Boris Zala

Člen strany: SMER - sociálna demokracia (SMER-SD)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Boris Zala

Boris Zala

Boris Zala,
EP – Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente,
Slovensko – SMER-SD

Boris Zala patrí medzi najmenej aktívnych poslancov z pohľadu vystúpení na plenárnych schôdzach EP. V období od januára 2013 sa prezentoval 30 vystúpeniami, pričom 11 z nich bolo v písomnej forme. Našli sme 3 faktické tvrdenia, ktoré možno označiť ako „originálne“.

Domnievame sa, že z pohľadu pridanej či informačnej hodnoty plenárnych vystúpení, sú „originálne faktické výroky“ najpodstatnejšie. Na základe troch výrokov Zalu sa nedá určiť, na akú oblasť dával v poslednom roku dôraz.

V prípade Zalu sa nedá povedať, že by jeho plenárne vystúpenia boli spravidla len rekapituláciou prerokovávaných dokumentov. Vo viacerých prípadoch ich možno skôr označiť za politické vyhlásenia.

Udelenie veľkorysej kultúrnej a školskej autonómie je podmienkou spokojnosti Kurdov so životom v Turecku. K tomu patrí aj politická reprezentácia v tureckých inštitúciách, predovšetkým zníženie prahu pre vstup do Parlamentu z doterajších 10 % na tradičných 5 %.

Podľa oficiálnej stránky tureckého parlamentu, Turecko v súčastnosti používa pri parlamentných voľbách systém proporčného zastúpenia s 10-percentným volebným kvórom do národného zhromaždenia.

Samotnému problému reprezentácie Kurdov kvôli vysokému volebnému kvóru bola venovaná i správa OSCE v roku 2002 a 2011, podľa ktorých 10-percentný prah prakticky eliminuje akúkoľvek šancu menšinových strán na zvolenie do parlamentu a týmto deformuje hlavný zámer proporčného volebného systému.

Viac o tejto téme sa dozviete napríklad na portáli euractiv.sk.

EÚ má druhé najväčšie výdavky na armádu na svete.

Podľa údajov SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), majú členské štáty EÚ skutočne druhé najvyššie výdavky na armádu na svete.

Na základe údajov databázy SIPRI, ktorá zhromažďuje údaje o výdavkoch na obranu jednotlivých štátov sveta a regiónov/zoskupení, sme vytvorili interaktívny graf šiestich krajín/zoskupení s najvyššími výdavkami na obranu za roky 2009 až 2012.

V nasledujúcom grafe sú uvedené údaje za rok 2012:

V súčasnosti máme (EÚ, pozn.) desať strategických partnerov: USA, Kanada, Brazília, Rusko, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Juhoafrická republika a Mexiko.

Podľa pracovného dokumentu (.pdf, str. 11) Thomasa Renarda z European Strategic Partnership Observatory z októbra 2013, "mala Európska Únia v roku 2013 strategické partnerstvá s desiatimi krajinami, menovite Brazília, Kanada, Čína, India, Japonsko, Mexiko, Ruská federácia, Južná Afrika, Južná Kórea a Spojené štáty americké." (vlastný preklad, pozn.)