2010 podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny 2006 opätovne menovaný za ministra kultúry Slovenskej republiky 2002 – 2005 minister kultúry Slovenskej republiky 1993-2000 prezident Nadácie Otvorenej spoločnosti v Bratislave, šéfredaktor spoločensko – politického mesačníka OS 1990-1992 Zastupiteľský úrad ČSFR v Maďarsku (veľvyslanec) 1989-1990 Literárnovedný ústav SAV (riaditeľ) 1988-1989 časopis Slovenské pohľady (šéfredaktor) 1982…

V roku 1982 ukončil Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V roku 2004 obhájil na tej istej univerzite titul PhD. a v roku 2007 habilitoval na docenta. Stanislav Becík pracoval od roku 1973 až do vymenovania do funkcie ministra v roku 2008 v Združení agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Začínal ako robotník, neskôr sa…

od decembra 2001 člen predsedníctva a predseda Programovej rady OKS 1998-2001 poslanec NR SR, člen Ústavoprávneho výboru NR SR 1999-2001 podpredseda DS 1995-1999 člen Predsedníctva a predseda Konzultačného zboru DS 1991-1992 člen Prezídia ČSAV 1990-1991 prvý predseda slovenského centra P. E. N. 1991-1992 poradca predsedu SNR Františka Mikloška 1990-1992 predseda Ministerského klubu VPN 1989 –…

Ondrej Dostál sa narodil 5. apríla 1971 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky,…

Vzdelanie: Absolvoval právnické štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Yale Law School v USA, kde roku 2001 získal titul doktor právnych vied. Životopis: V súčasnosti pôsobí ako právny poradca Delegácie Európskej komisie v Bratislave a ako pedagóg na Katedre Teórie práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Zároveň je členom Advokátskej komory štátu…

1993 – 1995 asistent daňového poradcu, komerčnoprávna kancelária Schubert & partners od 1995 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti VIVANT, a. s. od 1997 predseda Dozornej rady a spolumajiteľ spoločnosti Sceptrum, a. s., Brno od 1999 člen Predstavenstva a riaditeľ spoločnosti PARTA – GAS, a. s. od 2000 štatutárny zástupca spoločnosti MATTI, v. o. s. od…

Ján Počiatek sa narodil 16. septembra 1970. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky na STU a Fakultu národného hospodárstva na Ekonomickej unverzite v Bratislave. Okrem toho absolvoval veľké množstvo dodatočných vzdelávacích programov, napr. City University Bratislava on behalf of Open University London MBA program, Telenor Corporate University Oslo – Technical Risk Management of Industrial Enterprises, FBE/For Business Excellence…

– sympatizant SNS od roku 1997, – nominant SNS vo všetkých Ústredných volebných komisiách v rokoch 2006 – 2010 – asistentská práca v NR SR v prospech poslancov SNS – nominant SNS v parlamentných komisiách – odborný konzultant predstaviteľov SNS v oblasti práva Vzdelanie: – 1988 – 1992 Gymnázium M. Kukučina v Revúcej – 1992 – 1998 Univerzita Komenského, Právnická fakulta…

Peter Bobula sa narodil 3. januára 1967 v Topoľčanoch. Vzdelanie: Stavebná fakulta STU Bratislava Právnická fakulta UK Bratislava Zamestnanie a funkcie: 1989 Stavebný technik Agrostav Topoľčany 1991 – 1992 Okresný tajomník KDH Topoľčany 1996 – 2002 manažér v obchodných spoločnostiach 1993 – 2002 Riaditeľ administrácie KDH Bratislava 1996 – 1998 Člen Predsedníctva OC KDH Topoľčany…

Pavol Hladký sa narodil 7. novembra 1964 v Považskej Bystrici. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Absolvoval tiež Professional Training – Supply, Purchasing and Materials Management vo Švajčiarsku. Pôsobil ako programátor, neskôr v rokoch 1992 – 2010 ako súkromný podnikateľ, viedol spoločnoť ADIP – Pavol Hladký a zastupoval ju v zahraničí. V rokoch 1993 –…