1991 – 1992 programátor, Podnik výpočtovej techniky, Bratislava 1992 – 1993 programátor – analytik, CK Arrangement a Consulting, s.r.o., Bratislava 1993 – 2001 SZČO, Riadenie vlastnej siete MO a VO prevádzok a tvorba softwarových aplikácií 2001– 2003 riaditeľ hypermarketu, Kaufland, Slovenská republika, Bratislava 2003 – 2004 zástupca managera prevádzky, Interfruct Slovakia, Bratislava 2004 – 2007…

Narodená: 3.6.1964 Bydlisko: Bratislava Stav: vydatá, 3 deti Vzdelanie: 1979 – 1983 Gymnázium A. Markuša v Bratislave 1983 – 1987 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1993 – 1995 doktorandské štúdium práva na Právnickej fakulte UK Bratislava 2001 habilitačná prednáška na tému „harmonizácia sloven. práva obch. spoločností s právom EÚ“ a obhajoba habilitačnej práce „Ochrana menšinových…

2010 – súčasnosť podpredseda vlády SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredseda pre ekonomiku, člen Republikovej rady, SaS 2007 – 2010majiteľ – RELIA s.r.o. – podnikové a ekonomické poradenstvo 2003 – súčasnosťLektorská činnosť – publikovanie a prednášanie na témy pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, dane z príjmu 2007 spoluautor internetového portálu www.drak.porada.sk so zameraním na…

(prebrané zo stránky www.osobnosti.sk) Rodák z Nitry a svoju doterajšiu profesionálnu kariéru venoval chémii najmä plastom. V rokoch 1978 až 1992 pracoval od najnižších po najvyššie pozície vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok. Inklinoval skôr k organickej chémii. Od roku 1992 do mája 2005 pôsobil ako generálny riaditeľ a výrobno-technický námestník v Plastike…

2010 podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny 2006 opätovne menovaný za ministra kultúry Slovenskej republiky 2002 – 2005 minister kultúry Slovenskej republiky 1993-2000 prezident Nadácie Otvorenej spoločnosti v Bratislave, šéfredaktor spoločensko – politického mesačníka OS 1990-1992 Zastupiteľský úrad ČSFR v Maďarsku (veľvyslanec) 1989-1990 Literárnovedný ústav SAV (riaditeľ) 1988-1989 časopis Slovenské pohľady (šéfredaktor) 1982…

V roku 1982 ukončil Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V roku 2004 obhájil na tej istej univerzite titul PhD. a v roku 2007 habilitoval na docenta. Stanislav Becík pracoval od roku 1973 až do vymenovania do funkcie ministra v roku 2008 v Združení agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Začínal ako robotník, neskôr sa…

od decembra 2001 člen predsedníctva a predseda Programovej rady OKS 1998-2001 poslanec NR SR, člen Ústavoprávneho výboru NR SR 1999-2001 podpredseda DS 1995-1999 člen Predsedníctva a predseda Konzultačného zboru DS 1991-1992 člen Prezídia ČSAV 1990-1991 prvý predseda slovenského centra P. E. N. 1991-1992 poradca predsedu SNR Františka Mikloška 1990-1992 predseda Ministerského klubu VPN 1989 –…

Ondrej Dostál sa narodil 5. apríla 1971 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky,…