Gábor GrendelFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Gábor Grendel

Gábor Grendel

Sudkyňa v tomto konkrétnom prípade povedala, že skutok je možno stíhať dokonca ešte podľa prísnejšej kvalifikácie ako je podaná obžaloba v prípade pána poslanca. A to za založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potláčaniu základných práv a slobôd. Tam je teda trest ešte prísnejší.

Sudkyňa zvážila inú kvalifikáciu skutku, za ktorý je Marián Kotleba stíhaný. Pri nej je trest prísnejší než pri pôvodnej kvalifikácii. Tvrdenie Gábora Grendela preto hodnotíme ako pravdivé. 

Členovia a podporovatelia ĽSNS oslavovali 14. marca 2017 výročie založenia Slovenského štátu. Počas programu predseda strany Marian Kotleba rozdal trom viacdetným rodinám šeky so sumou 1488 eur. 

Číslo 14 odkazuje v nacistickej symbolike na 14 slov Davida Laneho - predstaviteľa americkeho hnutia presadzujúceho nadradenosť bielej rasy. Čislovky 88 predstavujú v tejto symbolike ôsme písmeno v abecede - H - a skratku Heil Hitler. 

Strana použitie súm na znak týchto symbolov opakovane odmietla. Uviedla, že na dar vo výške 4464 eur rozdelený na tri časti po 1488 eur sa „v rámci charitatívnej zbierky poskladali poslanci, poslaneckí asistenti a krajskí a okresní predsedovia ĽS Naše Slovensko."

Polícia ani prokuratúra tomuto vysvetleniu neverí, čísla nepovažuje za náhodné. Kotleba preto stojí pred súdom za sympatie k hnutiam potláčajúcim základné práva a slobody. 

Podľa zákona hrozí za tento trestný čin postih šesť mesiacov až tri roky odňatia slobody. 

Sudkyňa Ružena Sabová koncom januára 2020 povedala, že skutok zvažuje kvalifikovať pod prísnejší paragraf - o založení, podpore a propagácii hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Tam už podľa zákona hrozí trest väzenia na štyri až osem rokov.

Jednu stranu, ktorú viedol už pán poslanec Kotleba, Najvyšší súd rozpustil z dôvodu, že Najvyšší súd vyhodnotil, že tá strana Slovenská pospolitosť, ktorú ste spomínali, vo svojich stanovách išla proti ústavnému zriadeniu, a preto bol dôvod v zmysle zákona túto stranu rozpustiť.

V marci 2006 Najvyšší súd SR rozpustil politickú stranu Slovenská pospolitosť-Národná strana. Okrem iného preto, že v rozpore s Ústavou navrhovala obmedzenie volebného práva. Marián Kotleba bol predsedom pospolitosti. 

Občianske združenie s rovnakým názvom však stále funguje. Ministerstvo vnútra sa ho v roku 2008 pokúsilo rozpustiť, Najvyšší súd bol však v roku 2009 proti. Tvrdenie Gábora Grendela hodnotíme ako pravdivé.

Neprokurátorom môže byť generálny prokurátor v mnohých európskych krajinách, v Anglicku, vo Švédsku, na Cypre, v Holandsku a ešte v ďalších. Nie je to žiadna novinka, je to celosvetová možnosť a je to dokonca aj odporúčaním Benátskej komisie, čo je poradný orgán pre ústavné otázky Rady Európy. Benátska komisia odporúča vo svojich analýzach rozšíriť možnosť kandidovať na generálneho prokurátora aj neprokurátora.

Podľa porovnávacej štúdie Open Society Institute z januára 2019 nastúpilo do funkcie generálneho prokurátora z inej než prokurátorskej profesie 8 z 28 generálnych prokurátorov v EÚ. Možnosť kandidovať na túto funkciu aj pre právnikov - neprokurátorov platí aj v Holandsku, Švédsku, na Cypre či v Anglicku a Walese (s. 24).

Tzv. Benátska komisia (Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva) je poradným orgánom Rady Európy. 

V súhrnnej správe s odporúčaniami (2017) komisia uvádza, že šanca uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora pre kandidátov, ktorí neboli v prokuratúre, ale majú dostatok skúsenosti v súdnictve alebo advokácii, môže zvýšiť transparentnosť a nezávislosť úradu. 

Tvrdenie Gábora Grendela preto hodnotíme ako pravdivé.

Podmienka bezúhonnosti je samozrejme dnes v zákone o prokuratúre, podľa ktorého prokurátorom sa môže stať človek len, ak je bezúhonný a v zmysle tohto zákona. Ten zákon tu platí takto už roky. V zmysle tohto zákona sa za bezúhonného považuje každý, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin. Pán Lipšic spôsobil dopravnú nehodu, čo je nedbanlivostný trestný čin a nie úmyselný.

Keďže generálnym prokurátorom sa dnes môže stať len prokurátor a každý prokurátor musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, aj dnes platí, že ju musí spĺňať aj každý generálny prokurátor. Tvrdenie Gábora Grendela preto hodnotíme ako pravdivé. 

Zákon, ktorý upravuje voľbu generálneho prokurátora, nehovorí o bezúhonnosti kandidáta. Generálnym prokurátorom sa však môže stať len prokurátor - a na neho zákonodarca podmienku bezúhonnosti už kladie.

Aj dnes platí, že prokurátor nesmie byť odsúdený za úmyselný trestný čin a nesmie mať zahladený niektorý z vybraných trestných činov. 

Rovnakú podmienku bezúhonnosti dnes koaliční poslanci navrhujú dať priamo do zákona, ktorý upravuje spôsob voľby generálneho prokurátora. 

Začiatkom mája 2020 označil Richard Sulík (SaS) Daniela Lipšica za jedno z kvalitných mien, ktoré by mohli byť v debate o funkciu generálneho prokurátora. 

Lipšic v reakcii na to uviedol, že nateraz nevidí dôvod rozmýšľať o kandidatúre a nerozmýšľa o zákulisných ťahoch. 

V minulosti bol právoplatne odsúdený za prečin usmrtenia - čo je jeden z nedbanlivostných (a teda neúmyselných) trestných činov. Podmienku bezúhonnosti teda spĺňa aj za súčasných pravidiel.

Dnes podľa zákona môže generálneho prokurátora, teda kandidáta navrhnúť iba poslanec Národnej rady. V tej novele zákona, ktorá je aktuálne v parlamente, toto rozširujeme na radu prokurátorov, ombudsmanku, ministerka spravodlivosti môže navrhovať, profesijné organizácie atď. a všetky tieto inštitúcie budú môcť navrhnúť svojho kandidáta.

Podľa dnešného znenia zákona „generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.”

Koaličný návrh na zmenu tohto zákona má rozšíriť tak okruh ľudí, ktorí by mohli kandidovať, ako aj okruh ľudí, ktorí by mohli nominovať kandidátov. 

Po novom by kandidátov mohol navrhnúť urobiť poslanec parlamentu, minister spravodlivosti, ombudsman, rada prokurátorov, profesijná organizácia právnikov či vedecká inštitúcia pôsobiaca v oblasti práva. 

Tvrdenie Gábora Grendela preto hodnotíme ako pravdivé.