Mgr. Branislav Grohling

Člen strany: Sloboda a Solidarita (SaS)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Branislav Grohling

Branislav Grohling

Je to na základe žiadosti (príspevok na letnú školu, pozn.). Tieto žiadosti už boli zverejnené. Školy môžu o ne žiadať. Je to veľmi jednoduchá žiadosť na to, aby sme mohli dať príspevok 500 až 800 EUR na týždeň na jednu skupinu žiakov. Je to na ostatné 3 týždne v auguste, aby sme sa pripravili vlastne na ten september. Naozaj tam neurčujeme nejakým zásadným spôsobom pravidlá. Malo by to byť otvorené. A nekladú sa tam nejaké medze kreativity učiteľov. Chceme, aby tí žiaci prišli naspäť do škôl v jednotlivých skupinách od 10 do 20 detí, aby tam prežívali nejaké obdobie a čas, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli začať opakovať vedomosti, ale iným spôsobom ako je to zvykom už od septembra, keď už sedia v laviciach.

Ministerstvo školstva zverejnilo žiadosti o príspevky na letné školy, ktoré  sú určené pre základné a špeciálne školy. Výška príspevku závisí od počtu hodín strávených v škole počas jedného dňa. 

V prípade 4- až 6-hodinového dňa dostane škola príspevok 500 eur na týždeň. 800 eur dostane, ak sa rozhodne otvoriť letnú školu na 7 až 10 hodín denne. Maximálny príspevok na jednu školu je 2 600 eur. Letné školy sa môžu konať v troch posledných augustových týždňoch. Jedného cyklu sa môže zúčastniť 10 až 20 žiakov.

Ministerstva chce žiakom poskytnúť zmysluplné využitie času počas prázdnin a vyrovnať nerovnosti vo vedomostiach, ktoré vznikli počas online výučby cez koronakrízu. Zverejnilo tiež príklady výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré majú inšpirovať pedagógov. 

Tvrdenie Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivé.

My budeme akceptovať toto rozhodnutie, že okresné úrady spadajú aj pod ministra vnútra a že bude o nich rozhodovať OĽaNO.

Zákon o štátnej službe hovorí, že „služobným úradom štátneho zamestnanca na okresnom úrade je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.” Ministrom vnútra je Roman Mikulec, ktorý kandidoval za OĽaNO. 

Tvrdenie Branislava Gröhlinga, podľa ktorého okresné úrady patrie pod rezort vnútra, hodnotíme ako pravdivé

…kde by boli logopédi, ktorých máme veľký nedostatok

Slovensku chýbajú logopédi. Tvrdenie Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivé. 

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) pripomienkovala v júli 2019 nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

„Čísla hovoria, že na Slovensku máme dnes 1 logopéda na cca 34 000 obyvateľov, čo je najmenej z celej Európy. Slovensko má z celej Európy najnižší počet týchto špecialistov. V súčasnosti sa pohybuje toto číslo približne okolo 150 logopédov  na 5 200 000 obyvateľov, za predpokladu, že počítame aj s klinickými logopédmi, pracujúcimi v nemocničných zariadeniach,” uvádza SLS v pripomienke.

Podľa SLS by sa počet logopédov mal zvýšiť tak, aby pripadal jeden logopéd na 20 000 obyvateľov – v optimálnom prípade na 15 000.

Na nedostatočný počet logopédov upozornil vo februári 2015 aj vedúci Katedry logopédie Zsolt Cséfalvay a v máji 2017 logopédka Hana Laciková z Inštitútu detskej reči.

Bol urobený aj prieskum v rámci ministerstva školstva na jednotlivých školách, mne kolegovia aj posielajú, že 16,9 % žiakov základných škôl sa reálne stalo obeťou opakovanej šikany. 8 % žiakov gymnázia a 5 % žiakov stredných odborných škôl.

Správa Štátnej školskej inšpekcie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školskom roku 2018/2019 uvádza, že opakovane šikanovaných žiakov bolo na základných školách 16,9%, na gymnáziách 8% a na stredných odborných školách 5,1% žiakov. 

Inšpekcia je podriadená ministerstvu školstva, čísla zisťovala cez dotazníky. Tvrdenie Branislava Gröhlinga preto hodnotíme ako pravdivé.

Školskí psychológovia ten stav, ktorý na školách momentálne je, je že základné školy majú školských psychológov na 14 % objemu základných škôl a v stredných školách je to iba 18 % a toto je taká veľká výzva a opätovne nemusíme riešiť štátny rozpočet už tohtoročný a aj ten budúcoročný

Slovensko má 2308 základných škôl (spolu štátnych, súkromných a cirkevných) a 314 školských psychológov a psychologičiek. Ich počet teda tvorí 13,6 percenta z množstva základných škôl. 

Podľa údajov, ktoré portálu Demagóg.SK poskytlo Ministerstvo školstva, máme na Slovensku 690 stredných škôl, 130 z nich má školského psychológa - a teda 18,8 percenta. Tvrdenie Branislava Gröhlinga preto hodnotíme ako pravdivé.