Viliam Novotný, Richar Raši, Marián Kollár, Ivan Uhliarik

V politike, Ľuba Oravová, odkaz na videozáznam

Relácia bohatá na rôznorodé personálne zastúpenie aktérov odborárskej akcie poskytla divákovi možnost utvorit si komplexný názor na uplynulé udalosti. Diskusia Richarda Rašiho, Mariána Kollára, Viliama Novotného a ministra Uhliarika naplno ukázala rôznost interpretácií, ktoré udalostiam pripisujú jednotlivé strany sporu. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

A myslím si, že toto bol práve dôkaz, že situácia sa po 48 hodinách ostrého štrajku vyriešila. Veď keď sa pozrieme na podobnú situáciu, ktorá bola v Izraeli, kedy ostrý štrajk, čiže lekári nenastúpení do nemocníc, boli v situácii 2 mesiace.

sme.sk (30. november 2011): Najnovšie si vyššie platy vybojovali lekári v Izraeli. Od apríla tohto roku štrajkovali pät mesiacov.
Zdravotná starostlivost v štátnych nemocniciach bola zabezpecená len v sobotu, odložili operácie, ktoré neboli naliehavé.

Štrajk
sa skoncil koncom augusta kompromisom s vládou na zvýšení platov
nemocnicných lekárov v priemere o 49 percent a lepších platoch pre
žiadaných špecialistov a lekárov v odlahlých oblastiach.
shemesh.blog.sme.sk
(30. september 2011): "Toto leto v Izraeli štrajkovali lekári. Štrajk
trval niekolko mesiacov. Lekári štrajkovali za vyššie platy, lepšie
podmienky pre zacínajúcich lekárov bez špecializácie, menej nadcasov a
tak podobne. V novinách sa písalo, že štrajk sa nedotkne urgentných
pacientov, pôrodníc a ludí s onkologickými ochoreniami. Moja skúsenost
ale bola iná."
haaretz.com
(25. august 2011): "An agreement was finally signed between the Finance
Ministry and the Doctors' Llabor Federation Thursday afternoon, ending a
five-month-long struggle. The agreement, which is expected to
drastically change the face of Israeli medicine, is the achievement of
negotiations that dragged on for almost a full year, starting in
September 2010.
The deal includes a 49 percent average salary
increase for hospital doctors, who will now clock in and out, and the
addition of 1,000 doctors at public hospitals. The wage hike is not
equal across the board; the hikes are much higher for doctors in
outlying areas or in specialties that are short of physicians."
Upi.com (25. júl 2011): "Doctors in Israel have been on a general strike for 16 weeks, demanding better working conditions.
Refusing to order doctors back the work, the court said the strike is legal and proportionate.
Na základe vyššie uvedených výrokov môžeme tvrdit, že vyjadrenie I. Uhliarika je pravdivé.
(dufam ze to takto staci, ono sa tu nehovori o dvoch mesiacoch presne, ale nic blizsie som nenasiel. v tom prispevku uhliarikovom som zabudol dat link na upi.com)"

A myslím si, že toto bol práve dôkaz, že situácia sa po 48 hodinách ostrého štrajku vyriešila. Veď keď sa pozrieme na podobnú situáciu, ktorá bola tento rok vo Francúzsku, kedy ostrý štrajk fungoval 2 týždne.

Francúzsko je krajina štrajkov a aj tých lekárskych tam bolo viacero. Ako uvádza sme.sk
(30. november 2011) vo Francúzsku, kde sú štrajky populárne, lekári v
roku 2002 protestovali za vyššie platy Dňom bez doktorov, do ktorého sa
zapojilo asi 75 percent praktických lekárov a mnohí špecialisti.

Pri vyše týždňovom štrajku v roku 2005 Francúzi nemocničných lekárov donútili ísť do práce.
bbc.co.uk
(23. január 2002): "Thousands of French family doctors have gone on
strike in a dispute over pay and conditions. The "day without doctors"
is the culmination of a series of protests within the French health
service, and is reported to have been supported by about 75% of general
practitioners."
connexionfrance.com (19. marec 2010): Doctors are planning to close their surgeries on Thursday April 8 - their second one-day strike in a month. The last strike, on March 11, saw 18% of surgeries close for the day, according to the Health Ministry.

Okrem
týchto uvedených štrajkov sa lekári zúčastnili aj celonárodného štrajku
v roku 2007 proti dôchodkovej reforme. 

Najdlhší lekársky štrajk vo francúzsku za posledné desaťročie dosiahol len niečo vyše týždňa, nie dva týždne ako uvádza Uhliarik. 

Na Slovensku máme 96 lôžkových zariadení. Z toho bol núdzový stav vyhlásený v 16. To znamená, v menšom počte, to je 17 %, ten núdzový stav a vlastne ta situácia bola zvládnutá tak, že akútna zdravotná starostlivosť bola zabezpečená v plnom rozsahu, v tom zvyšku, v tých 80 nemocniciach bola zabezpečená aj plánovaná zdravotná starostlivosť.

TASR (4. december 2011): Posilnené bolo operačné stredisko, posilnené boli počty sanitiek, pripravené boli presuny lekárov. K takýmto prípadom prišlo výnimočne a žiadne hromadné presuny pacientov neboli. Núdzový stav bol vyhlásený v 16 z 96 lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečilo aj pomoc v zahraničí, okolité štáty nám ponúkli svoje zdravotnícke zariadenia, Česko k nám poslalo lekárov. "Nebolo mojím cieľom priviezť na Slovensko 1000 ukrajinských lekárov, nechcel som, aby naši lekári zostali nezamestnaní, pretože sú to špičkoví odborníci, ktorých si vážim," povedal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Ako môžeme z vyššie uvedeného príspevku vidieť, I. Uhliarik uvádza korektné čísla o počte nemocníc, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav.

Nie je však pravda, že "situácia bola zvládnutá tak, že zdravotná starostlivosť bola zabezpečená v plnom rozsahu". 

Napríklad Liptovská nemocnica nebola schopná prijímať pacientov na chirurgické a traumatologické oddelenie ani vykonávať žiadnu akútnu ambulantnú činnosť v týchto odboroch. Vedenie dohodlo poskytovanie ambulantnej i hospitalizačnej urgentnej starostlivosti s popradskou nemocnicou, kam zatiaľ smerujú pacienti z horného Liptova. (TASR, 3. decembra (sobota)

Taktiež nemocnica v Dolnom Kubíne"Chirurgické a ortopedicko-traumatologické oddelenie v dolnokubínskej nemocnici akútne stavy stále neprijíma, pacientov vozia do ružomberskej vojenskej nemocnice."

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je neurologické oddelenie od piatku (2.12) zatvorené. Ostatné oddelenia fungujú normálne.

Pán poslanec Raši, keď bol ministrom, tak mi odovzdával Všeobecnú zdravotnú poisťovňu podľa jeho slov so stratou 50 miliónov eur, ale po audite sa táto strata zvýšila na viac ako 120 miliónov eur.

V 1.polroku 2010, t.j. v období zmeny vlády, sa aktuálna strata VŠZP pohybovala v sumách okolo 50 mil. eur. Celková strata na konci roku 2010 mala byť cca. 70 mil. eur. Audit, ktorý v poisťovni prebehol po nástupe Uhliarika, odhalil viaceré nejasnosti vo vykazovaní ziskov a strát. Už po prvých výsledkoch auditu sa ukázalo, že mínusové čísla budú oveľa vyššie (120 mil. eur). 

SITA, 20. apríl 2011:
"Najnovší audit ukázal, že bývalé vedenie manipulovalo s účtovníctvom. Nadhodnotilo pohľadávky po lehote splatnosti. Teda dlhy na poistnom, ktoré firmy a ľudia poisťovni nezplatili. Tým malo v rokoch 2007 až 2009 zlepšiť hospodársky výsledok poisťovne minimálne o 50 miliónov eur. Včera o tom informovali za akcionára poisťovne minister zdravotníctva Ivan Uhliarik z KDH a šéf VšZP Marián Faktor. „Všeobecná si viedla nafúknuté, nereálne účtovníctvo,“ povedal minister.
Ak by nedošlo k skresleniu hospodárskeho výsledku, kumulovaná strata v minulom roku by vraj dosiahla nie 70, ale 120 miliónov eur."

Výročná správa o hospodárení VŠZP za rok 2010 uvádza celkovú bilanciu poisťovne za rok 2010 (s.33):
Po zaúčtovaní všetkých účtovných operácií týkajúcich sa roku 2010 do výnosov
a nákladov VšZP vykázala k 31. 12. 2010 hospodársky výsledok - stratu vo výške

-120 230 292 Eur. 

Minister Uhliarik uvádza správne čísla, avšak z rôznych období. Pôvodná plánovaná strata 50 miliónov mala byť v prvom polroku 2010 (za celý rok 70 mil.), zatiaľ čo strata 120 miliónov je za celý rok 2010. Fakt je, že došlo k navýšeniu straty, nie však tak výraznej v jednom období, ako to vyplýva zo slov ministra. 

Ja to mám pred sebou úplne aktuálne číslá, verím, že ich pozná aj pán poslanec Raši, ktoré vyplývajú z novej makroekonomickej prognózy aj z toho, že pribudlo poistencov štátu z dôvodu legislatívnych zmien, len preto ich je viacej, samozrejme niečo sú aj nezamestnaní, ktorí pribudli. Faktom je, že do zdravotníctva pôjde v porovnaní s týmto rokom z verejných zdrojov o 175 miliónov eur, bezmála o 180 miliónov eur viac. Medziročný nárast disponibilných zdrojov zdravotných poisťovní bude 4,5 %.

Novotný vo svojej argumentácii pravdepodobne použil novú makroekonomickú prognózu HPI (Health Policy Institute)- Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2011-2012. (.pdf)

V prognóze sú spracované 4 scenáre vývoja zdravotného systému, z toho jeden neráta so zmenami, zatiaľ čo ostatné sú vypracované na základe reformných krokov. 

Scenár 1. "bez zmien"
Scenár 2. "oficiálny návrh MF SR"
Scenár 3. "návrh RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov)"
Scenár 4. presun zdravotných odvodov do systému daní

V úvode prognózy sa uvádza:
"oproti scenáru „bez zmien“ je v reformných scenároch v roku 2012 k dispozícii výrazne väčší objem príjmov pre zdravotné poisťovne – konkrétne v scenári „oficiálny návrh MF SR“ je to o 178 mil. €" (s.3 .pdf)

Tento údaj však nepotvrdzuje výrok V.Novotného, keďže príjem v objeme 178 mil. eur ráta s reformami (daňovo-odvodovými), ktoré sa neuskutočnia. 
V scenáre prognózy, ktorá neráta so zmenami systému sme však našli jeden údaj, ktorý by mohol byť adekvátny pre spomenutú komparáciu príjmov v rokoch 2011 a 2012. Upozorňujeme však, že ide len o "objem daňových príjmov", ktoré budú, ako sa prognóza uvádza, navýšené z pôvodných 3 605,2 mil. eur (rok 2011) na 3 786,2 mil. eur (rok 2012). Rozdiel predstavuje 181 mil. eur. (s. 21 .pdf)

S istotou však nemôžeme povedať, že p. Novotný mal na mysli práve tento údaj, alebo vychádzal z vyššie uvedeného prepokladu, ktorý počítal s daňovo-odvodovou reformou. Údáje sú tiež prognózou vývoja príjimov zdravotníctva, preto nie je možné hovoriť o faktoch.