Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. sa narodil 4. februára 1955 v Spišskom Štvrtku, okres Spišská Nová Ves. Vyštudoval Fakultu ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (1974-1979). Tam v roku 1988 ukončil externú vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied. V roku 1993 absolvoval šesťtýždňovú stáž na Inštitúte Adama Smitha a na Inštitúte…

Ing. Ján Figeľ sa narodil 20. januára 1960 v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou. V roku 1983 ukončil Technickú univerzitu v Košiciach v odbore výkonová elektronika. V tejto oblasti pracoval až do roku 1992 ako vývojový a výskumný pracovník ZPA Prešov. V tom čase už aktívne pôsobil v KDH, za ktoré sa stal v…

Narodil sa 23. marca 1966 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil ako dramaturg a šéfredator vysielania v Slovenskej televízií televízii a v rokoch 2002 – 2004 zastával funkciu podpredsedu Rady Slovenskej televízie. V rokoch 2000 – 2002 a 2004 – 2006 pôsobil ako…

nar. 18.05. 1960 SVŠTU Bratislava, strojnícka fakulta ženatý, manželka Ľudmila 3 deti, Marek, Jozef, 5-ročná dcéra Andrejka 1984 až 1993 technológ WUSAM a.s. Zvolen 1994 až 1998 riaditeľ OP-TIM, s.r.o. Krupina 1998 až 2002 viceprimátor mesta Zvolen od roku 2002 poslanec NR SR člen Výboru pre financie, rozpočet a menu, člen Mandátového a imunitného výboru…

Ivan Mikloš pochádza zo Svidníka. Narodil sa 2. júna 1960. Po absolvovaní gymnázia vo Vranove nad Topl’ou nastúpil na Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave – obor dlhodobé plánovanie a prognózovanie (1979-1983). V rokoch 1983 až 1987 pôsobil Ivan Mikloš na VŠE ako asistent, neskôr ako odborný asistent (1987-1990). Svoje výskumy venoval predovšetkým…

Narodil sa 27. marca 1941 v Poltári. Je ženatý a má dve dospelé deti – dcéru Denisu a syna Iva. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú…

Donald Tusk (* 22. apríl 1957, Gdansk) je poľský predseda vlády, predseda Občianskej platformy. Tusk je jedným zo spoluzakladateľov poľskej strany Občianska platforma. Pred jej založením pôsobil v Liberálno-demokratickom kongrese a Únii slobody. V roku 2005 kandidoval na post poľského prezidenta, ale hoci získal v prvom kole volieb najvyšší počet hlasov, v druhom kole ho…

JUDr. Daniel Lipšic sa narodil 8. júla 1973 v Bratislave. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1996. V rokoch 1998-2000 postgraduálne študoval (LL.M.) na Harvard Law School v Cambridge v USA. V rokoch 1996-97 pracoval v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky. Po základnej vojenskej službe pracoval v roku 1998 v…

Daniel Krajcer sa narodil 19.09.1969 v Bratislave. Vzdelanie: 1983 – 1987 gymnázium, Bratislava 1987 – 1990 Univerzita Komenského, knihoveda, informatika a anglický jazyk Diaľkové štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Životopis: Daniel Krajcer začínal novinársku kariéru v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, kde pôsobil v rokoch 1994 – 1996. V televízii Markíza začal pôsobiť…

Vzdelanie 1999 Slovenská akadémia vied získanie titulu DrSc. 1982 Kolégium historických vied SAV získanie titulu CSc. 1970 doktorská práca získanie titulu PhDr. 1969 absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Priebeh zamestnaní: od 4.7.2006 podpredseda vlády pre európske záležitosti v r. 2006 znovuzvolený za poslanca Národnej rady SR za SMER-SD 2002 – 2006 poslanec NR SR za…

Narodil sa v Levoči na východnom Slovensku, gymnázium vyštudoval v Bratislave v roku 1991. Toho istého roku na Univerzite Komenského v Bratislave začal študovať odbor politológia. V roku 1996 absolvoval štúdijný pobyt univerzite Thames Valley v Londýne, kde nadväzoval na politológiu – zameranie na európske politické systémy. Popri štúdiu v Londýne pôsobil ako politický expert…