František Oľha

Člen strany: Šanca (Šanca)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

František Oľha

František Oľha

(Peter Chudík, pozn.) ako člen HZDS bol poverencom pre vznik Prešovského kraja a následne bol aj prvým prednostom krajského úradu. Takže 21 rokov máme jedno vedenie.

Peter Chudík bol poverenec vlády pre vznik Prešovského samosprávneho kraja od roku 1996. Medzi rokmi 1996 a 1998 bol aj prednostom krajského úradu Prešova. V roku 2001 bol zvolený do funkcie predsedu Prešovského samosprávneho kraja v ktorej pôsobí dodnes. Vo funkcií prednostu krajského úradu a neskôr predsedu Prešovského samosprávneho kraja tak pôsobí už 21 rokov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Do politiky vstúpil Peter Chudík v roku 1992 ako člen HZDS. Poverenec vlády pre vznik Prešovského kraja sa stal v roku 1996 a v tom istom roku sa stal aj prednostom krajského úradu v Prešove, kde pôsobil do roku 1998. Po historicky prvých voľbách do vyšších územných celkov 1. decembra 2001 a následným zložením slávnostného sľubu 20. decembra sa ujal funkcie predsedu Prešovského samostatného kraja v ktorej pôsobí do súčasnosti.
Jeho 21. ročné pôsobenie vo vedení Prešovského kraja je teda pravdivý výrok, ako potvrdzuje aj životopis Petra Chudíka na stránke Prešovskej univerzity v Prešove a oficiálna stránka Prešovského samosprávneho kraja. 

VÚC na vlastnú spotrebu, či sú to zamestnanci, budovy, IT segment ročne spotrebuje skoro 10 miliónov eur…pri 160 miliónovom rozpočte

Rozpočty Prešovského samosprávneho kraja za posledné dva roky a rozpočet schválený na rok 2017 sa pohybujú v rozmedzí od cca 157 000 000 € do 181 368 000 €. Tvrdenie Františka Oľha tak približne zodpovedá reálnym údajom uvedených v záverečných účtoch za posledné dva roky a návrhu na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2017. Výdavky na vlastnú spotrebu Prešovského VÚC boli v rozmedzí od 7 800 000 € v roku 2015 do 12 479 719 € pre rok 2017.
František Oľha preto správne uvádza údaj o vlastnej spotrebe VÚC skoro 10 000 000 € v rokoch 2015 a 2016, ale už nezohľadňuje rozpočet na rok 2017, ktorý je ešte vyšší. Vzhľadom na doterajší trend vo vývoji vlastnej spotreby VÚC hodnotíme výrok ako pravdivý. 
Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2015 bol stanovený na 157 175 000 € a výdavky na fungovanie VÚC na 7 800 000 €. 
Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja za nasledujúci rok 2016 bol 168 800 000 €. Na vlastnú spotrebu Prešovskému VÚC bolo na bežné výdavky úradu na rok 2016 schválených 8 950 000 €
Návrh rozpočtu na rok 2017 ráta s 181 368 000 € a výdavkami na vlastnú spotrebu VÚC vo výške 12 479 719 €.