Volby 2017 TTSK v RTVS

Iné, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…podpora každého uznesenia za ostatných 12 rokov bola vyššia ako 90 %.

Zápisnice zo zasadaní Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sú zverejnené na webových stránkach kraja. Obsahom týchto dokumentov je i údaj o priebehu a výsledku hlasovaní poslancov. K dispozícií sú však iba zápisnice zo zasadnutí v poslednom volebnom období, teda od prvého zasadnutia 6. decembra 2013 do posledného 4. októbra 2017. TTSK nezverejňuje dokumenty z obdobia predošlých mandátov Tibora Mikuša, preto údaj o podpore uznesení zastupiteľstva od roku 2005 do 2017, nevieme jednoznačne vyhodnotiť. Výrok Tibora Mikuša, kandidáta na post predsedu TTSK, preto hodnotíme ako neoveriteľný.
Ing. Tibor Mikuš, PhD. je predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) od roku 2005. V prípade opätovného zvolenia v nastávajúcich voľbách by to bolo jeho štvrté volebné obdobie na čele Trnavskej župy.

Na webových stránkach Trnavského kraja v sekcii Zasadania nájdeme celkom 31 zverejnených zápisníc zo zasadnutí Zastupiteľstva TTSK (jedno ustanovujúce, 25 riadnych a 5 mimoriadnych zasadnutí). Každý dokument obsahuje informáciu o hlasovaní poslancov. Najstaršia zápisnica je však z 1. ustanovujúceho zasadania zastupiteľstva 6. decembra 2013.

Zápisnice zo zasadaní v prvých dvoch obdobiach mandátu Tibora Mikuša (od roku 2005 do 2013) nie sú na webových stránkach TTSK zverejnené. Z tohto dôvodu nevieme jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť výrok Tibora Mikuša.

…za manažment TTSK tie dve nemocnice sa dostali do veľkých dlhov a predali ich so 7 miliónovým dlhom.

Výrok kandidáta na predsedníctvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyčísluje zadĺženosť nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede v čase ich predaja (rok 2015) pre Svet zdravia a.s. na 7 miliónov eur. V skutočnosti bola hodnota záväzkov po splatnosti iba v nemocnici v Dunajskej Strede 7,3 milióna eur a v galantskej nemocnici 1,9 milióna.
Výrok Konráda Rigóa hodnotíme ako nepravdivý, keďže výška zadĺženia oboch nemocníc v roku 2015 bola asi 9,2 milióna eur.

Konrád Rigó je kandidát na post predsedu TTSK. Momentálne pôsobí ako štátny tajomník Ministerstva kultúry. Je členom politickej strany Most-Híd.

Vo výroku spomína predaj dvoch nemocníc v správe TTSK v roku 2015. Nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede boli predané spoločnosti Svet zdravia (skupina Penta Investments), ktorá prevádzkuje sieť regionálnych nemocníc na celom Slovensku.

Podľa vyjadrení kupujúceho na svojich webových stránkach, nemocnice boli kúpené spolu so záväzkami po splatnosti v hodnote 9,2 milióna eur (1,9 milióna eur Galanta a 7,3 milióna eur Dunajská Streda). Údaj o výške zadĺženia teda Konrád Rigo neuviedol pradivo.

…v nemocnici Galanta nový majiteľ o 20 % zvýšil úväzky lekárov (…), viac špecialistov tam pôsobí.

Nemocnica v Galante bola v roku 2015 odkúpená spoločnosťou Svet zdravia a.s., ktorá v nasledujúcom období začala s rekonštrukciou a modernizáciou nemocnice. Výrok kandidáta na predsedu Trnavského kraja sa týka zvýšenia pracovných úväzkov lekárskych pracovníkov nemocnice a zvýšenia počtu špecialistov, resp. celkovo vyššiu špecializáciu lekárskeho personálu. Neexistuje oficiálna správa, ktorá by avízovala alebo potvrdzovala navýšenie úväzkov v spomínanej nemocnici. Nevieme preto jednoznačne overiť výrok Tibora Mikuša o navýšení pracovných úväzkov lekárov o 20 %, prípadne o navýšení počtu špecialistov. Výrok súčasného predsedu TTSK Tibora Mikuša hodnotíme ako neoveriteľný.
Predsedom Trnavského samosprávneho kraja je od roku 2005 Ing. Tibor Mikuš, PhD. V nastávajúcich voľbách opätovne (po štvrtý krát) kandiduje na post predsedu TTSK. 

Nemocnica v Galante bola v roku 2015 kúpená spoločnosťou Svet zdravia a. s. (Penta Investments), pričom sa zaviazala k investíciam vo výške asi 8,7 milióna eur v období najbližších piatich rokov (2015 – 2020). Ako uvádza napríklad regionálne vydanie denníka SME, pod novým vedením bolo napríklad zrekonštruované a vybavené rádiologické oddelenie či znovuotvorené pracovisko jednodňovej chirurgie oka.

Výška pracovného úväzku väčšia ako 1,0 znamená, že lekár pracuje "...popri nadčasoch a pohotovostných službách vo svojom hlavnom zamestnaní ešte aj lekársku prácu pre iných zamestnávateľov". Článok inštitútu INEKO ďalej analyzuje optimálnu výšku pracovného úväzku v lekárskej oblasti, respektíve negatíva súbežných pracovných úväzkov.
Tibor Mikuš vo výroku problematiku navyšovania úväzkov formuluje ako pozitívum vo vzťahu k počtu špecialistov, ktorí v nemocnici pôsobia. O navýšení pracovných úväzkov oficiálne neinformuje spoločnosť Svet zdravia, nemocnica v Galante ani orgány ministerstva zdravotníctva. Nevieme preto výrok jednoznačne zhodnotiť, a teda potvrdiť či vyvrátiť.

…priemerný vek lekárov všeobecných je problémom celého Slovenska (…).

Priemerný vek všeobecných lekárov a hlavne ich nedostatok v regiónoch je celoslovenský problém. Výrok Tibora Mikuša považujeme za pravdivý.

O tom že priemerný vek lekárov je na Slovensku problém, hovorí aj tlačová správa Ministerstva zdravotníctva z roku 2013. Ministerstvo v tej dobe plánovalo spustiť projekt "Rezidentský program", cieľom ktorého bolo dostať mladých lekárov do regiónov  ""a v ktorom dostávajú už študenti, resp. čerství absolventi a mladí lekári do 40 rokov plat a istotu zamestnania na 3 či 4 roky špecializovaného štúdia, ak si zvolia za svoj odbor všeobecné lekárstvo alebo pediatriu. Podmienkou je, že po ukončení odboru zostanú pracovať vo svojom regióne. Zatiaľ do programu zaradili 272 mladých budúcich lekárov, z toho 191 pre všeobecné lekárstvo a 81 pre pediatriu" (zdroj: spravy.pravda.sk)

Správa hovorí o tom, že:  „Priemerný vek všeobecných lekárov sa neustále zvyšuje. Žiaľ, na Slovensku nemáme dostatok mladých medikov, ktorí by sa chceli tomuto odboru venovať po skončení štúdia. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť súbor nových odborných aktivít v odbore všeobecného lekárstva a zatraktívniť ho. Je samozrejmosťou, že získavanie praxe by malo byť alfou a omegou pre každého lekára,“ povedala ministerka zdravotníctva. Ide o odborný projekt, ktorý je svojím riešením, odbornosťou a kontinuálnosťou v našom zdravotníctve výnimočný. Cieľom je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecného lekárstva a zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte."


Priemerný vek všeobecných lekárov uvádza dokument Implementačná stratégia - systém integrovaného
poskytovania zdravotnej starostlivosti (.pdf). Priemerný vek všeobecných lekárov je 53,9 a v pláne je, aby sa do roku 2030 znížil na 40.
O vysokom veku všeobecných lekárov informovali v tomto aj minulom roku napríklad portál mediweb.hnonline.sk, kde je uvedené, že "OECD aj Európska komisia nedávno konštatovala, že počet praktických lekárov u nás je nízky a zvyšuje sa iba postupne. Dôsledkom je okrem iného aj neefektívne poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti" alebo Postoj.sk ktorý uvádza, že: "Vo veku nad 65 rokov pracuje na Slovensku viac ako 480 všeobecných lekárov pre dospelých a vyše 300 pediatrov, ukazujú štatistiky rezortu."

…zobrali na seba (Svet zdravia, pozn.), že 8 miliónov idú investovať v prvých piatich rokoch. Už 7 miliónov investovali teraz, teda od prebratia nemocnice.

V roku 2015 kúpila spoločnosť Svet zdravia (zo skupiny Penta Investments) nemocnice v Galante a v Dunajskej Strede. Výrok kandidáta Józsefa Berényiho sa zameriava na nemocnicu v Galante. Pri kúpe sa skutočne zaviazali k investíciam vo výške 8,7 milióna eur v najbližších piatich rokoch (2015 – 2020). Údaj o doteraz preinvestovaných siedmich miliónoch eur však nie je oficiálne zverejnený, preto sa nám túto informáciu nepodarilo vyhodnotiť. Najaktuálnejšia informácia o preinvestovaní 3,5 milióna eur pochádza z konca roku 2016.
Výrok kandidáta na post predsedu TTSK Józsefa Berényiho preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Mgr. József Berényi je podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), v nastávajúcich voľbách kandiduje na post predsedu TTSK.

Spoločnosť Svet Zdravia prevádzkuje sieť 17 regionálnych nemocníc na území Slovenska. Patrí do skupiny Penta Investments.
V júli 2015 portál etrend.sk v článku informoval o kúpe nemocníc v Galante a v Dunajskej Strede. "Obe nemocnice doteraz patrili Trnavskému samosprávnemu kraju. ... Prioritou pre Sveta zdravia bude podľa jej vyhlásenia okamžite riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúcim zlým technickým stavom medicínskej techniky a budov nadobudnutých nemocníc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov ich plánujú kapitálovo posilniť v celkovom rozsahu 20,4 milióna eur." (Vydavateľstvo TREND Holding vlastní spoločnosť News and Media Holding patriaca k finančnej skupine Penta.)

Ako informovala na svojich stránkach spoločnosť Svet zdravia: "Celková výška záväzkov po splatnosti oboch nemocníc je 9,2 milióna eur (Galanta: 1,9 milióna eur a Dunajská Streda: 7,3 milióna eur). Okrem zvládnutia tejto zložitej ekonomickej situácie Svet zdravia pripravuje prvú etapu investícií do medicínskej techniky, budov a do informačných technológií v objeme 4,8 milióna eur (GA: 3 milióny eur a DS: 1,8 milióna eur)."
Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, na stránkach spoločnosti spresnil: "Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne, je garantovaná výška kapitálových investícií podľa kúpnej zmluvy počas najbližších piatich rokov v objeme 20,4 milióna eur (Dunajská Streda: 11,7 a Galanta: 8,7)."

V rokoch 2015 – 2020 sú teda v nemocnici v Galante skutočne plánované investície asi vo výške 8,7 milióna eur. 
Informácie v médiách z obdobia rokov 2015 – 2016 nasvedčujú tomu, že nemocnica skutočne navýšila svoj rozpočet, či už na rekonštrukciu a vybavenie rádiologického oddelenia (podľa článku mynitra.sme.sk za viac ako jeden milión eur), obnovenie pracoviska jednodňovej očnej chirurgie alebo napríklad rekonštrukciu výťahov v budove nemocnice.  
József Berényi v diskusii spomína, že niekoľko dní pred nakrúcaním diskusie prebehla zo strany TTSK kontrola splnenia záväzkov v nemocnici v Galante. Údaj o preinvestovaných 7 miliónoch teda môže pochádzať z tejto kontroly. Oficiálne zverejnené údaje, ktoré by potvrdzovali toto tvrdenie alebo opisovali aktuálny stav investícií, nie sú zverejnené ani na stránke spoločnosti Svet zdravia, Penta Investments, ani na webových stránkach TTSK. Nevieme preto jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť túto informáciu.
Podľa citácie generálneho riaditeľa siete Ľuboša Lopatku v článku na portáli svetzdravia.com, preinvestovala spoločnosť v galantskej nemocnici v roku 2016 3,5 milióna eur.