Factcheckujeme Facebook III.

Aj tento týždeň sme vybrali Facebookové statusy politikov najsilnejších strán a porovnali sme ich s faktami. Robíme tak sa vďaka podpore Férovej nadácie O2, o ktorej sa dočítate na stránke Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Viac overených výrokov nájdete v predchádzajúcichdieloch.


Ani po roku súťaženia nie je Ministerstvo vnútra schopné vysúťažiť nového dodávateľa tabuliek evidenčných čísiel vozidiel (EČV), aby sme konečne nakupovali tabuľky za normálnu cenu. Aby toho nebolo málo, tak aj účinnosť mojej EČV novely bola presunutá z 1.3.2022 na 1.1.2023. Podľa nových pravidiel by bola potreba EČV približne polovičná, a teda aktuálne stále drahých EČV by štát nakupoval menej.

Marián Viskupič, SaS
Status na facebookovej fanpage
9. november 2021

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dodávateľom tabuliek EČV je pre Ministerstvo vnútra (MV) SR od roku 1996 spoločnosť Turčan Delta, s.r.o. V roku 2005 podpísalo MV s touto spoločnosťou zmluvu na dobu neurčitú, so zmluvnými pokutami plynúcimi na najbližších desať rokov. Zmluvu následne zmluvné strany predlžovali dodatkami, približuje TASR

V nadväznosti na neúspešný tender MV z augusta 2019 Denník E v novembri 2019 uviedol, že tabuľky na EČV kupuje MV od dodávateľa za deväť eur za kus. Pre porovnanie, nová dodávateľská spoločnosť v Česku znížila cenu tabuliek „ŠPZ-ky“ z troch na necelé dve eurá. Po tomto tendri došlo k ďalším predĺženiam zmluvy.

V novembri 2020 vyhlásilo MV verejnú súťaž na nového dodávateľa tabuliek EČV. Hoci môžu záujemcovia predkladať svoje ponuky od decembra 2020, k ich vyhodnoteniu zatiaľ nedošlo. Podľa Denníka N sú vždy pred termínom predloženia ponúk napadnuté podmienky súťaže. Súčasný termín pre záujemcov o zákazku vyhlásilo MV do 25. novembra.

V marci 2021 schválila NR SR novelu zákona o cestnej premávke, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1. marca 2022. Pozmeňujúci návrh poslanca Sme rodina Svrčeka k inému zákonu presunul účinnosť novely na 1. január 2023.

Bod Viskupiča o polovičnej potrebe, ktorý je spoluiniciátorom novely, je podľa Denníka N jeho osobným odhadom. Pokles potreby zakladá na tom, že novela zruší viazanosť EČV na konkrétny okres a umožní použitia jediného EČV až do bodu vyradenia tohto vozidla.

Na základe uvedených skutočností hodnotíme výrok ako pravdivý.


Návrh rozpočtu rezortu kultúry je pritom totožný s minimálnym rozpočtom z roku 2021 a nevidno na ňom ani len náznak pokusu o akékoľvek reformy, nové investície, navyšovanie, či akúkoľvek inú snahu niečo meniť.

Zora Jaurová, Progresívne Slovensko
Status na facebookovej fanpage
7. november 2021

 

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Štátny rozpočet na rok 2022 necháva na chod organizácií rezortu  kultúry zdroje ponechané na rovnakej úrovni ako boli v rozpočte na rok 2021. Túto skutočnosť potvrdila po rokovaní vlády v súvislosti s rozpočtom i ministerka kultúry Natália Milanová. Zachovanie rovnakých limitov v porovnaní s rokom 2021 považuje za úspech. 

V roku 2022 by malo mať ministerstvo na výdavky k dispozícií 425,5 milióna eur, čo predstavuje približne o 33 miliónov eur vyššiu sumu v porovnaní s rokom 2021.

Výdavky verejnoprávnych inštitúcií (pdf, s. 187) predstavujú v rozpočte sumu viac ako 161 miliónov eur, v rozpočte 2021 išlo o sumu 162,4 milióna eur.

Približne rovnakú sumu v porovnaní s rozpočtom na rok 2021 predstavujú aj rozpočty verejnoprávnych fondov. Zo schváleného rozpočtu však vyplýva mierne navýšenie financií v súvislosti s Audiovizuálnym fondom, a to na úroveň 14,95 milióna eur oproti 14,69 miliónom v roku 2021.

Na  približne rovnakej úrovni zostáva i rozpočet pre cirkvi a náboženské spoločnosti, a to na sume 52 miliónov eur.

Oblasť kultúry navyše nezíska zdroje z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorého cieľom má byť riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov pandémie. V návrhu plánu sa nenachádza  samostatný program pre kultúru, čo kriticky zhodnotili viacerí zástupcovia kultúrnej obce, ktorí žiadali vytvorenie priamej alokácie na potrebné reformy v tejto oblasti

Ministerstvo kultúry sa vyjadrilo, že existujú vypracované reformné zámery pre rozvoj  kultúry a kreatívneho priemyslu vo výške 246,5 milióna eur. Jeden z nich v skutočnosti má byť financovaný prostredníctvom Plánu obnovy – reforma starostlivosti o pamiatkový fond za sumu 6,5 milióna eur. Ministerstvo zároveň prisľúbilo, že zvyšné reformy budú financované z iných zdrojov, napríklad i priamo prostredníctvom štátneho rozpočtu, čo sa však v samotnom rozpočte na rok 2022 nepreukázalo.

Na základe vyššie uvedených informácií hodnotíme výrok ako pravdivý.


ZÁKON, KTORÝ POMÔŽE MATKÁM-SAMOŽIVITEĽKÁM JEDNOMYSEĽNE PREŠIEL 1. ČÍTANÍM Vďaka zákonu, ktorého predkladateľkou je naša poslankyňa Petra Krištúfková • Sme rodina odstránime prekážky, kvôli ktorým sa hlavne matky – samoživiteľky mali problém dostať k náhradnému výživnému, a to konkrétne:
🔹rodič sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného 🔹rušíme hranicu príjmu do domácnosti
🔹náhradné výživné sa bude poskytovať v rovnakej výške ako je určené súdom
🔹rušíme polročné prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné
🔹ak súd zvýši náhradné výživné, úrad práce doplatí aj spätne náhradné výživné vo zvýšenej sume
❗️Zákon prináša pomoc aj sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, budeme im poskytovať náhradné výživné vo výške 70 eur, čím pomôžeme až 2700 sirotám!
Petra Krištúfková, Sme rodina
Status na facebookovej fanpage
11. november 2021

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Petra Krištúfková nebola jediná predkladateľka tohto zákona. Spolu s ňou tak urobili aj Hlinka, Kollár, Drábiková, Ledecký a Žitňanská. Novela zákona prešla prvým čítaním 10. novembra 2021. Za prijatie zákona hlasovalo všetkých 130 hlasujúcich poslancov, v sále bol prítomný ešte jeden poslanec, ktorý ale nehlasoval.

Nároku na náhradné výživné sa venuje §2. Hovorí o tom, kto má nárok na náhradné výživné. Zahŕňa aj siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Tiež platí, že náhradné výživné bude štát poskytovať vo výške, ktorú určil súd. Predkladatelia navrhujú zrušiť príjem ako jednu z podmienok nároku na toto náhradné výživné. Cez pomyselné sito by tak neprepadávala určitá skupina detí. 

Suma náhradného výživného by sa mala podľa predkladateľov zvýšiť na 0,7-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 69,69 eura. Sociálny systém by tak zachytil o 1700 detí viac a celkovo by sa situácia zlepšila u 2700 detí.


Slovensko totiž nie je iba Bratislava, ktorú dnes v NR SR zastupuje takmer 1/3 poslancov.

Milan Majerský, KDH
Status na facebookovej fanpage
11. november 2021

 

 

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Z celkového počtu 150 poslancov Národnej rady SR má ako svoje bydlisko uvedené hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, 44 poslancov. To predstavuje takmer jednu tretinu všetkých poslancov národnej rady. Preto výrok hodnotíme ako pravdivý.


V Lotyšsku včera (…) nezaočkovaným poslancom zobrali hlasovacie práva.

Milan Uhrík, Republika
Status na facebookovej fanpage
13. november 2021

 

 

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Lotyššký parlament prijal zákon, ktorý od 15. novembra umožňuje poslancom zúčastniť sa na parlamentnom hlasovaní len v prípade, že majú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní Covid-19. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže očkovanie nie je jediné kritérium a Milan Uhrík tak povedal len časť pravdy.

Zároveň sa parlament dohodol na zmrazení platov poslancov. 

Na opatrení platnom pre všetkých súkromných a štátnych zamestnancov sa zhodlo 62 zo 100 poslancov lotyšského parlamentu. Rozhodnutie čiastočne otvoriť hospodárstvo prišlo po lockdowne trvajúcom od 21. októbra. 

Podľa portálu Euractiv sa obmedzenia výkonu majú týkať dvoch poslancov, agentúra Reuters informuje o deviatich.


„V znevýhodnených okresoch na juhu a východe krajiny zachovanie pôvodného statusu tamojších nemocníc svojim podpisom podporilo až 70 tisíc občanov. Na túto problematiku sme upozornili na dnešnej tlačovej besede strany Aliancia v Rimavskej Sobote.“

Krisztián Forró, Aliancia
Status na facebookovej fanpage
12. november 2021

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Spomínané petície sú reakciou na nový návrh reformy zdravotníctva. Viaceré nemocnice na východe a juhu Slovenska v posledných mesiacoch zbierali podpisy na zachovanie statusu nemocnice. V Rimavskej Sobote sa vyzbieralo vyše 30 000 podpisov, ktoré strana SMK doručila v septembri 2021 na Ministerstvo zdravotníctva. Petíciu za zachovanie nemocnice vo Svidníku podporilo takmer 20 000 ľudí a podobne sa podpisy zbierali aj v Snine. Tam petíciu podpísalo viac než 23 000 ľudí. Len v týchto troch mestách sa vyzbieralo viac ako 73 000 podpisov. 


Ako jediní v Európe sme schvaľovali vopred očkovanie maloletých detí.

Andrej Danko, SNS
Status na facebookovej fanpage
13. november 2021

 

Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V Európskej únii je schválené očkovanie detí od 12 do 18 rokov, EMA od 18. októbra 2021 posudzuje autorizáciu vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer pre deti od 5 do 11 rokov. Slovensko neschválilo očkovanie pre deti v tejto vekovej kategórii, ale umožňuje rodičom rizikových detí za presne stanovených podmienok podať žiadosť o očkovanie neregistrovanou vakcínou (pdf). Očkovať deti od 5 do 11 rokov na žiadosť uznanú lekárom umožňuje aj Rakúsko, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Spoločnosť Pfizer informovala 20. septembra 2021 o výsledkoch klinickej štúdie, podľa ktorej je tretinová dávka RNA vakcíny bezpečná a účinná pre vekovú kategóriu 5-11 rokov. 

Deťom tejto vekovej kategórie je na Slovensku dovolené zaočkovať sa na žiadosť zákonného zástupcu za predpokladu písomného súhlasu všeobecného lekára. Ministerstvo zdravotníctva k podmienkam očkovania rizikových detí od 5 do 11 rokov vydalo  6. októbra 2021 usmernenie (pdf).

Európska lieková agentúra EMA začala prehodnocovať schválenie vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech pre deti od 5 do 11 rokov 18. októbra 2021. Finálny verdikt zatiaľ nepadol.

Spomedzi krajín Európskej únie očkuje deti od 5 do 11 rokov na výnimku aj Rakúsko. 15. novembra sa vo Viedni spustilo pilotné očkovanie detí tohto veku. Médiá o tom informovali už 5. novembra 2021, napríklad portál Kurier, Die Presse, ale aj New York Times, ktorý dokonca hovorí o viacerých európskych krajinách. V Rakúsku už bolo ku 27. októbru 2021 prvou dávkou Comirnaty zaočkovaných viac ako 3000 detí. Nie je teda pravda, že Slovensko je jedinou alebo prvou krajinou v Európe, ktorá očkuje deti.

V USA bolo očkovanie pre túto vekovú skupinu schválené 29. októbra 2021.

Prihlasovanie detí od 16-18 rokov sa na Slovensku spustilo 5. mája 2021. Vakcínu od spoločnosti Pfizer však EMA už schválila pre ľudí od 16 rokov ešte v decembri 2020.

Očkovanie vekovej skupiny od 12 do 15 rokov bolo schválené 28. mája 2021. Prihlasovanie na očkovanie pre obyvateľov od 12 rokov bolo na Slovensku spustené až 9. júna 2021.

Agentúra Reuters priniesla jednoduchý prehľad o schvaľovaní očkovania maloletých v tomto článku.