* 25.07.1959 Vráble Vzdelanie 1978-1983 VŠP, odbor poľnohospodárske meliorácie, Nitra 1974-1978 Stredná priemyselná škola stavebná Profesionálna prax: 2010 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH 2008 predseda výboru NR SR pre médiá a kultúru 2006 znovuzvolený za poslanca NR SR za KDH # Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (člen) # Osobitný…

Narodený 19. 10. 1959. Vzdelanie: 1997-2001 VŠ Filozofická fakulta Univerzity Komenského, katedra žurnalistiky, odbor: žurnalistika, Mgr. 1975-1979 SŠ Bratislava, chemik, maturita 1966-1974 ZDŠ Žilina Zamestnanie od r. 2010 – podpredseda SNS od r. 2006 – poslanec NR SR od 2003 hovorca SNS 2001 – 2003 hovorca PSNS 1995 – 2001 tlačový tajomník SNS 1979 –…

JUDr. Pavol Hrušovský sa narodil 9. júna 1952 v obci Veľká Maňa, okres Nové Zámky. V roku 1978 skončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval postupne v rôznych hospodárskych organizáciách vo funkcii právnika. Od roku 1990 bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR. Od roku 1992 bol poslancom…

JUDr. Vladimír Mečiar sa narodil 26. júla 1942 vo Zvolene. Po absolvovaní strednej školy v roku 1959 pracoval na Okresnom národnom výbore v Žiari nad Hronom. V rokoch 1967-68 bol predsedom Okresného výboru Československého zväzu mládeže a podpredsedom Výboru ľudovej kontroly ONV v Žiari nad Hronom. V roku 1969 bol odvolaný z funkcií v mládežníckom…

Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. sa narodil 4. februára 1955 v Spišskom Štvrtku, okres Spišská Nová Ves. Vyštudoval Fakultu ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (1974-1979). Tam v roku 1988 ukončil externú vedeckú ašpirantúru a získal titul kandidáta vied. V roku 1993 absolvoval šesťtýždňovú stáž na Inštitúte Adama Smitha a na Inštitúte…

Ing. Ján Figeľ sa narodil 20. januára 1960 v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou. V roku 1983 ukončil Technickú univerzitu v Košiciach v odbore výkonová elektronika. V tejto oblasti pracoval až do roku 1992 ako vývojový a výskumný pracovník ZPA Prešov. V tom čase už aktívne pôsobil v KDH, za ktoré sa stal v…

Narodil sa 23. marca 1966 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil ako dramaturg a šéfredator vysielania v Slovenskej televízií televízii a v rokoch 2002 – 2004 zastával funkciu podpredsedu Rady Slovenskej televízie. V rokoch 2000 – 2002 a 2004 – 2006 pôsobil ako…

nar. 18.05. 1960 SVŠTU Bratislava, strojnícka fakulta ženatý, manželka Ľudmila 3 deti, Marek, Jozef, 5-ročná dcéra Andrejka 1984 až 1993 technológ WUSAM a.s. Zvolen 1994 až 1998 riaditeľ OP-TIM, s.r.o. Krupina 1998 až 2002 viceprimátor mesta Zvolen od roku 2002 poslanec NR SR člen Výboru pre financie, rozpočet a menu, člen Mandátového a imunitného výboru…

Ivan Mikloš pochádza zo Svidníka. Narodil sa 2. júna 1960. Po absolvovaní gymnázia vo Vranove nad Topl’ou nastúpil na Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave – obor dlhodobé plánovanie a prognózovanie (1979-1983). V rokoch 1983 až 1987 pôsobil Ivan Mikloš na VŠE ako asistent, neskôr ako odborný asistent (1987-1990). Svoje výskumy venoval predovšetkým…