Volba prezidenta SZLH

Iné

Súcasný prezident Slovenského zväzu ladového hokeja Igor Nemecek sa v debate RTVS stretol s bývalým hokejistom slovenskej reprezentácie Richardom Lintnerom, ktorý bude jeho protikandidátom vo volbách o post prezidenta SZLH vo štvrtok 25.júna. V pocte faktických výrokov jasne viedol súcasný prezident. Nemecek sa v debate odvolával najmä na výsledky, ktoré SZLH a celkovo slovenský hokej dosiahol pocas jeho pôsobenia vo funkcii. Pri overovaní jeho výrokov sa najväcšou prekážkou ukázala byt nedostupnost interných smerníc a najmä rozpoctu SZLH pre verejnost.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Osemnástka bude v budúcej sezóne hrávať po dvoch rokoch v prvej lige, v juniorskej lige vlastne tú svoju kategóriu…

Výber hráčov do 18 rokov skutočne dve sezóny pôsobil v prvej lige. V máji tohto roku sa rozhodlo, že ich nahradí Humenné, a hráči do 18 rokov budú hrať vo vlastnej juniorskej extralige. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

…hovorím za hokejový zväz teraz, ťažko by sme nejakým spôsobom prikazovali akciovej spoločnosti a tomu generálnemu manažérov,i ako to má riešiť finančne (platový strop pre hŕačov, pozn.), keďže mu na to neprispievame.

Pro-Hokej a.s. je akciová spoločnosť tvorená klubmi Tipsport Extraligy. SZĽH ju uvádza ako jeden zo svojich riadiacich orgánov. Predsedom predstavenstva Pro-Hokeja je Juraj Koval, ktorý je aj členom výkonného výboru SZĽH. Zväz neuvádza ročné zúčtovanie, alebo rozpočet, takže sa nedá povedať, aké sú finančné vzťahy medzi týmito dvoma subjektami. Takisto sa nedá povedať, aký vplyv môže mať prezident SZĽH na predsedu predstavenstva Pro-Hokeja, keďže obaja sa podieľajú na riadené SZĽH. Tento výrok Igora Nemečeka hodnotíme ako neoveriteľný. 

O problematiku financovanie športových klubov a partikulárne aj hokejových klubov extraligy(teda akcionárov Pro-Hokej a.s.) sa zaujímal aj Transparency International. Získanie presnejších informácií o financovaní bolo i pre túto organizáciu problematické. Akékoľvek finančné príspevky od SZĽH pre akcionárov Pro-Hokej sa ani v tejto správe nespomínajú. 

(Širšia baráž) je to veľmi atraktívna časť sezóny, kedy či už to po športovej stránke ale aj po ekonomickej stránke je neskutočne atraktívna…dokonca prvé, druhé kolo play-off nie je také sledované v niektorých krajinách ako práve barážové zápasy.

Model širšej baráže sa využíva v švédskej či českej hokejovej lige. Predstavuje model prelínacej súťaže, kedy medzi sebou súperia tímy z najvyššej súťaže s tímami z druhej najvyššej súťaže, pričom najlepšie umiestnení získavajú miestenky do ďalšieho ročníka najvyššej súťaže. Z dostupných údajov nemôžeme fakticky overiť, či Lintner hovorí z hľadiska sledovanosti či ekonomických výsledkov pravdu. Napríklad v Česku zaznelo priaznivé hodnotenie zo strany druholigových klubov či divákov, ktorí sledujú atraktívne zápasy a môžu porovnať kvalitu tímov z prvej i druhej ligy vo vzájomných zápasoch. Je síce určite pravdou, že baráž je populárna u divákov, no Demagog.SK nevie na základe verejne dostupných údajov potvrdiť či je táto baráž podobne ekonomicky atraktívna ako play off prvého alebo druhého kola. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Česku napr. posledné 4 tímy z tabuľky dlhodobej základnej časti súťažia najprv medzi sebou (zápasy doma a vonku každý s každým), a dva najslabšie celky putujú do širšej baráže. V nej hrajú s dvomi najlepšími mužstvami z II.ligy dvakrát doma a dvakrát vonku každý s každým. Dva najlepšie tímy potom postupujú, resp. zostávajú v extralige.

My ako hokejový zväz, už som to povedal, dávame na začiatku sezóny licencie hokejovým klubom extraligy s tým, že každý konateľ, každý štatutárny orgán, musí dať potvrdenie najprv Pro-Hokeju a potom zväzu, že má vyplatené všetky pohľadávky v rámci klubu. Na základe toho dostane ten klub licenciu.

Igor Nemeček referuje k postupu udeľovania licencií pre extraligové tímy. Konateľ alebo štatutárny orgán musí predložiť dokumenty o tom, že má splnené všetky záväzky v rámci klubu Pro-Hokeju a následne jeho žiadosť odobruje hokejový zväz. Podľa dostupných údajov nevysporiadanie finančných záväzkov v rámci klubu môže viesť k neudeleniu licencie, ale v prípade stanovenia splátkového kalendára alebo prebiehajúceho súdneho sporu licencia byť udelená môže. Nakoľko Nemeček referuje k vyplateniu a nie vysporiadaniu záväzkov, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Licencia sa udeľuje na jednu, nasledujúcu sezónu. Postup a pravidlá udeľovania licencie sú uvedené v smernici (.pdf) dostupnej na stránke hokejového zväzu. Medzi podmienkami pre udelenie licencie je uvedené aj to, že klub nemôže byť v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii, nie je tu však nič o tom, že nemôžu existovať nevyplatené pohľadávky v rámci klubu. Podobná špecifikácia sa nenachádza ani vo výklade priloženom k smernici. Podľa smernice:
"1. nebol jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani mu nebola
povolená reštrukturalizácia
"
Pro-Hokej patrí medzi riadiace orgány Slovenského zväzu ľadového hokeja, a vyjadruje sa k udeleniu licencie pre SZĽH. Licencia podľa dostupných informácií udeľovaná na základe interných stanov, ktoré nie sú voľne dostupné. podľa mediálnych informácií však licencia v minulosti nebola udelená práve z dôvodu nevyrovnaných záväzkov v rámci klubu, možno tak predpokladať, že sa skutočne jedná o jednu z podmienok. Pred piatimi rokmi mal problémy s udelením licencie HK Poprad. Dôvodom komplikácií boli práve nevyrovnané záväzky voči hráčom a trénerom, ktoré museli byť uhradené, než bola licencia klubu priznaná.
Podľa Súťažného poriadku SZĽH (.pdf) existuje podmienka pre nutnosť vysporiadania záväzkov v rámci klubu, ale je uvedená len ako podmienka pre účasť na zahraničnej majstrovskej súťaži. Vtedy musí klub predložiť:
"- písomné prehlásenie, že má na území SR vysporiadané všetky finančné záväzky voči hráčom, trénerom, právnickým osobám, orgánom štátnej a verejnej správy,

- písomné garancie o vysporiadaní prípadných finančných záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži,"

Podľa vyjadrenia Vladimíra Paštinského, predsedu spoločnosti Pro-Hokej:
"Predpisy SZĽH, ktoré hovoria o udelení licencií jasne hovoria, za akých podmienok je extraligovému klubu udelená licencia. Tá hovorí jasne. Tento klub musí mať vysporiadané (...) záväzky. To znamená, že sú buď vyplatené, alebo sú dohodnuté splátkové kalendáre, alebo sú situácie, keď hráč so svojím agentom jednoducho zažaluje klub. A tento tretí bod sa berie ako prezumpcia neviny, kde musí rozhodnúť súd. Pokiaľ prezumpcia platí, a súd nerozhodol, činnosť klubu nezastavujeme."

My sme jednoznačne, tento výkonný výbor, ktorý ešte stále funguje, jednoznačne povedali a mali sme aj s Rišom o tom niekoľko debát, že do českej ligy, do rakúskej ligy nadnárodnej nedostane (Slovan, pozn.) od nás súhlas. Že jediná šanca je v prípade, že nebude hrať v KHL, bude hrať v slovenskej extralige.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček hovoril o Výkonnom výbore SZĽH, ktorý funguje dodnes pod jeho vedením. Výkonný výbor SZĽH naozaj nesúhlasil s pôsobnosťou Slovanu v českej či rakúskej lige. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Tvrdenia z výroku potvrdzujú mediálne správy, ktoré pojednávajú o nesúhlase s hraním Slovanu Bratislava v českej lige a ani v rakúskej EBEL lige, po tom, čo Slovan nemal byť opätovne prijatý do KHL. Jedinou možnosťou pre Slovan sa teda zdalo byť pôsobenie v slovenskej extralige

"Podľa Kurieru by Slovanu nedal povolenie na štart v EBEL ani výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), táto otázka by bola podľa rakúskeho denníka citlivou pred júnovými voľbami prezidenta zväzu," píše denník Pravda.

Čo sa týka pôsobenia v českej lige, to bolo zvažované pôvodne aj z českej aj zo slovenskej strany. z vyjadrení šéfa českej Tipsport extraligy vyplýva, že k určitým debatám o tejto možnosti došlo, ale rozhodujúci by bol až podnet zo SZĽH, ktorý neprišiel, preto možno usúdiť, že neskôr už SZĽH s pôsobením Slovanu v českej lige nesúhlasil.
"Ešte v polovici februára sa generálny manažér Slovana Maroš Krajči pýtal Řezníčka na možnosť štartu v českej Tipsport extralige, no odvtedy už k žiadnym ďalším rokovaniam neprišlo. „Ani od klubu, ani od slovenského zväzu už neprišlo k žiadnemu kontaktu, takže v teórii o prijatí už ďalej nepokračujeme,“ cituje Řezníčka iDnes.

Agentúra TASR 17. júna informovala, že keďže Slovan nakoniec predložil aj úspešne naplnený rozpočet aj finančné záruky na zvládnutie nasledujúcej sezóny, splnil podmienky pre účasť v KHL aj na nasledujúcu sezónu.