Volby 2017 NRSK v RTVS

Iné, Martin Strižinec

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…sprivatizovalo (súčasné vedenie) všetky nemocnice a pustilo sa aj do privatizovania škôl. Kedy bývalú učňovkku v plastike dal do pôsobnosti súkromnému zriaďovateľovi…

Päť nemocníc z celkových sedem v Nitrianskom kraji sú prenajaté súkromným firmám, v kraji ostali dve nesprivatizované nemocnice, tie patria pod ministerstvo zdravotníctva. Okrem nemocnice v Šahách, všetky ostatné boli prenajaté v súčasnom volebnom období. Čo sa týka "bývalej učňovky v plastike", pravdepodobne ide o SOŠ polytechnickú, ktorú 10. júla 2017 prevzala spoločnosť DSA. Podľa dostupných informácií k "sprivatizovaniu" ďalších škôl zatiaľ nedošlo. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Nemocnice v Nitrianskom kraji, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR sú Fakultná nemocnica v Nitre aFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky.

V Šahách nemocnicu prevádzkuje od 11. februára 2010 spoločnosť HOSPITALE, s.r.o., pritom ide o prenájom na 30 rokov, nie o priamu zmenu vlastníckych práv. Mesto sa tak rozhodlo po tom, ako sa nemocnica nedostala do minimálnej siete zdravotníckych zariadení ministerstva zdravotníctva a poisťovne jej znížili zmluvný rozsah poskytovanej starostlivosti. 

Podobne je to aj v prípade NsP Levice, kde je prevádzkovateľom od 24. júla 2017 skupina AGEL na dobu 20 rokov. Doteraz nemocnicu prevádzkoval samosprávny kraj prostredníctvom svojej neziskovej organizácie. Kraj prehral súdny spor s bývalým prevádzkovateľom nemocnice. Súd rozhodol, že výpoveď z roku 2009 je neplatná a nájomný vzťah ďalej trvá. Právnym nástupcom prevádzkovateľa v likvidácií sa stal Wordio s.r.o., ktorá kraju predstavila AGEL ako investora.

V prípade NsP Zlaté Moravce je prevádzkovateľom od 25. januára 2017 tiež skupina AGEL, ktorá kúpila 24 akcií od mesta, pretože mesto už dlhodobo nezvládalo finančnú záťaž. Nemocnica bola pretransformovaná na akciovú spoločnosť, následne ponúkli akcie formou predaja. Mestu zostal majetok nemocnice, ktorý prenajíma a investor kúpil akcie. 

NsP Topoľčany sú podobný prípad, mesto prenajalo nemocnicu na 20 rokov spoločnosti Svet zdravia a. s. (Penta Investments). Dôvodom bol nedostatok financií na správu nemocnice. Predseda NSK Milan Belica uviedol ako dôvod najmä potrebné investície do nemocnice "„Keď už padlo takéto rozhodnutie, bolo by veľmi dobre, aby to tak aj bolo, lebo tá nemocnica veľmi súrne potrebuje investície. Teraz už je úplne zbytočné a dokonca škodlivé naťahovať tento proces, pretože najmä operačné sály si vyžadujú investíciu". Nemocnica do siete nemocníc vlastnených akciovou spoločnosťou Svet zdravia bola zaradená v apríli 2017.

Prevádzkovateľom nemocnice NsP Komárno je spoločnosť AGEL. Nemocnica bola prenajatá od 18. júla 2017 na dobu 20 rokov. TSpoločnosti AGEL SK informovala, že "skupina sa chce prioritne zamerať na obnovu internistického pavilónu, výstavbu centrálneho príjmu a projekt výstavby komplexného nadregionálneho onkologického centra."

Vývoj okolo nemocníc tak potvrdzuje, že k vstupu spoločností do zdravotníctva aj na úrovni Nitrianskeho kraja došlo, a to hlavne v roku 2017.

V druhej časti výroku Milan Uhrík pravdepodobne hovorí o SOŠ polytechnickej v Nitre. Dňa 10. júla 2017 ponechala Nitra zriaďovateľské kompetencie spoločnosti DSA (Deutsch-Slowakische Akademien) avšak podľa rozhodnutia krajských poslancov vlastníkom budovy aj zariadenia ostáva kraj, len zriaďovateľské právomoci bude mať spoločnosť DSA na dobu 15 rokov (budova v prenájme). Dôvodom na takýto krok bola skutočnosť, že táto spoločnosť dokáže posunúť úroveň vzdelávania a zároveň výrazne investovať do SoŠ polytechnická - podľa vyjadrení DSA chcú preinvestovať 4 milióny eur za obdobie piatich rokov. Táto škola bude pripravovať absolventov s profilom vhodným pre spoločnosti v strategickom parku v Nitre.
Výrok Jána Grešša označujeme za pravdivý, pretože zákon naozaj hovorí aj o tejto možnosti samosprávnych krajov.

Podľa § 4 Zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  s názvom Pôsobnosť samosprávneho kraja platí že "(samosprávny kraj) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,".


Naša stredná škola, ktorá mohla byť zazmluvnená s Jaguárom sme pustili našu zriaďovateľskú pôsobnosť nemeckej súkromnej firme.

Polytechnická stredná škola v Nitre má od septembra 2017 nového zriaďovateľa. Kompetencie prešli z Nitrianskeho samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Študenti tamojšej školy sa budú v rámci praktickej časti v tréningovom centre učiť ovládať také prístroje a zariadenia, s akými sa stretnú po skončení štúdia v konkrétnej práci v automobilke. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Pôvodný plán DSA bol vybudovať vlastnú školu, no napokon sa rozhodli pre dlhodobý prenájom, ktorý odsúhlasili nitrianski poslanci. Budova školy aj so zariadením a ďalším majetkom zostane aj po zmene zriaďovateľa vo vlastníctve kraja, DSA by mala do areálu školy investovať 15 miliónov eur. Štúdium na škole zostane aj naďalej bezplatné. Nosným študijným odborom bude mechatronik, a dôraz sa bude klásť aj na jazykové zdatnosti. 
Spoločnosť DSA spravuje osem škôl v Trebišove, Prešove, Považskej Bystrici, Lučenci, Trnave a patrí do nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu.

Jaguár Landrover dostal investícu od štátu vo výške 650 mil eur. To ani Poliaci nedokázali prekonať takú výšku štátnej podpory.

11. decembra 2015 automobilová spoločnosť Jaguar Land- Rover podpísala so slovenskou vládou investičnú zmluvu.Britsko-indická automobilka pre svoju investíciu rozhodovala medzi Slovenskom a Poľskom. Slovenská vláda sľúbila podporu vo výške 125 miliónov eur. Výrok preto označujeme za nepravdivý. 

Vtedajší Poľský podpredseda vlády Janusz Piechocinski už v auguste 2015 povedal pre agentúru Reuters, že Slovensko ponúklo vysoké štátne dotácie, ktorým Poľsko nedokázalo konkurovať. „Slovensko bolo pripravené platiť oveľa viac, ako by sme mohli zabezpečiť my z nášho rozpočtu,“ povedal.

Jaguar Land — Rover otvára na Slovensku prvú prevádzku v rámci pevninskej Európy. Ide o celkovú investíciu v hodnote 1,1 miliardy britských libier (približne 1,4 miliardy eur). Automobilová spoločnosť od začiatku má zamestnať 2 800 ľudí. Prvé autá by mali byť vyrobené v roku 2018 (150 000 vozidiel).  Vláda pôvodne schválila dotáciu pre automobilku vo výške 130 miliónov eur, čo je 9 percent z celkovej avizovanej investície, neskoršie informácie hovoria už o sume 125 miliónov eur. Ide takmer o strop v stimuloch, ktoré môže vláda firmám poskytnúť.

V máji 2017 začala vyšetrovať vládnu dotáciu Európska komisia: "Je dobré, ak verejné investície stimulujú hospodársky rast v členských štátoch. Musíme sa však vyhnúť škodlivému súťaženiu medzi členskými štátmi. Komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre, či je táto podpora obmedzená na nevyhnutné minimum, či narúša hospodársku súťaž alebo poškodzuje súdržnosť v EÚ". Komisia vyšetruje aj to, či aj ďalšie opatrenia slovenskej vlády nepredstavujú istú formu štátnej pomoci pre firmu (napr. poskytnutie pozemku).
Mediálne informácie potvrdzujú, že hotely a ubytovne v Nitre sú veľmi často preplnené, tieto zdroje však nehovoria o tom, či ide o prevažne zahraničných, alebo slovenských zamestnancoch. Výrok Jána Grešša považujeme za neoveriteľný.

Problémy s ubytovaním zamestnancov v Nitre súvisia hlavne s príchodom automobilky Jaguar-Land Rover, pričom sa očakáva, že za prácou v automobilke prídu ľudia z iných kútov Slovenska ale aj zo zahraničia. Portál nitra.dnes24.sk informuje, že Nitra sa pripravuje na prílev zahraničných pracovníkov.

Adam Suchánek z agentúry Jobliner upozorňuje ,že „Trnava aj Nitra majú síce na prvý pohľad veľa ubytovní, no tie sú momentálne plné. Keď firmy ľudí potrebujú, nemajú tých dochádzajúcich kam ubytovať. Keď nabehne výroba Jaguaru, tento problém bude ešte vypuklejší.“

Suchánek síce potvrdzuje preplnenosť, no nespomína, že ju spôsobujú zahraniční zamestnanci. Naopak, v článku z portálu aktuality.sk sa dočítame, že z dochádzanie za prácou v rámci Slovenska je bežné, preto môžu časť ubytovaných tvoriť aj Slováci.