Štedré dotácie pre cirkvi

V politike, Norbert Dolinský
O možnostiach zmeny financovania cirkví na Slovensku túto nedelu v prvej casti relácie V politike diskutovali poslanec vládneho Smeru Dušan Jarjabek, exminister kultúry a clen strany SKOK Daniel Krajcer a poslanec za KDH Jozef Mikloško. Nosnými témami boli odluka cirkvi od štátu, ktorú v súcasnosti vo velkom presadzuje práve strana SKOK a Vatikánske zmluvy. Vecná a dost zmierlivá diskusia priniesla velkú cast fakticky správnych informácií.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Áno, ja vnímam, že v podstate nie je žiadna politická strana v slovenskom parlamente v súčasnosti, ktorá by jednoznačne povedala, že odmietam odluku cirkvi od štát. KDH má odluku vo svojom programe od roku 2006.

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Je pravdou, že strana KDH vo svojom volebnom programe v roku 2006 hovorila o možnosti vypracovania alternatívnych modelov financovania cirkví, napr. formou asignačnej dane. Takisto boli kresťanskí demokrati otvorení realizácii právnych úprav zmlúv so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní. 

"V oblasti cirkevnej politiky štátu sa zasadíme za vypracovanie alternatívnych modelov financovania cirkví a náboženských spoločností, vrátane modelu tzv. asignačnej dane. Po zhode politických strán a cirkevných inštitúcií pripravíme návrhy právnych úprav a príslušné zmluvy so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní."

Vyzerá to tak, že je KDH otvorená možnosti rokovať o prípadnej odluke cirkvi od štátu. Vo volebnom programe z roku 2010 (pdf.) je stanovisko KDH nasledovné:
"Sme pripravení na dialóg a spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami." 

No zároveň sa uvádza, že:"KDH podporuje dokončenie zmluvného rámca medzi Slovenskou republikou
a Svätou Stolicou a právneho rámca vo vzťahu k registrovaným cirkvám
a náboženským spoločenstvám."

V súčasnosti nie je v NR SR zastúpená žiadna politická strana, ktorá by sa verejne stavala proti odluke cirkví od štátu. 

Tak prvý zákon po roku 1918, po vzniku republiky v roku 1920 bol prvý zákon predložený do vtedajšieho parlamentu o odluke cirkvi od štátu. Nikdy nebol prijatý samozrejme.

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože odluka cirkvi od štátu sa nachádzala v § 121 návrhu ústavného zákona. Ústavný zákon schválený 29. februára 1920 však odluku cirkvi od štátu neobsahuje.  

V období Rakúsko-Uhorska mal štáta monarchia vo vzťahu k cirkvi pomerne silné právomoci. Ako príklad slúži zákon č. 50/1874 r.z. z roku 1874, ktorý zakotvoval štátnu kontrolu mnohých cirkevných aktivít. V novej republike bol postoj politických elít naklonený v prospech odluky cirkvi od štátu. Debata na túto tému bola vedená už v roku 1919 (.pdf, s. 29-33)

Podľa programového vyhlásenia vlády Ministerstvo kultúry má viesť a vedie dialóg so všetkými cirkvami ohľadne financovania, ohľadne ich majetkových záležitostí tak, aby do konca tohto volebného obdobia všetky tieto veci boli ukončené…

Podľa programového vyhlásenia z roku 2012 Ministerstvo Kultúry skutočne má viesť dialóg s cirkvami ohľadne ich financovania.(pdf, s. 50). Záväzok vyjasnenia finančných záležitostí cirkví do určitého času však cirkvám predložený nebol, aj keď môže byť cieľom tejto vlády proces do konca volebného obdobia ukončiť. Výrok Dušana Jarjabka preto považujeme za pravdivý. 

Bola vytvorená špeciálna komisia Ministerstva kultúry, ktorá sa zaoberá financovaním cirkvi. Nakoľko je komisia aktívna Demagog.SK nehodnotí. Posledné návrhy komisia predložila 18. Júna 2014. 

…existuje vytvorená skupina pri ministrovi kultúry, expertná skupina, ktorá skúma okrem iného aj náležitosti majetkové. Boli požiadavky na všetky cirkvi, aby tieto majetkové záležitosti predložili ministerstvu kultúry do istého termínu.

Minister kultúry M. Maďarič požadoval pred dvoma rokmi súpis majetku od všetkých 18 registrovaných cirkví na Slovensku. Hlavným dôvodom bolo, že expertná skupina, ktorá bola vytvorená na ministerstve kultúry, mala za úlohu zistiť hodnotu majetku cirkví a od toho odvodiť, či sú schopné prežiť bez finančnej podpory štátu. V polovici minulého roku dokončilo ministerstvo kultúry len zoznam všetkých cirkevných nehnuteľností na území SR. Výrok považujeme za neoveriteľný, pretože sa nepodarilo nájsť žiadne informácie potvrdzujúce existenciu určeného termínu, kedy majú cirkvi predložiť správu o svojich majetkových pomeroch.

Ale napríklad v Mníchove majú 5-tisíc zamestnancov, mníchovská diecéza, ktorí sú na plný úväzok, ktorým odvody platí a to sú zamestnanci cirkvi.

Jozef Mikloško hovorí o počte zamestnancov na nepastorálnych pozíciách v Mníchovskej diecéze. Podľa oficiálnej stránky Mníchovskej arcidiecézy bol v roku 2014 počet zamestnancov pracujúcich na plný úväzok 9516. Z toho spolu 8253 pôsobilo na nepastorálnych pozíciách, a 1263 v pastoračnej službe. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Z celkového počtu 9516 bolo zamestnaných 3790 ľudí v centrách starostlivosti o deti, 1263 v pastoračnej službe, 1390 vo farnostiach, 1277 v diecéznych školách, 868 vo volebnej pozorovateľskej misii, 471 učiteľov náboženstva a nakoniec 457 bolo zamestnancov v diecéznych centrách pre starostlivosť o deti.