Anna Záborská

Člen strany: Kresťanská únia (klub OĽaNO) ()


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Anna Záborská

Anna Záborská

My sme jediná krajina, jediná krajina, kde keď sa tá žena rozhodne pre ukončenie tehotenstva, nemusí povedať kvôli čomu sa sa takto rozhodla. Hej. Vo všetkých iných liberálnejších krajinách majú štatistiky.

Podľa údajov Globálnej databázy interrupčných politík pri Svetovej zdravotníckej organizácii môžu ženy požiadať o umelé prerušenie tehotenstva bez udania dôvodu (tzv. abortion on request) v 52 krajinách sveta. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako nepravdivé. 

Okrem 29 krajín Európy to dovoľuje aj Kambodža, Nepál, Mongolsko či Čína. 

Ak majú iné krajiny štatistiky, ktoré dokumentujú dôvody rozhodnutia sa pre potrat, neznamená to nutne, že ich majú vďaka povinnosti žien uvádzať dôvody pred zákrokom.

Anna Záborská ani po dvoch týždňoch nereagovala na žiadosť o zaslanie zdrojov, z ktorých vo svojom tvrdení vychádzala. Jej poslanecký asistent ju ospravedlnil pre nedostatok času. Zdroje sľúbili poslať dodatočne. V čase publikovanie relácie - t.j. k 25. júnu - nám poskytnuté neboli.

My sme prijali pred desiatimi rokmi novelu zákona, kde sa hovorí o informovanom súhlase, že tým ženám predtým ako podpis matkám, predtým ako podpíšu tú žiadosť, im lekár povie, že takéto sú iné možnosti riešenia ich situácie. Nerobí sa to, čiže my by sa boli radi, aby sa to robilo, aby sme využili všetky možnosti pre rozhodnutie sa v prospech toho.

Portál Demagóg.SK nezistil ani z verejných zdrojov ani od zodpovedných úradov, v akom rozsahu lekári dodržiavajú povinnosť informovať ženu pred umelým prerušením tehotenstva o rizikách či alternatívach k zákroku. Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako neoveriteľné. 

V roku 2009 schválila parlament zmenu zákona, podľa ktorej lekár musí informovať ženu, ktorá požiada o umelé prerušenie tehotenstva, o: 

účele a následoch umelého prerušenia tehotenstva; rizikách tohto rozhodnutia; aktuálnom vývoji embrya alebo plodu; alternatívach k tomuto rozhodnutiu (utajenie, osvojenie dieťata po narodení, rôzne druhy pomoci). 

Demagóg.SK nedohľadal vo verejných zdrojoch žiaden prieskum, ktorý by mapoval, či a ako lekári dodržiavajú túto povinnosť. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre portál uviedol, že nevedie evidenciu písomností, dokladov alebo informácií, ktoré by svojím obsahom alebo formou dali odpoveď” na otázku, či o dodržiavaní tejto povinnosti existujú pochybnosti. 

Kritérium umelého prerušenia tehotenstva (však) úrad nesleduje a ani v rámci svojho informačného systému nespracováva. Úrad disponuje len údajmi o počte opodstatnených podnetov týkajúcich sa medicínskeho špecializačného odboru gynekológia.”

Anna Záborská ani po dvoch týždňoch nereagovala na žiadosť o zaslanie zdrojov, z ktorých vo svojom tvrdení vychádzala. Jej poslanecký asistent ju ospravedlnil pre nedostatok času. Zdroje sľúbili poslať dodatočne. V čase publikovanie relácie - t.j. k 25. júnu - nám poskytnuté neboli.

No veď utajené pôrody sa sú možné už aj teraz.

Slovenské zákony umožňujú utajené pôrody. Odborníci ich považujú za bezpečnú alternatívu k hniezdam záchrany, do ktorých môžu matky anonymne umiestniť novorodenca. Bratislavská Univerzitná nemocnica uvádza, že ročne eviduje asi 10 utajených pôrodov. Tvrdenie Anny Záborskej hodnotíme ako pravdivé.

Ako žijú ženy, v akých ťažkých podmienkach, aké sú vystavované násiliu, tak mne to nemusíte rozprávať. Mne to nemusíte rozprávať. 15 rokov, minimálne 15 rokov, som v správnej rade organizácie, ktorá pomáha týmto ženám a máme problém, aby sa to ufinancovalo, máme problém so štátnymi, a predsa to funguje. Predsa tam sa narodilo x detí, detí, ženy prišli a išli porodiť tzv. anonymným pôrodom. Väčšina z nich si tie deti nakoniec nechala, ale dávame tú príležitosť. My vieme tým ženám, nájdeme zamestnanie, tým ženám nájdeme bývanie

Anna Záborská je spoluzakladateľkou a dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva o.z. Fórum života. Združenie vzniklo v decembri 2003. Záborská bola v predsedníctve už v roku 2010 (staršie výročné správy na webe dostupné nie su), je v ňom dodnes. 

Združenie pomáha ženám v ťažkých životných situáciách. Cez projekt Zachráňme životy už 13 rokov finančne podporuje tehotné ženy, ktoré s dieťaťom nepočítali - aby ho zachránili. Takto sa podarilo priviesť na svet viac 169 detí. 

„Tri z nich dali matky na adopciu a ostatné žijú so svojimi rodinami,” uviedla pre Demagóg.SK Mária Demeterová, koordinátorka konkrétnej pomoci Fóra života. 

„Na základe nami poskytovaného odborného poradenstva (však) konštatujeme, že ženy sa vo viacerých prípadoch na začiatku rozhodli dať dieťa ihneď  po narodení na adopciu, postupne zvažovali pestúnsku starostlivosť a nakoniec si dieťa nechali v osobnej starostlivosti,” dodala.

Medzi formami pomoci, ktoré združenie ženám ponúka, sú aj utajené pôrody. Web združenia uvádza aj príklady, kedy cez projekt Femina pomohli ženám nájsť si zamestnanie. 

Demeterová dodala, že „okrem toho je (Anna Záborská - pozn.) predsedníčka správnej rady n. o. Áno pre život, ktorá sa ako jedna z prvých organizácií začala venovať ženám v ťažkých životných situáciách. V jej Domove J. B. Mollovej sa za roky 1998 – 2019 narodilo 69 detí, pričom mnohé z týchto detí by bez podanej pomocnej ruky ich matke boli v čase krízy umiestnené do ústavnej starostlivosti.”

Tvrdenie Anny Záborskej preto hodnotíme ako pravdivé.

Francúzi môžu povedať, že 75 % žien vo Francúzsku ide zo sociálnych a ekonomických dôvodov, a preto tomu prispôsobujú legislatívu, aby im pomohli.

Ženy, ktoré sa vo Francúzsku rozhodnú pre umelé prerušenie tehotenstva, neuvádzajú pred zákrokom dôvod ich rozhodnutia. Keďže však nevieme spoľahlivo vylúčiť, že štát má tieto údaje z iných zdrojov - napríklad rozsiahlych prieskumov - hodnotíme tvrdenie Anny Záborskej ako neoveriteľné. 

Zákon, ktorým boli v roku 1975 vo Francúzsku zlegalizované interrupcie, predpokladá zber socioekonomických údajov. Spolu so správou o demografickej situácii v krajine majú byť raz ročne predložené parlamentu. 

Údaje zbierajú lekári, ktorí zákrok vykonávajú. Ide o údaje o veku, štádiu tehotenstva, type interrupcie, počte predchádzajúcich interrupcií a dátume poslednej interrupcie. Na dôvod interrupcie sa lekári v tlačive, ktoré žena pred potratom vypĺňa, nepýtajú. 

Podľa štatistík francúzskeho Národného demografického inštitútu bolo v roku 2015 zamestnaných 52,6 % žien, ktoré podstúpili interrupciu. 12 % žien bolo nezamestnaných, 15 % bolo študentiek, 13 % boli ženy v domácnosti. 

Ďalším zo zdrojov údajov k interrupciám sú vo Francúzsku prieskumy robené na veľkej vzorke žien. V roku 2007 tak prieskum u 13-tisíc žien, ktoré sa rozhodli pre potrat, zisťoval podrobnosti o ich životnej situácii. Demagóg.SK sa však nepodarilo dohľadať, či tento prieskum zachytil aj dôvody tohto rozhodnutia. 

Anna Záborská ani po dvoch týždňoch nereagovala na žiadosť o zaslanie zdrojov, z ktorých vo svojom tvrdení vychádzala. Jej poslanecký asistent ju ospravedlnil pre nedostatok času. Zdroje sľúbili poslať dodatočne. V čase publikovanie relácie - t.j. k 25. júnu - nám poskytnuté neboli.