Strana Smer-SD mení stratégiu

V politike, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

Bývalý predseda vlády SR a predseda strany SMER-SD Robert Fico bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o novej stratégie svojej strany, pripravovanom sociálnom balícku a o životnej úrovni na Slovensku. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ústavný zákon 493/2011, čl. 3 stanovuje nasledovné: "Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti." Rada pre rozpočtovú zodpovednosť teda skutočne nepatrí pod Ministerstvo financií SR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok odkazuje na vývoj verejného dlhu Slovenska. Podľa kontextu výroku, bývalý premiér odkazoval na vývoj od roku 2014, kedy bol uvedený prvý sociálny balík. Od roku 2014 hrubý dlh (v porovnaní s HDP, odhliadnuc od absolutného vyjadrenia) pomaly klesá a ku dňu 23. apríla 2018 predstavuje hodnotu 50,9 % HDP. Vo výroku Fico charakterizuje priaznivý vývoj verejného dlhu ako výsledok vládnych opatrení, avšak podľa poslednej správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala vládu, že "Medziročne došlo k zhoršeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície". Od roku 2014 verejný dlh sa naozaj znížil, avšak je otázne, aká hodnota by bola doasihnutá bez opatrení vlády, nakoľko Rada očakáva, "Za predpokladu nezmenených politík (za 2016 a 2017, pozn.) by štrukturálny primárny prebytok
verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 0,4 % HDP, pričom na základe skutočného vývoja bol prebytok 0,2 % HDP, čo predstavuje zhoršenie o 0,2 p.b.."
. Výrok hodnotíme ako zavádzanie. 

Podľa poslednej správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií z apríla 2018 "Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia vo výške približne 1,1 % HDP. Medziročne došlo k zhoršeniu udržateľnosti o 0,3 % HDP. Priaznivý ekonomický vývoj v roku 2017 vláda plne nevyužila na zlepšenie fiškálnej pozície. Upravené saldo rozpočtu sa medziročne zlepšilo o 0,2 % HDP, čo je o 0,2 % HDP menej ako očakával scenár nezmenených politík vychádzajúci z roka 2016. Z ostatných opatrení prispelo k medziročnému zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti zavedenie dočasnej minimálnej sumy valorizácie dôchodkov. Základný scenár vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy vychádzajúci z roka 2017 predpokladá, že bez ďalších opatrení vlády sa saldo rozpočtu do roku 2021 automaticky zlepší o 0,5 % HDP. K poklesu deficitu budú prispievať najmä úspory v úrokových nákladoch a vo výdavkoch v dôchodkovom systéme z dôvodu parametrických zmien uskutočnených v predchádzajúcich rokoch. Premietnutie týchto úspor v plnej miere do lepšieho salda rozpočtu je nevyhnutným predpokladom na nezhoršenie dlhodobej udržateľnosti v porovnaní s rokom 2017. Na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti je potrebné dosiahnuť štrukturálny prebytok v rozpätí 0,3 až 0,4 % HDP do roku 2021, čo by sa malo zohľadniť pri stanovení strednodobých rozpočtových cieľov."

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 227/2017 Z. z. ustanovuje: "dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní,". V roku 2017 bol dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

… táto strana (SaS, pozn.) hovorí o tom, že treba znižovať dane, treba byť liberálnejší a treba hovoriť o ďalšom znižovaní verejného dlhu.

Tvrdenie Roberta Fica potvrdzuje volebný program strany SaS z roku 2016. V siedmej kapitole (.pdf, s. 28) volebného programu strany sa píše: "... chceme do konca volebného obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a verejný dlh znížiť..." V tej istej kapitole sa píše aj o znižovaní daní: "Lepším riešením, než zvyšovať dane alebo plošne šetriť, je zvyšovať efektívnosť využívanie prostriedkov, ktoré má k dispozícii..." Strana SaS však spomína znižovanie daní i mimo svojho volebného programu. Znižovanie daní SaS spomína aj v dokumente Agenda 2020 vydanom vo februári 2018. V ňom sa píše: "Vrátime rovnú daň z príjmov a znížime jej sadzbu na 19 % ... Vrátime sadzbu dane vyberanej zrážkou z 35 % na 19 % ..." (.pdf, s. 10). Strana SaS sa dlhodobo profiluje ako liberálna pravicová strana, čo potvrdil aj predseda strany Richard Sulík. V dokumente Slovensko podľa SaS vydanom v apríli 2018 sú zhrnuté liberálne požiadavky strany SaS: "Sme za registrované partnerstvá ... Sme za dekriminalizáciu marihuany ... Sme za odluku cirkvi od štátu ... A sme za eutanáziu, lebo podľa nášho názoru o svojom živote má rozhodovať jednotlivec" (.pdf, s. 18). Výrok Roberta Fica označujeme ako pravdivý.

Výrok hovorí o hodnote deficitu verejnej správy na rok 2018. Podľa návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 je cieľová hodnota deficitu verejnej správy na rok 2018 stanovená vo výške 0,83 % HDP. V roku 2019 sa navrhuje deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP a na rok 2020 sa navrhuje vyrovnané hospodárenie (.pdf, s.9). Hoci sa zatiaľ jedná o predpokladaný vývoj rozpočtového deficitu, hodnotíme výrok ako pravdivý.