Daniel Krajcer sa narodil 19.09.1969 v Bratislave. Vzdelanie: 1983 – 1987 gymnázium, Bratislava 1987 – 1990 Univerzita Komenského, knihoveda, informatika a anglický jazyk Diaľkové štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Životopis: Daniel Krajcer začínal novinársku kariéru v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, kde pôsobil v rokoch 1994 – 1996. V televízii Markíza začal pôsobiť…

Vzdelanie 1999 Slovenská akadémia vied získanie titulu DrSc. 1982 Kolégium historických vied SAV získanie titulu CSc. 1970 doktorská práca získanie titulu PhDr. 1969 absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Priebeh zamestnaní: od 4.7.2006 podpredseda vlády pre európske záležitosti v r. 2006 znovuzvolený za poslanca Národnej rady SR za SMER-SD 2002 – 2006 poslanec NR SR za…

Narodil sa v Levoči na východnom Slovensku, gymnázium vyštudoval v Bratislave v roku 1991. Toho istého roku na Univerzite Komenského v Bratislave začal študovať odbor politológia. V roku 1996 absolvoval štúdijný pobyt univerzite Thames Valley v Londýne, kde nadväzoval na politológiu – zameranie na európske politické systémy. Popri štúdiu v Londýne pôsobil ako politický expert…

Anna Malíková sa narodila 8. augusta 1959 vo Vysokej nad Kysucou v okrese Čadca. Má päť súrodencov. Detstvo prežila v Kežmarku, kde jej otec pôsobil ako vojak z povolania – v hodnosti majora. Od roku 1983 pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Čadci desať rokov. Rok a pol pôsobila ako riaditeľka Obvodného úradu práce…