Narodil sa 21. marca 1956 v Šahách. Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach, odbor fyzikálna organická chémia. Po ukončení štúdia pracoval v a. s. Levitex Levice ako hlavný technológ. Od orku 1990 bol poslancom NR SR. V roku 1992 stál pri zrode Maďarského kresťansko-demokratického hnutia (MKDH), ktorého sa v roku 1992 stal predsedom. Od roku…

Narodil sa 23. februára 1958 v Košiciach. V roku 1977 vyštudoval Gymnázium v Košiciach. Medzi rokmi 1980 – 1985 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a estetika. V rokoch 1978 – 1980 pracoval v štátnom podniku Zdroj, š.p. Košice, v období 1985 – 1986 v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach,…

Vzdelanie: 1978 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Priebeh zamestnaní 1979 – 1981 OBNV, Bratislava IV – úradník 1981 – 1989 Inštitút pre Národné výbory – lektor (Teória štátu a práva, Teória verejnej správy) 1990 – 2002 NR SR – tajomník krajského výboru 2002 – 2006 poslanec NR SR za SMER –…

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. sa narodila 7. decembra 1956 v Bratislave. Pred vstupom do politiky pôsobila na katedre politológie UK Bratislava, kde bola od roku 1997 koordinátorkou výskumu “Sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc s dôrazom na trh práce a politiku zamestnanosti”. V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E. – Centrum pre analýzu…

* 25.07.1959 Vráble Vzdelanie 1978-1983 VŠP, odbor poľnohospodárske meliorácie, Nitra 1974-1978 Stredná priemyselná škola stavebná Profesionálna prax: 2010 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH 2008 predseda výboru NR SR pre médiá a kultúru 2006 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH # Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen) # Osobitný…

Narodený 19. 10. 1959. Vzdelanie: 1997-2001 VŠ Filozofická fakulta Univerzity Komenského, katedra žurnalistiky, odbor: žurnalistika, Mgr. 1975-1979 SŠ Bratislava, chemik, maturita 1966-1974 ZDŠ Žilina Zamestnanie od r. 2010 – podpredseda SNS od r. 2006 – poslanec NR SR od 2003 hovorca SNS 2001 – 2003 hovorca PSNS 1995 – 2001 tlačový tajomník SNS 1979 –…

JUDr. Pavol Hrušovský sa narodil 9. júna 1952 v obci Veľká Maňa, okres Nové Zámky. V roku 1978 skončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval postupne v rôznych hospodárskych organizáciách vo funkcii právnika. Od roku 1990 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Od roku 1992 bol poslancom…

JUDr. Vladimír Mečiar sa narodil 26. júla 1942 vo Zvolene. Po absolvovaní strednej školy v roku 1959 pracoval na Okresnom národnom výbore v Žiari nad Hronom. V rokoch 1967-68 bol predsedom Okresného výboru Československého zväzu mládeže a podpredsedom Výboru ľudovej kontroly ONV v Žiari nad Hronom. V roku 1969 bol odvolaný z funkcií v mládežníckom…

Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. sa narodil 4. februára 1955 v Spišskom Štvrtku, okres Spišská Nová Ves. Vyštudoval Fakultu ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (1974-1979). Tam v roku 1988 ukončil externú vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied. V roku 1993 absolvoval šesťtýždňovú stáž na Inštitúte Adama Smitha a na Inštitúte…