Andrea KalavskáFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Andrea Kalavská

Andrea Kalavská

Po niekoľkých desiatkach rokov sa idú kupovať nové plošné, celoplošné lineárne urýchľovače myslím v počte 16 do konca roka 2018.

15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil, že plánuje nakúpiť prostredníctvom centrálneho obstarávania 16 lineárnych urýchľovačov. Predpokladaná hodnota celkovej zákazky spolu s inými prístrojmi dosahuje 57 mil. eur. Prvé prístroje by nemocnice mali obdržať do konca roka 2018. Cieľom verejných obstarávaní ministerstva zdravotníctva je kompletná obnova medicínskej techniky s výraznou úsporou finančných prostriedkov.  Ministerka zdravotníctva správne uviedla počet plánovaných prístrojov, avšak nepodarilo sa nám dohľadať dostatok potrebných zdrojov na overenie tvrdenia, že ku kúpe urýchľovačov dochádza po prvýkrát po desiatkach rokov, na dopyt po tejto informácii sme tiež nedostali odpoveď od kompetentných úradov. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

V súčasnosti prebieha zase legislatívna úprava zákona, ktorý upravuje eZdravie (…).

Úprava elektronického zdravotníctva (eZdravia) je obsiahnutá v zákone č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Posledná novelizácia tohto zákona bola vykonaná zákonom č. 351/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2018 a 1. januára 2019. Podľa stránky ezdravotnictvo.sk prevádzkovanou Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) sa aktuálne pripravuje vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…aj NCZI zriadilo call centrum, call linku, kde vlastne poskytovatelia môžu volať, keď majú nejakú problém so softvérom (eZdravie, pozn.), hardwerom a pýtať sa teda alebo vznášať svoje pripomienky.

Pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva je sprístupnené call centrum, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 07:00 do 19:00 telefonicky alebo elektronicky cez kontaktný formulár. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Call centrum slúži predovšetkým poradenstvu zdravotníckym pracovníkom/poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, občanom/pacientom a dodávateľom informačného systému pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Úlohou call centra je poskytovať najmä všeobecné informácie o pripojení do eZdravia, ako aj informácie súvisiace s používaním elektronickej zdravotnej knižky, poskytovať možnosť pre nahlásenie problému súvisiaceho s eZdravým alebo s používaním elektronickej zdravotnej knižky.

…nabehli sme na tento systém eZdavia od 1. 1. 2018 (…).

Systém elektronického zdravotníctva tzv. eZdravie (eHealth) bolo spustené 1. januára 2018. V programe implementácie elektronického zdravotníctva sa uvádza, že "víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov." Všetky funkcionality systému ešte nie sú naplno spustené alebo pripadne nie sú povinné, ale základné funguju, napríklad elektronické predpisovanie liekov je povinné od 1. januára 2018 (.pdf,s.8-11). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…teraz sme nakúpili 13 alebo obstarali v rámci verejného obstarávania 13 CT prístrojov. Prebieha súťaž o MR prístroje. Myslím, že počet asi 15.

Ministerstvo zdravotníctva SR zrealizovalo centrálne obstarávanie CT prístrojov ešte v roku 2016. Vďaka obstarávaniu získalo 13 nemocníc CT prístroj výrazne lacnejšie, so zľavou až do 50 %. 15. marca 2018 rezort zdravotníctva ohlásil aj centrálny nákup magnetických rezonancií – MR prístrojov. Zakúpiť by sa malo 15 nových prístrojov za odhadovanú sumu 23 mil. eur. Rovnako plánuje ministerstvo nakúpiť prostredníctvom centrálneho obstarávania 16 lineárnych urýchľovačov. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 57 mil. eur. Prvé prístroje by nemocnice mali obdržať do konca roka 2018. Cieľom verejných obstarávaní ministerstva zdravotníctva je kompletná obnova medicínskej techniky s výraznou úsporou finančných prostriedkov.
Ministerka zdravotníctva správne uviedla počet zakúpených i plánovaných prístrojov, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.