Gyula Bárdos

Člen strany: Strana maďarskej komunity (SMK)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Gyula Bárdos

Gyula Bárdos
Gyula Bárdos v životopise uvádza, že pracoval v rokoch 1983 až 1992 ako redaktor v rôznych maďarských periodikách. (Napríklad) V rokoch 1983 až 1989 pracoval ako redaktor/novinár pre Vydavateľstvo Príroda a v rokoch 1989-1992 ako zástupca šéfredaktora v Redakcii Szabad Újság, ktorý publikuje články z prostredia školstva, kultúry, podnikania, hospodárstva či medzinárodných vzťahov.
Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…dokonca vo verejnoprávnom rozhlase som nemal možnosť ani v rozhlase Patria hovoriť vo svojom jazyku, hoci to je vysielací jazyk, maďarský jazyk, tam som musel hovoriť po slovensky a jednoducho ma dabovali.

Stránka verejnoprávneho rádia Patria, ktoré je piatym rozhlasovým okruhom RTVS, svoje pôsobenie definuje takto: "Rádio Patria vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku v ich materinských jazykoch. Hlavným vysielacím jazykom je maďarčina, ukrajinčina a rusínčina, vysiela sa taktiež rómsky a každé 3 týždne striedavo je hodinová relácia v češtine, nemčine a poľštine." 

Je pravdou, že Gyula Bárdos v rádiu vystúpil a jeho hlas bol tlmočený do maďarčiny. PR manažér RTVS, Juraj Kadáš, tento postup zdôvodnil pre demagog.sk nasledovne: 

V prípade, že by sme nepoužili hlas redaktora, ale p. Bárdosa a v maďarskom jazyku, bol by tak porušený princíp rovnakého prístupu ku všetkým kandidátom, ako aj rovnaký prístup kandidátov k priestoru, ktorý každý z nich v RTVS dostáva. Informáciu o tlmočení sme s dostatočným predstihom uviedli v liste kandidátom, teda aj pánovi Bárdosovi, pričom žiadny z volebných štábov sa vopred voči tejto skutočnosti neohradil.

…strana (SMK, pozn.), kde som aj ja členom, kde som šéfom bratislavskej organizácie, krajskej organizácie…

Gyula Bárdos je podľa údajov členom strany SMK, kde pôsobí, ako člen predsedníctva. Je tiež krajským členom strany a zároveň zamestnancom sekretariátu Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe údajov tím demagog.sk hodnotí výrok, ako pravdivý.
Podobný výrok bol už overovaný v diskusii V politike 13. 10.2013, ked sa takto vyjadril Jószef Berényi:
Je pravdou, že doposial žiaden príslušník madarskej národnosti nekandidoval na post prezidenta SR. Nestalo sa tak ani v jednom z volebných rokov 19992004 ani 2009.
Podobný výrok Gyulu Bárdosa bol overovaný v rámci diskusie V politike 9. marca 2014, a bol vyhodnotený ako zavádzajúci: 

Je pravdou, že podiel všetkých menšín (nezistené nezapocítané) sa od posledného scítania v roku 1991 znížil z 14,2% resp. 13,2 v scítaní ludu v roku 2001 na 12,3% v roku 2011. Každých 10 rokov teda klesne podiel predstavitelov menšín spolu na celkovej populácii o 1 p. b. Tento pokles je spôsobený poklesom madarskej menšiny, ktorej podiel na populácii poklesol za 20 rokov o 2,8 p.b. Pocet (aj podiel na populácii) rastie u menšín rómskej a rusínskej. Práve tento nárast u týchto menšín spôsobil, že pokles podielu menšín na Slovensku za 20 rokov bol "len" 1,9 percentuálneho bodu. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.
Scítanie ludu prebehlo v rokoch 1991, 2001 a 2011.né údaje:

Podla údajov štatistického úradu je vývoj zloženia obyvatelstva nasledovný (pocet osôb v tis.): 

 Za posledné roky došlo k postupnému poklesu len u niektorých menšín, ako napríklad madarskej, ale napríklad pri rómskej menšiene môžme hovorit o náraste.
Bárdoš hovorí o menšinách ako takých, keby sme sa však pozreli na zastupitelov menšín v NR SR tak zistíme, že podla údajov Národnej Rady Slovenskej Republiky a Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín (s. 57) je pocet poslancov patriacich k národnostným menšinám nasledovný: 

Na základe tabulky možno konštatovat, že pocet poslancov madarskej národnosti sa zmenšil, ale napríklad pocet poslancov rómskej ci rusínskej národnosti sa zvýšil.