Ukrajina, Grécko a ekonomické otázky

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Túto nedelu v relácii O 5 minút 12 opät debatovala dvojica Robert Fico a Béla Bugár. Predmetom diskusie bolo viacero tém, od situácie v Ukrajine a Grécku cez energetickú bezpecnost až po ekonomické otázky. V pocte výrokov dominoval predseda vlády Fico, ktorý opät zopakoval svoju oblúbenú nepravdu o minimálnych mzdách, prehánal v plánoch gréckej strany Syriza zaviest bezplatné bývanie ci napríklad nepresne interpretoval výsledky prieskumu na Ukrajine, ktorý sledoval názory Ukrajincov na riešenie konfliktu. Predseda Most-Híd si pomýlil milióny s miliardami. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže v roku 2011, teda počas vlády Ivety Radičovej, boli skutočne zrušené odmeny sudcom. Návrh zákona bol definitívne schválený parlamentom po prelomení veta vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča 80-timi poslancami.


Béla Bugár môže vo výroku referovať k celkovej výške verejného dlhu ktorý prevzala Radičovej vláda, alebo k výške nového dlhu vytvoreného počas Ficovej vlády. Celkový dlh sa v dobe nástupu Radičovej k moci pohyboval okolo 27 miliárd eur, čo oproti dlhu na začiatku Ficovej vlády predstavuje nárast o približne 9 miliárd eur. Ani v jednom prípade sa teda nejedná o sumu 30 miliónov. Bližšie k skutočnej hodnote verejného dlhu by mohlo byť 30 miliárd eur, nakoľko však Bugár či už zámerne ale omylom povedal 30 miliónov hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Verejný dlh SR narástol medzi rokmi 2009 až 2010 o 5,3 % HDP.  V roku 2009 činil 33,7% HDP a ku koncu roka 2010 to už bolo 39% HDP. Výška verejného dlhu v roku 2010 po ukončení 1. volebného obdobia R. Fica sa pohybovala v rozmedzí 27 mld. eur. Pri nástupe R. Fica do funkcie premiéra v 1. volebnom období v roku 2006 výška hrubého verejného dlhu oscilovala na hranici 18 mld. eur. Počas Ficovej vlády sa tak dlh zvýšil približne o 9 mld eur.
Podobný výrok R. Fica overoval demagog.SK viackrát. Naposledy to bolo 11. januára 2015 v O5M12. Nie je pravda, že nárast minimálnej mzdy na rok 2015 o 28 eur je historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy. Na Slovensku minimálna mzda rástla v roku 2009 až o 54 eur a v roku 2007 napríklad o 39 eur. Rovnako historické zvýšenie minimálnej mzdy o 28 eur (8 %) neplatí ani v relatívnom vyjadrení.

Od 1. januára 2015 stúpla minimálne mzda na Slovensku o 28 eur (8 %). Podľa Eurostat (údaje k 1. januáru daného roka) však nominálne nejde o historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy. Minimálna mzda v roku 2009 sa na Slovensku zvýšila až o 54 eur a o 39 eur sa zvýšila minimálna mzda pre rok 2007. V rokoch 2003-2005 a 2007 rástla minimálna mzda na Slovensku o viac ako 10 %.


Keďže minimálna mzda sa môže meniť aj v inom čase ako od januára daného roka, uvádzame aj vývoj minimálnej mzdy polročne. V tomto prípade minimálna mzda klesla len v dvoch štvrťrokoch za 2. vlády Mikuláša Dzurindu a raz ja 1. vlády R. Fica. Platí však, že v priemere za rok minimálna mzda rastie každý rok. Dáta sú z Eurostat.

K dnešnému dňu sa zaregistrovalo skoro 530 000 ľudí, dôchodcov a študentov na bezplatné cestovanie.

Podľa posledných tlačových správ z decembra 2014 bol počet ľudí zaregistrovaných na bezplatné cestovanie 352 398. Demagog.SK požiadal o vyjadrenie Železničnú spoločnosť Slovensko, ktorá osobnú vlakovú dopravu zabezpečuje. Podľa informácie ktorá nám bola poskytnutá bol počet ľudí využívajúcich bezplatnú vlakovú dopravu ku dňu 29. januára 2015 dohromady 576 534 ľudí, z toho 237 914 tvoria študenti a 295 186 dôchodcovia. Nakoľko tieto dve skupiny spolu predstavujú 533 100 cestujúcich, výrok hodnotíme ako pravdivý.
Na bezplatnú vlakovú dopravu bolo ku 9. decembru 2014 zaregistrovaných 352 398 ľudí. Z toho 41 % registrovaných tvorili žiaci a študenti, ďalších 42 % dôchodcovia vo veku 62 rokov a viac. Zhruba 5 % tvorili deti do 15 rokov a zvyšok poberatelia rôznych dôchodkov. 

K 29. januáru bolo zaregistrovaných spolu 576 534 osôb. Prehľad presných počtov žiakov a študentov, detí do 15 rokov a dôchodcov ponúkame nižšie.…my sme zvýšili dane z príjmu pre právnické osoby, ako aj pre fyzické osoby, ktoré zarábajú viac ako 3 000 eur.

V roku 2013 bola na Slovensku zrušená rovná daň z príjmov a nahradila ju progresívna daň - fyzické osoby a malí podnikatelia s hrubým mesačným príjmom nad 3246 eur boli zdanení na 25%. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.