Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek Narodený: 12. 12. 1956, Raslavice, okres Bardejov Trvalé bydlisko: Raslavice Rodinný stav: ženatý, 3 deti Vzdelanie: VŠT Košice – Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava – doplnkové pedagogické štúdium UMB Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – funkčné štúdium manažment školstva a školy Prehľad zamestnaní: ZPA Prešov…

Predsedníčka OZ sestier a pôrodných asistentiek Poslankyňa- Žilinský samosprávny kraj Starostka obce Kunerad

Vzdelanie 1995 – 2000 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národnohospodárska fakulta, špecializácia peňažníctvo Priebeh zamestnaní od 2012 Vedúci kancelárie NR SR, po vzdaní sa mandátu poslanca NR SR 2010 – 2012 Poslanec Národnej rady SR 2010 – 2012 Riaditeľ magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 2006 – 2010 Vedúci kancelárie NR SR 2003 – 2006 Výkonný riaditeľ,…

Zamestnanie a pracovné skúsenosti: 2012 – Podpredsedníčka NR SR 2010 – poslanec NR SR – OBYČAJNÍ ĽUDIA a Nezávislé osobnosti 2003-2010 vedúca redakcie, obchodný zástupca Regionpress 2001- 2002 učiteľ odborných predmetov Spojená stredná škola Námestovo 1994-1995 učiteľ odborných predmetov SPŠ-odevná Námestovo Dosiahnuté vzdelanie a kvalifikácia: 1993-1994 doplnkové pedagogické štúdium – učiteľ odborných predmetov 1989-1994VŠ strojná…