Vzdelanie: Absolvoval právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Yale Law School v USA, kde roku 2001 získal titul doktor právnych vied. Životopis: V súčasnosti pôsobí ako právny poradca Delegácie Európskej komisie v Bratislave a ako pedagóg na Katedre Teórie práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Zároveň je členom Advokátskej komory štátu…

1993 – 1995 asistent daňového poradcu, komerčnoprávna kancelária Schubert & partners od 1995 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti VIVANT, a. s. od 1997 predseda Dozornej rady a spolumajiteľ spoločnosti Sceptrum, a. s., Brno od 1999 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti PARTA – GAS, a. s. od 2000 štatutárny zástupca spoločnosti MATTI, v. o. s. od…

Ján Počiatek sa narodil 16. septembra 1970. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky na STU a Fakultu národného hospodárstva na Ekonomickej unverzite v Bratislave. Okrem toho absolvoval veľké množstvo dodatočných vzdelávacích programov, napr. City University Bratislava on behalf of Open University London MBA program, Telenor Corporate University Oslo – Technical Risk Management of Industrial Enterprises, FBE/For Business Excellence…

– sympatizant SNS od roku 1997, – nominant SNS vo všetkých Ústredných volebných komisiách v rokoch 2006 – 2010 – asistentská práca v NR SR v prospech poslancov SNS – nominant SNS v parlamentných komisiách – odborný konzultant predstaviteľov SNS v oblasti práva Vzdelanie: – 1988 – 1992 Gymnázium M. Kukučina v Revúcej – 1992 – 1998 Univerzita Komenského, Právnická fakulta…

Peter Bobula sa narodil 3. januára 1967 v Topoľčanoch. Vzdelanie: Stavebná fakulta STU Bratislava Právnická fakulta UK Bratislava Zamestnanie a funkcie: 1989 Stavebný technik Agrostav Topoľčany 1991 – 1992 Okresný tajomník KDH Topoľčany 1996 – 2002 manažér v obchodných spoločnostiach 1993 – 2002 Riaditeľ administrácie KDH Bratislava 1996 – 1998 Člen Predsedníctva OC KDH Topoľčany…

Pavol Hladký sa narodil 7. novembra 1964 v Považskej Bystrici. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Absolvoval tiež Professional Training – Supply, Purchasing and Materials Management vo Švajčiarsku. Pôsobil ako programátor, neskôr v rokoch 1992 – 2010 ako súkromný podnikateľ, viedol spoločnoť ADIP – Pavol Hladký a zastupoval ju v zahraničí. V rokoch 1993 –…

Milan Hort sa narodil 6. februára 1953 v Červenom Kameni. Vyštudoval Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1990 – 1994 bol primátorom Novej Dubnice. Neskôr bol riaditeľom Regionálneho komunálneho centra v Trenčíne, pôsobil aj ako vedúci odbytu a marketingu v ZŤS Elektronika, a. s. v Novej Dubniciri. V rokoch 2002 – 2006…

Narodila sa v Bratislave, 30. januára 1973. Je matkou jedného dieťaťa. Odborné skúsenosti : 1997 absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave 1997-1999 advokátsky koncipient 1999-2004 právnik v Allianz poisťovni a.s. (neskôr Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.) od 01.05.2004 – advokát od roku 2003 do 2009 – člen SMK, neskôr člen okresného a krajského predsedníctva v…

Dátum a miesto narodenia: 22.11.1974, Šaľa Štúdium 1980-1989 Základná škola s vyuč. jaz. maď. Veľká Mača 1989-1993 Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Galanta 1993-1998 Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta Školenia, konferencie júl 1994 Youth for Development & Cooperation, Budovanie občianskych združení, Praha október 1994 SAIA, Riadenie dobrovoľníkov, Bratislava júl 1995 Univerzita Janus Pannonius Pécs, Otvorená…

Juraj Droba sa narodil 25. mája 1971 v Bratislave. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulte a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež na The University of Pittsburgh a George Washington University. V roku 2001 pracoval na pozícii Junior Executive v APCO Worldwide. V rokoch 2002 – 2008 bol riaditeľom divízie…

Narodil sa 6. augusta 1961 v Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a následne študoval vedeckú ašpiratúru v Ekonomickoom ústave SAV a absolvoval odborné stáže na University of Wisconsin a Oklahoma City University v USA. Zúčastnil sa tiež manažérskeho programu v Japonsku. Pôsobil ako analytik makroekonomického plánovania v Slovenskej akadémii vied, bol riaditeľom odboru národohospodárskych…