Edit Bauer

Člen strany: Strana maďarskej komunity (SMK)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Edit Bauer

Edit Bauer

Edit Bauer,
EP – Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov),
Slovensko – SMK

Edit Bauer patrí medzi najmenej aktívnych poslancov z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP. Od poslednej letnej prestávky sa prezentovala len 6 vystúpeniami, preto sme analyzovali aj vystúpenia v prvej polovici roku 2013. V tomto období zaznamenala 22 vystúpení, z toho len 5 bolo v písomnej forme. To znamená, že Bauer v porovnaní s ostatnými poslancami a poslankyňami viac uprednostňuje priamu účasť na rozprave.

V prípade europoslankyne sme našli 4 faktické tvrdenia, ktoré možno označiť ako „originálne“. Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Na základe vybraných výrokov sa však nedá určiť, na akú oblasť dávala v poslednom roku Bauer dôraz.
Túto informáciu potvrdzuje WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) v publikácii z decembra 2010. Podľa tohto zdroja postihuje neplodnosť celosvetovo až 15% párov v reprodukčnom veku. Aktuálnejší zdroj o neplodnosti párov (celosvetovo, pozn.) sa nám nepodarilo nájsť. Avšak údaj z roku 2013, týkajúci sa neplodnosti párov v USA, hovorí tiež o pomere približne 15%.