Mgr. Dominika Tekeliová

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Dominika Tekeliová

Dominika Tekeliová

My sme v Nitre ako strana SIEŤ predstavili unikátny projekt, a to Poslanec 32. V tomto projekte sa môžu občania priamo podieľať na rozhodovaní v mestskom zastupiteľstve.

Strana Sieť v Nitre skutočne predstavila projekt pod názvom Poslanec 32, ktorý dáva priestor i občanom podieľať sa na práci mestského zastupiteľstva. Občan sa bude môcť vyjadrovať k témam a materiálom, o ktorých budú rokovať a hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva. Avšak nebude mať hlasovanie právo v mestskom zastupiteľstve. 

Vo volebnom programe Nitry sa nachádza bod programu pod názvom "ZAPOJÍME OBYVATEĽOV NITRY DO ROZHODOVANIA", v ktorom je uvedené:

  • "Predstavujeme projekt „Poslanec 32“ - web stránku www.poslanec32.sk, ktorá umožní občanom vyjadrovať sa k aktuálnym témam a materiálom, o ktorých budú poslanci rokovať a hlasovať v mestskom zastupiteľstve. Občan tak nebude len pasívnym pozorovateľom, ktorý sa dozvedá o rozhodnutiach vedenia mesta následne v novinách, ale bude mať možnosť prejaviť svoj názor k témam ešte predtým, ako budú predmetom rozhodovania mestského zastupiteľstva.
  • Každý občan sa tak v prenesenom význame stáva ďalším, 32. poslancom mestského zastupiteľstva (mestské zastupiteľstvo má 31 poslancov). Hoci na zastupiteľstve hlasovať nemôže, jeho názor je včas a nahlas počuť. Poslanci Siete budú názory obyvateľov mesta prezentovať mestskému zastupiteľstvu.
  • Prostredníctvom projektu „Poslanec 32“ budú môcť obyvatelia Nitry taktiež vyvolať diskusiu k novým témam, ktoré nie sú predmetom rokovania zastupiteľstva, ale existuje po nich verejný dopyt."