Boris Kollár

http://www.hnutiesmerodina.sk/boris-kollar.php

Člen strany: SME RODINA (SME RODINA)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Boris Kollár

Boris Kollár

Nie, všetko sa bude otvárať. Dokonca aj cestovať sa bude. Budete môcť ísť na dovolenky, aj keď bude núdzový stav. Ten núdzový stav akurát hovorí, že v prípade, že udrie tá druhá vlna, nebude musieť rýchlo bežať niekde zasadať vláda a prijímať tento a už bude môcť len začať robiť konkrétne opatrenia.

Núdzový štát dáva štátu právomoci, ktorými môže výrazne zasahovať do občianskych práv a slobôd. Preto môže byť vyhlásený iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Už samotná možnosť, že štát takúto právomoc v tomto momente má, môže mať vplyv na rozhodovanie sa, správanie sa a prežívanie občanov - napríklad na zdravotníkov, ktorých sa týka najviac. Tvrdenie Borisa Kollára, podľa ktorého vyhlásenie núdzového stavu „akurát” hovorí, že vláda bude môcť v prípade vzniknutej potreby rýchlo robiť opatrenia a naznačuje, že dopad na občanov to mať nebude, preto hodnotíme ako zavádzajúce. 

Núdzový stav

Zákon hovorí, že počas núdzového stavu má štát právomoc výnimočnou mierou zasahovať za občianskych slobôd. 

Môže „uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti…”

Môže obmedziť nedotknuteľnosť obydlia, aby v ňom ubytovala evakuované osoby; môže obmedziť slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania či zakázať štrajk. 

Núdzový stav platí na Slovensku od 15. marca 2020, môže platiť najviac 90 dní. V praxi sa dotkol najmä (najprv len časti) zdravotníkov. Vláda im uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav.”

Dotknutí zdravotníci tak nemohli odmietnuť prísť do práce, vláda ich mohla presúvať medzi pracoviskami podľa toho, kde by ich potrebovala. 

Uvoľňovanie opatrení

Vláda od začiatku júna uvoľnila limity pre hromadné podujatia akéhokoľvek typu (od 10. júna budú povolené do 500 ľudí) a verejné stravovanie. Môžu otvárať fitness centrá aj kúpaliská. 

V čase vysielania relácie - t.j. k 31. máju 2020 - politici tiež hovorili, že hľadajú cesty, ako občanom umožniť dovolenkovať pri mori. 

Zámer otvoriť hranice pre turistov deklarovalo viacero prímorských krajín - medzi nimi Taliansko a Španielsko.

Pozrite sa vlaky zadarmo. Však my sme to zastavili. Už tam bol návrh, aby pre tých dôchodcov sa to zastavilo. Nedovolil som.

Ústredný krízový štáb nariadil v apríli vláde dočasne prerušiť bezplatnú železničnú prepravu pre všetky osoby. Uznesenie mal pre vládu pripraviť minister dopravy Andrej Doležal. 

Na žiadosť Borisa Kollára vláda odložila prijatie tohto opatrenia o týždeň. Doležal napokon začiatkom mája oznámil, že pre priaznivý vývoj pandémie vláda nebude (ani) dočasne rušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov. Tvrdenie Borisa Kollára hodnotíme ako pravdivé.

Tzn., že teraz to (trináste dôchodky, pozn.) máme na stole a je to na Ústavnom súde. Pani prezidentka to posunula. Musíme počkať, ako to dopadne. Cez to všetko ja som aj podpísal dohodu s Jednotou dôchodcov Slovenska alebo s kresťanskými spolkami dôchodcov.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa obrátila na Ústavný súd, aby rozhodol, či boli tzv. 13. dôchodky, ktoré vláda Petra Pellegriniho schválila narýchlo pred voľbami v skrátenom legislatívnom konaní, procesne prijaté v súlade so zákonom. 

Boris Kollár nedávno podpísal memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska. Svoje kapacity pri riešení problémov dôchodcov ponúklo na tomto stretnutí aj Združenie kresťanských seniorov. Tvrdenie Borisa Kollára hodnotíme ako ešte pravdivé.

Ale v novembri rok predtým neurobili rozpočet, nenaplánovali rozpočet tak (…) Vy ste tu tie peniaze nenaplánovali do rozpočtu na ďalší rok, ale bez problémov, bez akejkoľvek ste tam strčili 500 – 600 miliónovú sekeru bez toho, že by ste vedeli odkiaľ tie peniaze zobrať. Neboli v rozpočte.

Poslanci bývalej koalície schválili 13. dôchodky bez toho, aby boli kryté v rozpočte na rok 2020. Sekera však nebola 500 ani 600, ale 430-440 miliónov eur. Tvrdenie Borisa Kollára hodnotíme pre priveľkú odchýlku ako už nepravdivé.

Zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 nepočítal s trinástymi dôchodkami. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojich výdavkoch rátalo s vianočnými príspevkami dôchodcom vo výške 152 miliónov eur. Trináste dôchodky ich mali nahradiť.

Predkladatelia 13. dôchodkov odhadovali výdavky s nimi spojené na 442 miliónov eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť počíta so 432 miliónmi eur ročne.

Tretia vláda Roberta Fica predložila niekoľko dní pred voľbami 2020 do parlamentu v pochybnom skrátenom legislatívnom konaní návrh na zvýšenie 13. dôchodkov. Hnutie Sme rodina ho - vrátane Borisa Kollára - podporilo

V predvolebnom programe strana zavedenie 13. dôchodku nemá, hnutie však tento nástroj dlhodobo podporuje. V minulosti ho jej poslanci predkladali do parlamentu - no keďže boli v opozícii, návrh neprešiel. Tvrdenie Borisa Kollára hodnotíme ako pravdivé.