Úspešne vyštudoval strednú školu v Nimes vo Francúzsku, kde vo francúzskom jazyku aj zmaturoval.. V roku 1978 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Priebeh zamestnaní: 2002 – doteraz odborný lekár 2000-2001 prezident Ottawa Diplomatic Association 1999-2002 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade 1992-1994 lekárska prax 1991-1992 Ministerstvo zdravotníctva, sekčný šéf zahraničných…

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priebeh zamestnaní: 1990 Protimonopolný úrad SR, riaditeľ výkonného odboru 1988 Ministerstvo financií SR, vedúci odd. cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien – Slovenský cenový úrad, rôzne prac. zaradenie, riaditeľ odboru cien priemyslu Politická činnosť : december 1994 – január…

Ing. Vladimír Tvaroška Osobné údaje: Dátum a miesto narodenia: 14. apríl 1972 v Trnave Stav: ženatý Deti: dcéra a syn Zamestnanie: február 2009 – jún 2010 Výkonný riaditeľ Magna E.A., s.r.o. august 2006 – január 2009 Riaditeľ a.s. Envico október 2002 – júl 2006 Štátny tajomník Ministerstva financií SR september 1999 – september 2002 Poradca…

Osobné údaje Dátum narodenia: 3. jún 1968 Miesto narodenia: Námestovo Trvalé bydlisko: Partizánska 5, Skalica Stav: ženatý, 5 detí Vzdelanie 1987 – 1993 Lekárska fakulta Karlovej Univerzity, Praha Pracovné zaangažovanie 1993 – 1996 NsP Skalica 1996 – 2003 Pfizer Inc., marketingový manažér 2003 – 2005 Sanofi Aventis, riaditeľ divízie 2005 – 2006 Bristol Myers Squibb,…

1991 – 1992 programátor, Podnik výpočtovej techniky, Bratislava 1992 – 1993 programátor – analytik, CK Arrangement a Consulting, s.r.o., Bratislava 1993 – 2001 SZČO, Riadenie vlastnej siete MO a VO prevádzok a tvorba softwarových aplikácií 2001– 2003 riaditeľ hypermarketu, Kaufland, Slovenská republika, Bratislava 2003 – 2004 zástupca managera prevádzky, Interfruct Slovakia, Bratislava 2004 – 2007…

Narodená: 3.6.1964 Bydlisko: Bratislava Stav: vydatá, 3 deti Vzdelanie: 1979 – 1983 Gymnázium A. Markuša v Bratislave 1983 – 1987 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1993 – 1995 doktorandské štúdium práva na Právnickej fakulte UK Bratislava 2001 habilitačná prednáška na tému „harmonizácia sloven. práva obch. spoločností s právom EÚ“ a obhajoba habilitačnej práce „Ochrana menšinových…

2010 – súčasnosť podpredseda vlády SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda pre ekonomiku, člen Republikovej rady, SaS 2007 – 2010majiteľ – RELIA s.r.o. – podnikové a ekonomické poradenstvo 2003 – súčasnosťLektorská činnosť – publikovanie a prednášanie na témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, dane z príjmu 2007 spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na…

(prebrané zo stránky www.osobnosti.sk) Rodák z Nitry a svoju doterajšiu profesionálnu kariéru venoval chémii najmä plastom. V rokoch 1978 až 1992 pracoval od najnižších po najvyššie pozície vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok. Inklinoval skôr k organickej chémii. Od roku 1992 do mája 2005 pôsobil ako generálny riaditeľ a výrobno-technický námestník v Plastike…

2010 podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny 2006 opätovne menovaný za ministra kultúry Slovenskej republiky 2002 – 2005 minister kultúry Slovenskej republiky 1993-2000 prezident Nadácie Otvorenej spoločnosti v Bratislave, šéfredaktor spoločensko – politického mesačníka OS 1990-1992 Zastupiteľský úrad ČSFR v Maďarsku (veľvyslanec) 1989-1990 Literárnovedný ústav SAV (riaditeľ) 1988-1989 časopis Slovenské pohľady (šéfredaktor) 1982…