Anton Martvoň

Člen strany: Bez príslušnosti (Nestraníci)


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Anton Martvoň

Anton Martvoň

…zákon o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti jasne stanovuje, že úhrady za návštevu pohotovosti sa platia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, (…).

V Zákone č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa vo štvrtej časti venuje úhradám za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V  § 38, v ods. 4 sa uvádza: "Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi (zdravotnej starostlivosti, pozn.) po ich poskytnutí (...)." V ods. 3 je pritom uvedená aj návšteva pohotovostnej služby, a to konkrétne v písm. c: "spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,"

Z uvedeného zákona teda vyplýva. že poplatky na pohotovosti sa platia tomu, kto poskytuje zdravotnú starostlivosti a výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

…hrad Strečno je v správe župy.

Hrad Strečno je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú spravuje Považské múzeum v Žiline. Múzem je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (.pdf, s. 1, 41). Hrad je teda v nepriamej správe župy. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

…6 členov predsedníctva Slovenskej správy ciest je nominant SMER-u.

Slovenská správa ciest (SSC) je rozpočtovou organizáciou ministerstva dopravy, ktorá bola zriadená v roku 1996. Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, v súčasnosti je to Roman Žembera. Z výroku nie je jasné, koho Martvoň myslí, keď spomína predsedníctvo SSC. Žembera sa dostal do funkcie v roku 2007, s prestávkou v období 2010-2012 je riaditeľom dodnes. Na základe zistených informácií musíme výrok hodnotiť ako neoveriteľný.

Predsedníctva štátnych podnikov sú väčšinou obsadení ľuďmi blízkymi k vláde. Ešte v marci 2016 informoval Denník N, že v prípade Slovenskej správy ciest mala SMER-SD svojich ľudí.

Slovenská správa ciest je rozpočtovou organizáciou zriadenou ministerstvom dopravy. Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Generálnym riaditeľom SSC je od roku 2012 Ing. Roman Žembera. Žembera sa prvýkrát dostal do funkcie generálneho riaditeľa SSC v roku 2007, po zmene vlády v roku 2012 ho vtedajší minister dopravy Ján Počiatek opäť vymenoval do funkcie, ktorú zastáva doteraz.

…nepodporuje sa žiadny šport v župe, nepodporujú sa dobrovoľní hasiči (…).

Žilinský samosprávny kraj podporuje športové aktivity v kraji, potvrdzuje to napríklad rozpočet na obdobie 2016 a 2017 pre Odbor školstva a športu, v rámci ktorej majú ísť financie pre
Župnú kalokagatiu, či na Majstrovstvá SŠ v zjazdovom lyžovaní (.pdf, s. 86; .pdf, s. 90). Je pravda, že v rozpočtoch nie je zmienka o dobrovoľných hasičoch, ani o podpore konkrétneho športového klubu, ale o podpore dobrovoľného hasičstva v kraji svedčí niekoľko mediálnych informácií. V roku 2015 dostali rôzne dobrovoľné hasičské zbory hasičské vozidlá od ministerstva vnútra, počas týchto slávností predseda Blanár hovoril aj o publikácii, ktorú pripravila župa a má sa venovať histórii dobrovoľného hasičstva v kraji. Župa v roku 2017 pripravila aj súťaž pre dobrovoľných hasičov, Hasičský župný pohár. Tieto fakty potvrdzujú, že istá podpora športu a dobrovoľných hasičov v Žilinskom kraji je, a preto hodnotíme výrok ako nepravdivý.