Doc. PhDr. Dušan Čaplovič

Vzdelanie

1999 Slovenská akadémia vied získanie titulu DrSc.
1982 Kolégium historických vied SAV získanie titulu CSc.
1970 doktorská práca získanie titulu PhDr.
1969 absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Priebeh zamestnaní:

od 4.7.2006 podpredseda vlády pre európske záležitosti
v r. 2006 znovuzvolený za poslanca Národnej rady SR za SMER-SD
2002 – 2006 poslanec NR SR za Smer
1995-2001 SAV Bratislava, podpredseda
1992-2001 SAV Bratislava, člen predsedníctva
1986-1990 Archeologický ústav SAV Nitra, zástupca riaditeľa
1986-1990 Archeologický ústav SAV Nitra, vedecký tajomník
1980-1986 Archeologický ústav SAV Nitra, pracovisko Košice, vedúci oddelenia
1969-1980 Východoslovenské múzeum Košice, vedúci historického odboru

Iné aktivity:

od r. 1998 člen Medieval Settlement Research Group, Durham, Veľká Británia
od r. 1996 člen Permanent Committee Rulalia, Tervuren, Belgicko
1995-1998 člen kolégia ministra kultúry SR
od r. 1994 predseda Komisie pre archeológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Warszawa, Poľsko, externe prednáša na FF UK v Bratislave, za SAV zástupca SR – International Social Science Council pri UNESCO, Pariž, Francúzsko, člen Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa, Bonn, SRN
1992-1995 člen Rady vlády SR pre vedu a techniku
člen kolégia ministra kultúry SR
predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

(zdroj: osobnosti.sk)

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Dušan Čaplovič

Dušan Čaplovič

V podstate vo Fínsku nastala (spoločenská zhoda, pozn.) len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998/99, to je Fínsko, spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu.

V roku 1998 bol vo Fínsku prijatý Basic Education Act (.pdf). Nemáme však žiadne informácie o tomto dokumente a nevieme posúdiť, o akom dokumente hovorí Dušan Čaplovič. Výrok preto označujeme ako neoveriteľný.

Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických, vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svoje prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky.

V rámci kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012 Barrack Obama oznámil v júli 2012 plán vytvoriť program pre učiteľov prírodných vied, technológie, inžinierstva a matematiky (science, technology, engineering and math) - STEM Master Teacher Corps. Program sa má v priebehu štyroch rokov rozrásť z úvodného počtu 2500 učiteľov  na 10 000. Cieľom programu je vytvorenie 100 000 nových učiteľov prírodných vied a matematiky v horizonte desiatich rokov.

… čo sa týka čitateľskej gramotnosti a to nielenže číta celá škola a podobne a rôzne takéto formy, ale navrhli sme viaceré v rámci spolupráci so ZMOS-om, aby obecné knižnice sa zlúčili so školskými a aby boli v školách, aby aj tí rodičia chodili do tých knižníc. A vidím to konkrétne napríklad na základnej škole Župkov, vidím to teraz konkrétne v Petržalke, kde dali pobočku miestnej knižnice priamo do školy, tam chodia rodičia, vidím to teraz v Eurovey, kde si požičiavajú knihy a chodia tam deti, rodičia, čítajú.

Počas ministrovania Dušana Čaploviča nedošlo k úpravám právneho stavu zlučovania školských a obecných knižníc, ktorý boli upravené ešte počas druhej Dzurindovej vlády. Pravdou však je, že počas tejto vlády prebiehali rôzne projekty na podporu a rozvoj knižníc. Rovnako dochádza k zlučovaniu knižníc, čoho príkladom sú ZŠ v Petržalke. 

Nie všetky informácie z výčtu, ktorý spomína minister sa nám podarilo overiť, avšak celkový zmysel dohľadaných zdrojov sa zlučuje s tým, čo tvrdí minister, a jeho výrok preto označujeme ako pravdivý.

Zlučovanie školských a obecných knižníc bolo po prvýkrát upravované usmernením Ministerstva kultúry č. MK-1790/2004 o zlučovaní školských a obecných knižníc, v čase pôsobení Martina Fronca z KDH. Ďalšia smernica potom prišla v apríli roku 2006, teda v čase, kedy bol ministrom László Szigeti z SMK. Počas pôsobenia ministra Čaploviča počas prvej Ficovej vlády žiadna smernica zlučovanie knižníc nemenila. V roku 2006 však Ministerstvo školstva SR vyhlásilo po prvý raz grantový program Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, ktorý bol určený zriaďovateľom základných a stredných škôl. V rokoch 2006-2009 predložilo projekty 1 209 zriaďovateľov, z toho 469 školských knižníc bolo podporených čiastkou 46 miliónov SK.

V prípade ZŠ v Župkove sa nám nepodarilo zistiť nič o tom, že by bola knižnica zlúčená s obecnou knižnicou. Pravdou je, že v obci funguje obecná knižnica, avšak o žiadnej knižnici sme v škole nenašli zmienku, rovnako sme nezistili nič o tom, že by bola obecná knižnica zlúčená so školskou.

V prípade bratislavských aktivít, sa minister nemýlil. V Petržalke, v priestoroch ZŠ Dudova, bola skutočne začiatkom septembra 2013 otvorená pobočka Miestnej knižnice Petržalka. Nejedná sa o prvú takúto pobočku v petržalskej škole:

"...bude to druhá pobočka miestnej knižnice nachádzajúca sa v priestoroch základnej školy. Jedna je už v základnej škole na Prokofievovej ulici."

V prípade bratislavského nákupného centra minister Čaplovič zrejme hovorí o aktivitách občianskeho združenia Domov použitých kníh. Toto združenie počas druhého októbrového týždňa umiestnilo v Eurovey knižné regály, z ktorých si mohli ľudia za dobrovoľný príspevok zobrať knihy.

Minister spomína aj projekt "Číta celá škola", ktorý prebehol na rôznych školách, viď napr tu, tu, alebo tu. Informácie o podobnom projekte Číta celá rodina napríklad prebiehala s finančnou podporou štátneho rozpočtu.

A čo je dôležité, viete, hovorí sa tu o tej čitateľskej gramotnosti. V čitateľskej gramotnosti sú lepšie dievčatá ako chlapci. To je všeobecne vo svete takáto analýza. V matematickej gramotnosti zase chlapci lepší ako dievčatá.

Na základe výsledkov testovania PISA 2012 sa dajú potvrdiť slová Dušana Čaploviča.

Chlapci dosahli v matematickej gramotnosti lepšie výsledky ako dievčatá v 37 zo 65 prípadov (krajín a ekonomík zapojených do merania). Dievčatá boli lepšie len v piatich prípadoch. Naopak v čitateľskej gramotnosti sú takmer vo všetkých prípadoch lepšie dievčatá ako chlapci. (ZDROJ: PISA 2012, str. 4 a 9)

Pretože dokonca v Kórey, kde dosahujú najlepšie výsledky, v Južnej Kórey, deti sú menej spokojné so životom v škole ako sú na Slovensku. Čiže toto sú výsledky PISA, ktoré tiež treba zohľadniť a na ne takisto reagovať.

Podľa PISA 2012 (str. 21) sa Južná Kórea umiestnila na 5. mieste, podľa  PISA 2009 to bolo druhé miesto hneď za čínskym Šanghajom a pred Fínskom. Dá sa teda súhlasiť, že dosahujú najlepšie výsledky.

Podľa PISA 2012 na Slovensku 64 % detí súhlasí s tvrdením, že sú v škole šťastné. V Južnej Kórey je to 60 %. Ide o minimálny rozdiel, je však pravda, že v Južnej Kórey je menej detí spokojných so životom v škole. Výrok preto označujeme za pravdivý.