Eduard Kukan

Člen strany: Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Eduard Kukan

Eduard Kukan

Maďarsku nehrozí strata hlasovacieho práva, začal sa proces, ktorý bude trvať dlho, Európsky parlament túto rezolúciu prijal, teraz to pôjde do komisie, ktorá bude rokovať s maďarskou vládou, zašle niektoré otázky a do troch mesiacov proste má Maďarsku poslať odporúčania na to, aby odstránila tie nedostatky, ktoré sme jej vytkli v tejto rezolúcii, takže to bude, potom o tom budeme znovu rokovať,…

Europoslanec vo svojom vyjadrení naráža na zdĺhavosť a komplikovanosť celého procesu od spustenia článku 7. Zmluvy o EÚ. O tento kontext opiera svoje tvrdenie, že Maďarsku nehrozí strata hlasovacieho práva v EÚ. K tomu, aby skutočne došlo k odobratiu hlasovacích práv, je nutné prejsť niekoľkými štádiami. Navyše na takýto krok je potrebný jednomyseľný súhlas Rady, ku ktorému s vysokou pravdepodobnosťou nepríde kvôli Poľsku, ktoré Maďarsku jasne deklaruje podporu. Na základe toho hodnotíme výrok ako pravdivý.

Celý proces, od aktivácie článku 7 (pdf., s.427) až po najkrajnejšie sankcie, v podobe odobrania
hlasovacích práv, obsahuje množstvo opatrení a podmienok či dokonca
príležitostí napraviť nedostatky, ktoré viedli k spusteniu článku 7:"1. Na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie môže Rada štvorpätinovou väčšinou svojich členov po získaní súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Rada vypočuje príslušný členský štát a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania."

V súčasnosti je nemožné tvrdiť, že je hrozba odobratia hlasovacieho práva Maďarsku reálna. Z právneho hľadiska ju síce vylúčiť nemožno, avšak z hľadiska
politického je, aj vďaka deklarovanej vzájomnej podpore Poľska, ktoré tiež čelí
podobnému konaniu, momentálne nereálna. Na to, aby skutočne došlo až k obmedzeniu hlasovacích práv členského štátu je totiž, potrebný jednomyseľný súhlas všetkých ostatných členských štátov.

V predchádzajúcich asi troch dňoch som počul pani Merkelovú a pána Junckera povedať, že každý členský štát má právo na svoj názor.

Pri screeningu médií sme nenašli článok či vyjadrenia spomínaných predstaviteľov, ktoré by jasne Kukanov výrok potvrdzovali. Je možné sa domnievať, že Juncker a Merkelová mali takéto vyhlásenia na výročnom sneme frakcie EPP, ktorého sa obaja zúčastnili. Záznamy prejavov z tohto snemu však nie sú dostupné a uverejnené články podobné výroky neopisujú. Juncker mal podobný výrok, v ktorom pripúšťa nárok na rozdielny názor, na tlačovej konferencii, ktorú mal s premiérom Ficom 1. júna. Keďže však nie je dostupný podrobný záznam zo snemu EPP, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

V slovenských médiách sa o Merkelovej písalo v súvislosti s priznaním Arménskej genocídy zo strany Nemecka, jej podpory spoločnej ekonomickej zóny a výročia uplynutia 100 rokov od bitky pri Verdune. Zahraničné médiá písali v podobnom duchu, zdôrazňovali aj Merkelovej podporu zotrvania Británie v Európskej Únii. Pri spomínaných témach sa vyjadrenie Merkelovej o práve členských štátov na názor nevyskytovalo.
Juncker bol v slovenských médiách spomínaný v súvislosti s jeho kritikou zavedenia hraničných kontrol v Brennerskom priesmyku, v súvislosti s poskytnutím výnimky v rozpočtových kritériách pre Francúzsko, a následnou kritikou zo strany šéfa ministrov financií pána Dijsselbloema. Podobne ako Merkelová aj Juncker podporil zotrvanie Británie v EÚ. Odmietavý postoj zaujal voči Tureckému neplneniu podmienok pre bezvízový styk. 

Merkelová aj Juncker sa zúčastnili summitu lídrov Európskej Ľudovej Strany, pri príležitosti jej 40. výročia. Juncker pri tejto príležitosti vystúpil s prejavom, avšak neobhajoval právo na názor členských štátov. V súvislosti s utečeneckou krízou sa vyjadril, že občas nie je na škodu spochybňovať návrhy Komisie, krajiny by však nemali spadať do populistickej agendy. Jeho vlastnými slovami: 
,,Nicht jeder, der mit Teilaspekten der Europäischen Flüchtlingspolitik und der Vorschläge, die die Kommission gemacht hat, nicht einverstanden ist, ist ein Populist. Es gibt manchmal gute Gründe, Vorschläge zu hinterfragen, an ihrer Verfeinerung mitzuarbeiten. Aber im Grundsatz muss es so bleiben, dass wir nicht ins Lager der Populisten"
Na spoločnej tlačovej konferencii Junckera a slovenského premiéra Fica sa Juncker v súvislosti so slovenským odmietaním kvót vyjadril nasledovne: 
"The Slovak government – as long as it was the Slovak government – was expressing views. I am respecting them deeply, because I have some understanding for nuances the Slovak government introduced in our debate."
Tento výrok môže naznačovať práve rešpekt či právo na rozdielne názory.

Ja by som naozaj videl aj veľmi užitočný význam to ženevské stretnutie, kde bolo, kde boli hlavní hráči. To znamená Amerika, Rusko, Ukrajina a Európska únia.

Kukan hovorí o stretnutí v Ženeve o Ukrajine, kde sa skutočne stretli zástupcovia USA, Ruska, Ukrajiny a EÚ, kde ich zástupcovia diskutovali o situácii na Ukrajine. To ako veľmi užitočný význam toto stretnutie malo Demagog.SK nehodnotí. 

"US, Russia, Ukraine and EU agree measures including end of violence, disarming of illegal groups and amnesty for protesters.

The deal has five main points:
• All sides refrain from violence, and reject expressions "of extremism, racism and religious intolerance, including antisemitism".
• All illegal armed groups must be disarmed; all illegally seized buildings must be returned; all illegally occupied streets and other public places in Ukrainian cities and towns must be vacated.
• Amnesty will be granted to protesters and to those who have left buildings and other public places and surrendered weapons, with the exception of those found guilty of capital crimes.
• The OSCE would play a leading role in helping the authorities implement the agreement.
• Constitutional reform would be inclusive, transparent and accountable."

Spoločné stanovisko k Ukrajine TU.

My máme 29 politických strán, Grécko má 49 (kandidujúcich vo voľbách do EP, pozn.). Vrátane Zlatého úsvitu.

V májových voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje na Slovensku 29 politických strán a v rámci nich 333 kandidátov. Vyplýva to z kandidačných listín zverejnených na webovej stránke ministerstva vnútra. Tento údaj uvádza aj TASR. V prípade Grécka sa však Kukan už mýli, keď uvádza nepresne počet strán súťažiacich vo voľbách do EP. V nedeľu 11. mája 2014 grécky Najvyšší súd oznámil, že vo voľbách do Európskeho parlamentu sa bude definitívne uchádzať 43 politických strán a aliancií. Informovala o tom aj agentúra Reuters. Je pravdou, že v v týchto voľbách v roku 2014 kandiduje strana Zlatý úsvit. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý. 

…keby mohli vytvoriť politickú skupinu. Politickú frakciu. A tú môžu vytvoriť, keď majú teda 27 europoslancov, povedzme, že toľko budú mať. Ale musia byť zo 7 štátov. Vtedy iba sa môže vytvoriť frakcia.

Eduard Kukan neuvádza aktuálne a presné údaje o vytváraní politických frakcií (skupín) v Európskom parlamente. V skutočnosti na vytvorenie frakcie stačí 25 poslankýň alebo poslancov. Kukan má však pravdu v tom, že títo musia pochádzať z aspoň štvrtiny, čiže zo siedmich z celkového počtu 28 členských štátov EÚ. Toto ustanovenie je súčasťou článku 30 odsek 2 Rokovacieho poriadku EP. Upozorňujeme, že na viacerých portáloch, napr. Euractiv.sk alebo stránke europskyparlament.sk sú uvedené staré, neaktuálne údaje o potrebe 1/5 členských štátov a 19 poslancov na vytvorenie frakcie.