Volby 2017 ZSK v RTVS

Iné, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

budujeme bezplatný elektronický systém objednávania (…) už máme 50 tisíc pacientov, ktorí sa objednávajú

Vo februári 2016 bol spustený portál www.objednatvysetrenie.sk, prostredníctvom ktorého je možné sa objednať vyšetrenia u lekára. Na bezplatnom systéme sa má ďalej pracovať, aby sa mohli implementovať aj ďalšie služby, ako napríklad objednanie pacienta k lekárovi-špecialistovi. V súčasnosti je možné sa objednať k lekárom aj v Trenčianskom kraji. Do systému postupne pribúdajú ambulancie, kam je možné sa objednať cez systém. Začiatkom októbra bolo v systéme evidovaných 72 ambulancií a podľa štatistík približne 50 tisíc ľudí už využilo elektronické objednávanie. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Naše nemocnice sa umiestnili aj v takých rebríčkoch ako baby friendly najlepšie, liptovská nemocnica ako jedna z najlepších pôrodníc…

V roku 2016 sa skutočne nemocnica v Liptovskom Mikuláši umiestnila v expertskom hodnotení najlepších pôrodníc úrovne II na prvom mieste. Nemocnica tak uhájila svoje prvenstvo z hodnotenia v roku 2015, dá sa tak povedať, že je jednou z najlepších pôrodníc.Tiež je pravdou, že aktuálne jedinou držiteľkou certifikátu Baby-friendly Hospital je nemocnica v Čadci. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 
Hodnotenie pôrodníc uskutočňuje Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka.sk. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši bola expertmi hodnotená ako najlepšia nemocnica úrovne II. za rok 2016, čo sa týka starostlivosti o novorodenca. Celkové hodnotenie zohľadňovalo hodnotenie mamičiek aj expertov a už nerozlišovalo medzi rôznymi úrovňami.Nemocnica v Liptovskom Mikuláši sa už v celkovom hodnotení nespomína,
V hodnotení za rok 2015 bola najlepšou nemocnicou úrovne II opäť Nemocnica v Liptovskom Mikuláši. Prvé miesta sa udeľovali dovedna v štyroch úrovniach. Okrem celkového hodnotenia sa brali do úvahy aj jednotlivé kategórie, ktorými boli "experti", "služby" a "mamičky".  
Juraj Blanár tiež spomína Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI), ktorá od roku 1991 celosvetovo (v 152 krajinách) vydáva certifikát nemocniciam, ktoré spĺňajú desať základných bodov (napr. podporujú dojčenie, kontakt matky s dieťaťom a poskytujú informácie či zakladajú podporné skupiny dojčiacich matiek a pod.).
Na portáli najmama.aktuality.sk je uvedené, že z pôvodného počtu 30 nemocníc zostal tento certifikát v platnosti len pôrodnici v Čadci. Iniciatíva BFHI rozhoduje iba o udelení plakety na základe splnenia potrebných podmienok. Nemocnice v Žilinskom kraji teda nemohli byť "umiestnené" či "najlepšie umiestnené" v "baby friendly rebríčku".

…ŽSK si udržal nemocnice.

Sagan v tomto výroku oceňuje, že nemocnice v Žilinskom kraji neboli v poslednom volebnom období sprivatizované. V súčasnosti je v Žilinskom kraji 7 nemocníc v správe žúp alebo ministerstva. Tri sú v správe Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR, štyri v správe župy. Tento stav sa nemenil od roku 2013, teda od nástupu súčasného vedenia. Počet nemocníc v správe župy neubudol. V rámci rozpočtových kapitol župy bolo nemocníc stále štyri (Dolný Kubín, Čadca, Trstená, Litpovský Mikuláš), teda vlastníctvo sa za posledné štyri roky nezmenilo (.pdf, s 104-112). Tieto údaje potvrdzujú Saganove slová, a teda výrok hodnotíme ako pravdivý.

…zákon o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti jasne stanovuje, že úhrady za návštevu pohotovosti sa platia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, (…).

V Zákone č. 577/2004 Z. z.o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa vo štvrtej časti venuje úhradám za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V  § 38, v ods. 4 sa uvádza: "Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi (zdravotnej starostlivosti, pozn.) po ich poskytnutí (...)." V ods. 3 je pritom uvedená aj návšteva pohotovostnej služby, a to konkrétne v písm. c: "spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,"

Z uvedeného zákona teda vyplýva. že poplatky na pohotovosti sa platia tomu, kto poskytuje zdravotnú starostlivosti a výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

…my sme urobili (vlády SMER-SD, pozn.) obchvat Trstenej, Oravského Podzámku a teraz sa začne výstavba Nižná – Tvrdošín..

Obchvat Trstenej na rýchlostnej ceste R3 i úsek Oravský Podzámok – Horná Lehota boli spojazdenené v čase vlády strany SMER-SD (od roku 2006). Začiatok výstavby na úseku Tvrdošín – Nižná je plánovaný na leto 2018. Časť R3 medzi Oravským Podzámkom a Hornou Lehotou bol však plánovaný ešte pred prvou vládou Smeru-SD. Jeho výstavba začala v novembri 2004, teda v čase, kedy bola Smer-SD opozičnou stranou. Výrok Juraja Blanára preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa informácii z webovej stránky Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) z júla 2017 je vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. "Ukončenie súťaže sa predpokladá v prvej polovici roka 2018 a začiatok výstavby v lete budúceho roka. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na necelých 75 miliónov eur bez DPH." Úsek sa napája na obchvat v Trstenej.
Ako informuje denník SME, obchvat Trstenej (4,7 kilometra) na rýchlostnej ceste R3 bol spojazdnený v októbri 2010 ako tretí úsek rýchlostnej cesty cez Oravu. V novembri 2009 bol otvorený dvojkilometrový úsek obchvatu. Zmluva bola podpísaná v marci 2008, teda počas prvej vlády Smer-SD.
V roku 2007 bol dokončený obchvat Oravský Podzámok-Horná Lehota. Cieľom tejto rýchlostnej cesty je odkloniť časť dopravy a nákladnú dopravu z centier oravských miest, cesta pokračuje až do Poľska, kde sa napája na rýchlostnú cestu DK7. Hoci bol úsek R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota otvorený v roku 2007, teda počas vlády Smeru-SD, jeho výstavba začala už v roku 2004, teda v čase, kedy bola strana Smer-SD v opozícii. V prípade výstavby tohto obchvatu ju vláda Smer-SD dokončila.