Vzdelanie: 1987 – 1991Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava 1991 – 1994Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava 1996 – 2001Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Bratislava, vysokoškolské postgraduálne – doktor filozofie – PhDr. Zamestnanie: 1991 redaktor-elév, Slovenský rozhlas, Bratislava 1992 redaktor, Denník Smena, Bratislava 1992 – 1993konateľ, Randolph, Young & Moore, Bratislava 1993 – 1999konateľ, Burian, Miškov & Partners, Bratislava…

V rokoch 1998 až 2002 sa zúčastnil na kurzoch a pracovných stážach v USA a v Nemecku a následne v období 2002-2003 absolvoval postgraduálne štúdium European Economic and Public Affaires na Dublin European Institute. Od roku 1995 bol spolupracovníkom programu amerického International Republican Institute. V roku 1996 pracoval v oblasti manažmentu a marketingu. V priebehu…

vzdelanie Lekárska fakulta UK, Bratislava životopis Zamestnanie: lekár – neurochirurg poslanec NR SR, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo poradca predsedu vlády pre zdravotníctvo poslanec v regionálnom zastupiteľstve KSK Iné: V uplynulom štvorročnom období venoval zdravotníckej politike, výraznou mierou prispel k zreformovaniu zdravotníckeho systému SR. Ako lokálpatriot sa sústredí aj na regionálnu politiku v rámci…

poslanec NR SR, bývalý minister zdravotníctva SR, SMER-SD, primátor mesta Košice vzdelanie Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice 2004 titul Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita V roku 2010 bol zvolený za primátora mesta Košice. Richard Raši bol do pozície ministra zdravotníctva vymenovaný 3. júna 2008, keď vo funkcii nahradil Ivana Valentoviča. Bývalý…

Úspešne vyštudoval strednú školu v Nimes vo Francúzsku, kde vo francúzskom jazyku aj zmaturoval.. V roku 1978 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Priebeh zamestnaní: 2002 – doteraz odborný lekár 2000-2001 prezident Ottawa Diplomatic Association 1999-2002 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade 1992-1994 lekárska prax 1991-1992 Ministerstvo zdravotníctva, sekčný šéf zahraničných…

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia so zameraním na ekonomicko-matematické výpočty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priebeh zamestnaní: 1990 Protimonopolný úrad SR, riaditeľ výkonného odboru 1988 Ministerstvo financií SR, vedúci odd. cien priemyslu a zástupca riaditeľa odboru cien – Slovenský cenový úrad, rôzne prac. zaradenie, riaditeľ odboru cien priemyslu Politická činnosť : december 1994 – január…

Ing. Vladimír Tvaroška Osobné údaje: Dátum a miesto narodenia: 14. apríl 1972 v Trnave Stav: ženatý Deti: dcéra a syn Zamestnanie: február 2009 – jún 2010 Výkonný riaditeľ Magna E.A., s.r.o. august 2006 – január 2009 Riaditeľ a.s. Envico október 2002 – júl 2006 Štátny tajomník Ministerstva financií SR september 1999 – september 2002 Poradca…

Osobné údaje Dátum narodenia: 3. jún 1968 Miesto narodenia: Námestovo Trvalé bydlisko: Partizánska 5, Skalica Stav: ženatý, 5 detí Vzdelanie 1987 – 1993 Lekárska fakulta Karlovej Univerzity, Praha Pracovné zaangažovanie 1993 – 1996 NsP Skalica 1996 – 2003 Pfizer Inc., marketingový manažér 2003 – 2005 Sanofi Aventis, riaditeľ divízie 2005 – 2006 Bristol Myers Squibb,…