rozhodol, že prebehne nová voľba. 17. júna 2013 bol zvolený J. Čižnár.