Alojz HlinaFiltre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Alojz Hlina

Alojz Hlina

Pán Harabin, kto vymenil z dovolacieho senátu Najvyššieho súdu (v kauze Tipos – pozn.), ktorý mal rozhodovať o tej námietke z piatich členov troch? Ústavný súd skonštatoval, že nezákonne, že to nebolo správne. Kto vymenil, kto vymenil? Až Ústavný súd mohol rozhodnúť, prečo ste vymenili z piatich členov kolégia troch, ktorí potom hlasovali, tí traja, keď sa vrátili, hlasovali ináč.

Ústavný súd v roku 2011 skonštatoval, že dôsledkom opatrení predsedu Najvyššieho súdu bola nezákonná výmena troch sudcov dovolacieho senátu v kauze Tipos. Nie je známe, kto z členov pôvodného či nového senátu ako hlasoval, senáty však vo veci vydali rozdielne rozhodnutia. Tvrdenie Alojza Hlinu preto hodnotíme ako ešte pravdivé. 

Kauza siaha ešte do roku 2000, kedy Športka žalovala Tipos kvôli tomu, že neoprávnene používal mená jej lotérií. 

Po viacerých kolách súdnych sporov dovolací senát Najvyššieho súdu v roku 2010 preskúmaval správnosť postupu Krajského súdu a rozhodol, že Tipos musí zaplatiť cyperskej firme Lemikon Limited, ktorá spor za Športku prevzala, 14 miliónov eur. V časti rozhodnutia prípad vrátil na prvostupňový súd. Tipos sa následne obrátil na Ústavný súd.

Ústavný súd v októbri 2011 na základe opatrenia predsedu Najvyššieho súdu o.i. zistil, že „v senáte, ktorému bola vec pridelená na konanie a rozhodnutie, boli nahradené (dve) členky senátu”. 

Z ďalšieho opatrenia ústavní sudcovia zistili, že bol „vypustený sudca najvyššieho súdu (..) a nahradený sudkyňou najvyššieho súdu (...).”

Ústavný súd skonštatoval, že „zmeny v personálnom obsadení senátu najvyššieho súdu prejednávajúceho sťažovateľkinu vec opísaným zákonným pravidlám a záruke základného práva na zákonného sudcu nezodpovedali.” 

Keďže vo veci podľa súdu konali aj „nezákonní sudcovia” a ich postup „mal reálny vplyv na rozhodnutie”, bolo ich rozsudkom porušené základné právo Tiposu na zákonného sudcu. 

Predsedom Najvyššieho súdu v čase vydania sporných opatrení bol Štefan Harabin. 

Po rozhodnutí Ústavného súdu dostali prípad pôvodní sudcovia. V roku 2015 zrušili rozsudok, podľa ktorého mal Tipos zaplatiť 14 miliónov eur a prípad vrátili na Krajský súd, aby ho rozhodol nanovo. 

Výrok týkajúci sa kauzy Tipos Demagóg.SK už v minulosti overoval. Venuje sa mu aj Inštitút SGI v analýze z roku 2013.

My sme mali minulý týždeň programovú konferenciu o doprave, mali sme vo Višňovom. To bola piata v poradí, ešte máme šiestu.

Alojz Hlina vo svojom tvrdení - ale aj na Facebooku - odkazuje na septembrové a októbrovú konferenciu Nadácie Antona Tunegu. Témami bolo poľnohospodárstvo, ochrana lesov, školstvo, zdravotníctvo a doprava. 

Facebooková udalosť ani web Nadácie však o týchto stretnutiach nehovoria ako „programových konferenciách KDH”. Strana s Nadáciou úzko spolupracuje, dvaja jej výrazní predstavitelia sú členmi nadačnej správnej rady. KDH však na facebookových udalostiach ani na webe nefiguruje ako partner či spoluusporiadateľ konferencií. 

Informácie dostupné z verejných zdrojov teda tvrdenie Alojza Hlinu nepodporujú. Správca Nadácie Antona Tunegu Marek Degro však pre Demagóg.SK potvrdil, že „Nadácia organizovala tieto (konferencie) s cieľom prípravy programu najmä pre KDH.”

Tvrdenie Alojza Hlinu preto považujeme za pravdivé.

My máme jasnú politickú pozíciu. My sme na rade KDH teraz posledne prijali jasnú politickú pozíciu, že strana KDH nepôjde, nebude rokovať o povolebnej spolupráci so stranami Smer, ĽSNS, SNS.

21. septembra 2019 Rada KDH vylúčila spoluprácu so stranami Smer-SD, Kotleba - ĽSNS a SNS. Výrok preto považujeme za pravdivý.

Ako je možné, že ste (Štefan Harabin, pozn.) pri Sporoinveste, nebankovke, ktorá mala 7500 poškodených, 7500 ľudí poškodených, akože ste im odpustili, že aby ich už nesúdili, že prieťahy v konaní? Ako je to možné? Ako je možné, že proste tu súdia niekoho 20-30 rokov, ale Sporoinvest (…) no dlho sa svojimi súdime (…) tak vás proste zastavíme, celé to konanie. 7500 poškodených, 560 miliónov škoda.

Štefan Harabin spolurozhodoval o sťažnosti prokuratúry, ktorej zamietnutím Najvyšší súd definitívne uzavrel vyšetrovanie kauzy Sporoinvest bez potrestania páchateľov. Nie je však známe hlasovanie členov senátu - a teda či a ako samotný Harabin k tomuto rozhodnutiu prispel. Tvrdenie Alojza Hlinu preto považujeme za neoveriteľné. 

Štefan Harabin bol súčasťou senátu Najvyššieho súdu, ktorý v roku 2017 rozhodoval o sťažnosti prokurátora voči zastaveniu trestného stíhania v kauze Sporoinvest. Stíhanie zastavil Špecializovaný trestný súd pre neprimeranú dĺžku konania. 

Senát, v ktorom sedel aj Harabin, sťažnosť prokurátora zamietol. Argumentoval, že 15-ročné prípravné konanie bolo pridlhé a že „je neprípustné, aby štát, ktorý je garantom základných práv a slobôd, bol ich pokračujúcim porušovateľom.”

Hlasovanie členov senátu ani pomer hlasov však známy nie je. Dôkaz pre svoje tvrdenie neposkytol ani Alojz Hlina. 

Sporoinvest bola nebankovka, ktorá ľuďom ponúkala zhodnotenie vkladov až do výšky 50 percent. Vytiahla tak od nich vyše 836 miliónov korún. Ani nie po roku však pobočky zavrela a majetok previedla na tretiu osobu. 

Polícia vzniesla prvé obvinenie v roku 2003, prokuratúra vyčíslila škodu na 560 miliónov eur. Poškodených bolo takmer 7500 veriteľov.

Vymenovali ste (Štefan Harabin, pozn.) pani Jankovskú za predsedkyňu Okresného súdu, mám pocit, v Trenčíne.

Štefan Harabin ako minister spravodlivosti v roku 2006 Moniku Jankovskú vymenoval za predsedníčku Okresného súdu v Trenčíne. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.