Milan Hort sa narodil 6. februára 1953 v Červenom Kameni. Vyštudoval Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1990 – 1994 bol primátorom Novej Dubnice. Neskôr bol riaditeľom Regionálneho komunálneho centra v Trenčíne, pôsobil aj ako vedúci odbytu a marketingu v ZŤS Elektronika, a. s. v Novej Dubniciri. V rokoch 2002 – 2006…

Narodila sa v Bratislave, 30. januára 1973. Je matkou jedného dieťaťa. Odborné skúsenosti : 1997 absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave 1997-1999 advokátsky koncipient 1999-2004 právnik v Allianz poisťovni a.s. (neskôr Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.) od 01.05.2004 – advokát od roku 2003 do 2009 – člen SMK, neskôr člen okresného a krajského predsedníctva v…

Dátum a miesto narodenia: 22.11.1974, Šaľa Štúdium 1980-1989 Základná škola s vyuč. jaz. maď. Veľká Mača 1989-1993 Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta 1993-1998 Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta Školenia, konferencie júl 1994 Youth for Development & Cooperation, Budovanie občianskych združení, Praha október 1994 SAIA, Riadenie dobrovoľníkov, Bratislava júl 1995 Univerzita Janus Pannonius Pécs, Otvorená…

Juraj Droba sa narodil 25. mája 1971 v Bratislave. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulte a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež na The University of Pittsburgh a George Washington University. V roku 2001 pracoval na pozícii Junior Executive v APCO Worldwide. V rokoch 2002 – 2008 bol riaditeľom divízie…

Narodil sa 6. augusta 1961 v Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a následne študoval vedeckú ašpiratúru v Ekonomickoom ústave SAV a absolvoval odborné stáže na University of Wisconsin a Oklahoma City University v USA. Zúčastnil sa tiež manažérskeho programu v Japonsku. Pôsobil ako analytik makroekonomického plánovania v Slovenskej akadémii vied, bol riaditeľom odboru národohospodárskych…

Róbert Madej sa narodil 3. januára 1981 vo Zvolene. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore občianske právo absolvoval na Právnická fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2002 je členom NR SR za stranu Smer-SD, bol členom Ústavnoprávneho výboru NR SR, Mandátového a imunitného výbor NR SR, Výboru NR…

Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. Vyštudoval na Slovenskeu technickej univerzite v Bratislave na stavebná fakulta, odbor pozemné staviteľstvo. Po ukončení štúdia pracoval ako stavbyvedúci a samostatný vývojový pracovník pre Pozemné stavby, š.p. Trnava. V rokoch 1985-1994 pôsobil ako vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru TÚ, technický námestník a riaditeľ organizácie…

Vzdelanie: 1976-1981 Slovenská technická univerzita v Bratislave, špecializácia – statika stavebných konštrukcií 1972-1976 Gymnázium J. Hollého v Trnave 1963-1972 Základná škola v Báhoni Priebeh zamestnaní: od r. 2006 poslanec Národnej rady SR za KDH Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (člen) Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu (člen) 1998 – 2006 poslanec Národnej…

József Berényi sa narodil 6. júna 1967. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval aj postgraduálne štúdium na Central European University v Budapešti. V období 1994 – 1995 bol výskumným pracovníkom v New School for Social Research v New Yorku a v rokoch 1995 – 1999 pôsobil ako zahranično-politický tajomník za Maďarskú…

Ján Mikolaj sa narodil 19. októbra 1953 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. V období 1995 – 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V…

Ján Slota sa narodil 14. 9.1953 v Lietavskej Lúčke. Po absolvovaní Vysokej školy technickej – baníckej fakulty – pracoval ako banský technik v Banských stavbách v Prievidzi, ako technik vo Východoslovenských kameňolomoch a štrkopieskoch . V roku 1979 nastúpil ako absolvent na ročnú ZVS, ktorú odslúžil na letisku v Mošnove. Bol vedúcim strediska špeciálnych činností…

Viera Tomanová sa narodila 5. februára 1948 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1980 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa venuje sociálnej problematike. V rokoch 1988 – 2003 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a tiež ako poradca ministra…