Róbert Madej sa narodil 3. januára 1981 vo Zvolene. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium v odbore občianske právo absolvoval na Právnická fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2002 je členom NR SR za stranu Smer-SD, bol členom Ústavnoprávneho výboru NR SR, Mandátového a imunitného výbor NR SR, Výboru NR…

Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. Vyštudoval na Slovenskeu technickej univerzite v Bratislave na stavebná fakulta, odbor pozemné staviteľstvo. Po ukončení štúdia pracoval ako stavbyvedúci a samostatný vývojový pracovník pre Pozemné stavby, š.p. Trnava. V rokoch 1985-1994 pôsobil ako vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru TÚ, technický námestník a riaditeľ organizácie…

Vzdelanie: 1976-1981 Slovenská technická univerzita v Bratislave, špecializácia – statika stavebných konštrukcií 1972-1976 Gymnázium J. Hollého v Trnave 1963-1972 Základná škola v Báhoni Priebeh zamestnaní: od r. 2006 poslanec Národnej rady SR za KDH Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (člen) Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu (člen) 1998 – 2006 poslanec Národnej…

József Berényi sa narodil 6. júna 1967. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval aj postgraduálne štúdium na Central European University v Budapešti. V období 1994 – 1995 bol výskumným pracovníkom v New School for Social Research v New Yorku a v rokoch 1995 – 1999 pôsobil ako zahranično-politický tajomník za Maďarskú…

Ján Mikolaj sa narodil 19. októbra 1953 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Pracoval ako odborný asistent a docent na Katedre cestného staviteľstva VŠDS. V roku 1992 sa stal členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. V období 1995 – 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V…

Ján Slota sa narodil 14. 9.1953 v Lietavskej Lúčke. Po absolvovaní Vysokej školy technickej – baníckej fakulty – pracoval ako banský technik v Banských stavbách v Prievidzi, ako technik vo Východoslovenských kameňolomoch a štrkopieskoch . V roku 1979 nastúpil ako absolvent na ročnú ZVS, ktorú odslúžil na letisku v Mošnove. Bol vedúcim strediska špeciálnych činností…

Viera Tomanová sa narodila 5. februára 1948 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1980 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa venuje sociálnej problematike. V rokoch 1988 – 2003 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a tiež ako poradca ministra…

Narodil sa 21. marca 1956 v Šahách. Vyštudoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach, odbor fyzikálna organická chémia. Po ukončení štúdia pracoval v a. s. Levitex Levice ako hlavný technológ. Od orku 1990 bol poslancom NR SR. V roku 1992 stál pri zrode Maďarského kresťansko-demokratického hnutia (MKDH), ktorého sa v roku 1992 stal predsedom. Od roku…

Narodil sa 23. februára 1958 v Košiciach. V roku 1977 vyštudoval Gymnázium v Košiciach. Medzi rokmi 1980 – 1985 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia a estetika. V rokoch 1978 – 1980 pracoval v štátnom podniku Zdroj, š.p. Košice, v období 1985 – 1986 v Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach,…

Vzdelanie: 1978 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Priebeh zamestnaní 1979 – 1981 OBNV, Bratislava IV – úradník 1981 – 1989 Inštitút pre Národné výbory – lektor (Teória štátu a práva, Teória verejnej správy) 1990 – 2002 NR SR – tajomník krajského výboru 2002 – 2006 poslanec NR SR za SMER –…

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. sa narodila 7. decembra 1956 v Bratislave. Pred vstupom do politiky pôsobila na katedre politológie UK Bratislava, kde bola od roku 1997 koordinátorkou výskumu “Sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc s dôrazom na trh práce a politiku zamestnanosti”. V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E. – Centrum pre analýzu…