Denisa Saková

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Denisa Saková

Denisa Saková

V priebehu tohto týždňa bolo vyhlásených 70 mimoriadnych situácií, z toho 3 mimoriadne situácie dokonca na úrovni okresov, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Námestovo.

V priebehu týždňa uplynulého pred nahrávaním relácie (14.1.- 20.1. 2019) boli vyhlásené tri mimoriadne situácie na úrovni spomínaných okresov, v rámci daných okresov bola teda vyhlásená mimoriadna situácia v 26 obciach a agentúrne správy spomínajú ďalších vyše 30 obcí. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa tlačovej správy uverejnenej na stránke MV SR bolo celkom päť obcí, ktoré vyhlásili mimoriadnu situácie ešte v predchádzajúcom týždni: Klokočov, Čadca, Lutiše, Terchová a Olešná. Spomínané tri okresy (okres Kysucké Nové Mesto, okres Čadca a okres Námestovo) vyhlásili 15. januára 2019 mimoriadnu situáciu na celé územie okresu, a tým do stavu mimoriadnej situácie dostali všetky obce spadajúce pod daný okres. V týchto troch okresoch je dokopy 61 samospráv, čo však nevyhnutne neznamená, že všetky vyhlásili mimoriadnu situáciu. Obcí z týchto troch okresov, ktoré vyhlásili mimoriadnu situáciu pred tým, než boli do nej vďaka rozhodnutiu prednostov OÚ automaticky zaradené bolo celkom 26 (okres Čadca – 10 obcí, okres Kysucké Nové Mesto – 3 obce a okres Námestovo – 13 obcí).
Podľa tlačovej správy TASR bola počas tohto týždňa mimo troch vyššie spomínaných okresov vyhlásená mimoriadna situácia „v ďalších vyše 30 obciach.“

…vzhľadom na tú situáciu minulého týždňa, sme povolali dobrovoľné hasičské zbory nielen zo Žilinského kraja, ktoré operujú už vlastne od začiatku tejto mimoriadnej situácie na tom území, ale včera vlastne prišlo 400 dobrovoľných hasičov z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja. Banskobystrickí, Trenčianski a Prešovskí zostali naďalej v zálohe.

Vo viacerých obciach Žilinského kraja bol vyhlásený mimoriadny stav po snehovej kalamite z dňa 19. januára 2018. Hovorkyňa Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) informovala, že na severe Slovenska pomáha vyše 400 dobrovoľných hasičov z viacerých krajov Slovenska. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ako uviedla Farkasová, päť autobusov s 250 hasičmi dorazilo z okresov Galanta, Dunajská Streda, Komárno, Prešov, Sabinov, Bardejov, Pezinok, Senec, Senica, Skalica a Nové Zámky. Približne stovka ďalších sa na sever Slovenska dopravila iným spôsobom.

Pred hodinou prišlo na miesto 100 členov DHZO z Prešovského kraja, ktorí budú pomáhať v obciach Zákamenné, Novoť a Krušetnica. Pred pár minútami dorazili do Oravskej Lesnej aj posledné tri autobusy. Dobrovoľní hasiči z autobusu z Nitrianskeho kraja smerujú na pomoc do obce Mútne, posádky z autobusov z Bratislavského a Trnavského kraja budú odstraňovať následky snehovej kalamity v Oravskej Lesnej,“ informovala Farkasová o koordinácii dobrovoľných hasičov v deň kalamity.

My v podstate od tých vianočných sviatkov máme nasadených 500 profesionalných hasičov, (ktorí nám rotujú počas dňa) (…).

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže presný počet profesionálnych hasičov nie je dostupný. Prezident Hasičského a záchranného zboru, generál Alexander Nejedlý, uviedol vo štvrtok 17. januára 2018, že na Orave a v Tatrách zasahovalo do tohto dátumu až do 600 profesionálnych hasičov. Informácie o ich službách takisto nie sú dostupné.

Od 2013 ich podporujeme nielen teda vybavením techniky, podporujeme ich aj paušálnymi náhradami ich výdavkov každoročne. Minulý rok sme im dotovali opravu hasičských staníc v sume 30 miliónov eur.

Je pravda, že Ministerstvo vnútra SR každoročne finančne podporuje dobrovoľné hasičské zbory a to prostredníctvom paušálnej aj pohyblivej zložky podpory. V roku 2018 však rezort na výstavbu a opravu hasičských staníc a zbrojníc uvoľnil iba 15,8 milióna eur, nie 30 miliónov, ako tvrdí Saková. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V súlade s § 3a zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky z 29. januára 2014 s účinnosťou od 1. apríla 2014 sa obciam každoročne poskytujú finančné prostriedky, ktoré slúžia na podporu dobrovoľných hasičských zborov. Táto podpora je určená právnym predpisom Ministerstva vnútra a skladá sa z paušálnej a pohyblivej zložky. „Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného predpisu. Pohyblivá zložka závisí od uskutočnených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, pričom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné látky.“

Podľa § 4 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách sa dobrovoľný hasičský zbor zaraďuje do jednej z piatich kategórií podľa nebezpečenstva katastrálneho územia obce: A1, A, B, C, D (zbor, ktorý nepožiada o zaradenie do kategórie). Od určenej kategórie sa podľa § 4b odvíja každoročná paušálna finančná podpora nasledovne:
a) 7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
b) 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
c) 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
d) 1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.

V roku 2017 sa novelou zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozšírili oblasti, na ktoré je možné poskytnúť dotácie na podporu ochrany pred požiarmi. Tie sa podľa v súčasnosti § 2 písm. cposkytujú na:
"1. výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
2. nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3. výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
4. zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5. nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky.
"
V roku 2018 prostredníctvom výzvy č. VI P HaZZ (.rtf) na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra poskytlo finančné dotácie na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc a zbrojníc v objeme 15 795 900 eur Na výzvu zareagovalo celkovo 794 žiadateľov. Zákonné podmienky splnilo (.pdf) 668 hasičských zborov, ktorým boli prerozdelené dotácie vo výške od 5 000 po 30 000 eur. Odosielanie dotácií na účty obcí sa však oneskorilo – problém nastal v nedostatku finančných prostriedkov, no podľa Sakovej sa zdroje našli v rozpočte ministerstva vnútra.

Ďalej sme uhradili približne 500-tisíc eur z rezervy premiéra obci Lekárovce, ktorá bola minulý rok zasiahnutá poveternostnou alebo veternou smršťou. Minuli sme približne 1,1 milióna eur na zabraňovacie povodňové a zachraňovacie práce.

Po tom, ako obec Lekárovce zasiahla v októbri 2018 veterná smršť, vláda obci pridelila 500-tisíc eur na úhradu škôd. Táto suma však bola uhradená zo štátneho rozpočtu. Z rezervy predsedu vlády bola obyvateľom obce, ktorí sa nachádzali v zložitej situácii, poskytnutá finančná pomoc vo výške 153-tisíc eur. Po rokovaní vlády v Lekárovciach bol okresu Sobrance odsúhlasený regionálny príspevok 1,15 mil. eur. Ten však nebol určený len na protipovodňové opatrenia, ale aj na opravu komunikácií, kultúrneho domu, materskej, základnej školy alebo aj podporu lokálnych cirkví, folklórneho a tradičného umenia. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Obcou Lekárovce v okrese Sobrance sa 3. októbra 2018 prehnala veterná smršť. Poškodila približne 80 rodinných domov, verejné objekty, firmy, ale aj stodolu. Podľa meteorológov bola smršť vyvolaná tornádom a na mieste zasahovali aj hasiči a Ozbrojené sily SR. V dôsledku toho bol v obci vyhlásený mimoriadny stav a vláda uskutočnila výjazdové rokovanie do obce, na ktorom rozhodla o pričlenení 500-tisíc eur na úhradu škôd. Predseda vlády Peter Pellegrini takisto vyhlásil, že zo svojej rezervy je ochotný poskytnúť finančné prostriedky, ak sa niekto individuálne dostane do zložitej situácie. 13. novembra 2018, bol mimoriadny stav v obci odvolaný. Obec napokon Úradu vlády SR poslala zoznam so 103 obyvateľmi, ktorí potrebovali túto finančnú výpomoc, avšak celková požadovaná suma bola 153 000 eur. Obec mala slúžiť ako sprostredkovateľ medzi financiami od vlády a medzi občanmi.