Trnava – komunálne volby 2014

Iné, Martin Strižinec

Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ja som hlasoval za (predaj pozemku – aquapark, pozn.).

Na 43. zasadnutí mestskej rady rada hlasovaním odporučila materiál predaja pozemku pre plánovaný aquapark na rokovanie mestského zastupiteľstva (.pdf, s. 9). Záznam z hlasovania a hlasovanie konkrétnych členov mestskej rady nie je dostupný. Nevieme tak, kto ako hlasoval a či Žitňanský sa hlasovania zdržal. Taktiež sme nezistili jeho vyjadrenia o nevhodnosti termínu. Hlasovať o tomto bode sa bude na Mestskom zastupiteľstve 11. novembra 2014. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.
"Č. 4.26
Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave – návrh kúpnej zmluvy 
(AQUA-RELAX s.r.o., Trnava)
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s požiadavkou, aby spracovateľ materiálu doplnil situačnú mapku, na ktorej bude vyznačený právny stav a kúpna cena bude doplnená do jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy."
V Mestskej rade sú 10 poslanci mesta Trnava, je v nej aj Ján Žitňanský. Rokovací poriadok Mestskej rady hovorí, že hlasovanie môže byť verejné aj tajne (čl. 7) a na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina. 

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. novembra sa v bode programu 4.26 (zip, 3. časť programu) bude hlasovať o predaji pozemkov pre tento projekt za symbolickú cenu 1 euro. Tento predaj je odôvodnený tým, že spoločnosť Aqua-relax musí byť vlastníkom pozemkov aby jej bol bankou poskytnutý úver na výstavbu aquaparku.

Platia 15 tisícovú daň ročne (vlastník tenisového areálu, pozn.).

Stanko hovorí o tenisovom areály v Trnave, ktorý má podľa vyjadrení Stanko platiť daň mestu ročne na úrovni 15 tisíc eur. Predovšetkým by išlo o daň z nehnuteľnosti. Tento areál prevádzkuje súkromná spoločnosť TC EMPIRE Trnava a.s. Demagog.SK nezistil koľko súkromná spoločnosť môže ročne platiť, keďže takýto údaj (len celkovo za daň z nehnuteľnosti) sa nenachádza v rozpočte mesta alebo v záverečnom účte. Spoločnosť TC EMPIRE nemá verejne dostupnú výročnú správu, kde by tento údaj mohol byť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.

Vlastný materiál k rokovaniu vlády, ani uznesenie vlády k projektu k Južného obchvatu Trnavy explicitne neuvádza podmienku začatia výstavby/realizácie projektu obchvatu výstavbou okružnej križovatky. Na druhej strane ide o prirodzenú podmienku Južného obchvatu, keďže tento obchvat počíta s napojením na túto okružnú križovatku, preto bol projekt križovatky ešte v roku 2012 upravovaný. Križovatka sa začala stavať v októbri 2014 a má sa skončiť do 15. decembra 2014. Nezistili sme informácie o odložení odovzdania stavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výstavba novej okružnej križovatky ulíc Bratislavskej a Strojárenskej v Trnave sa začala 6. októbra 2014 a má trvať do 15. decembra 2014. Projekt si vyžiadal investíciu vo výške takmer 730 – tisíc eur s DPH. Rozpočet pôvodne počítal s nákladmi až do 900-tisíc eur.

Ja mám v programe aquapark, pretože momentálne máme jednu dosluhujúcu plaváreň v areály MTF.

Žitňanský nešpecifikuje o akú plaváreň v koho vlastníctve má ísť. V Trnave sa však nachádzajú minimálne dve plavárne, jedna z nich je v areály MTF. Jediná mestská plaváreň je na sídlisku Zátvor. 

Žitňanský má v programe výstavbu aquaparku v Trnave. 

"Podporíme výstavbu nového aquaparku a v spolupráci s investorom aquaparku zabezpečíme výstavbu novej krytej plavárne pre obyvateľov mesta."

V Trnave sa nachádzajú dve plavárne aj letné kúpaliskáPlaváreň, ktorú vo svojom výroku spomína Ján Žitňanský patrí Materiálovo-technologickej fakulte STU BA v Trnave na Bottovej ulici.

Mestskú krytú plaváreň na sídlisku Zátvor, na Rovnej ulici, spoločne s letnými kúpaliskami spravuje Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 

Areál Slávia – futbalové ihriská respektíve samotný atletický areál len za poplatok.

Športový areál Slávia na ulici Rybníkova má okrem iného k dispozícii šesť futbalových ihrísk a atletický štadión. Využitie štadióna aj ihrísk je pre verejnosť spoplatnené. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  

Podľa cenníka (.pdf) môžu atletický areál (s. 4) využívať bezplatne základné školy, a stredné a vysoké školy v rámci telesnej výchovy bez využitia šatne. Atletický klub AŠK Slávia areál využíva bezplatne a platí len poplatok 2,20 eur za hodinu za šatne. Ostatné športové kluby a verejnosť majú využitie štadióna spoplatnené. Cena vstupenky na osobu je 80 eurocentov na hodinu.