Stav slovenského školstva

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Bývalý a súcasný minister školstva si prišli vymenit názor na to, v akom stave je vzdelávanie na Slovensku. Diskusia bola bohatá na císelné údaje, a kedže rec je najmä o platoch, politici sa predhánali v tom, kto, kedy a o kolko platy zvyšoval, alebo nezvyšoval. Štatistík je mnoho a skutocne by bolo prínosom uvádzat v tomto prípade aj zdroje, z ktorých politici svoje údaje cerpajú. V mnohých prípadoch sa navyše zdá že minister Caplovic cerpá z interných štatistík ministerstva, ktoré nie sú verejne dostupné. Za pozornost stojí pravdivý výrok Martina Fronca o ucitelovi, ktorý napriek navýšeniu platu, môže kvôli pripravovaným zmenám v zákone o dani z príjmov o cast svojho príjmu aj tak príst. Na druhej strane sme objavili na oboch stranách aj nepresností. Martin Fronc uvádza štatistiku znižovania poctu ucitelov pocas jeho obdobia na ministerstve, ktorá sa znacne rozchádza od údajov, ktoré sme našli my. Okrem toho uvádza, že nárast prostriedkov na školstvo v roku 2006 bol historicky najvyšší. To síce bolo pravdou v roku 2006, avšak v roku 2009 sa prostriedky zvýšili podstatne výraznejšie. Minister Caplovic zase uvádza nepresné štatistiky o priemernom pocte študentov na triedu v Európe a o spodnej hranici poctu žiakov na triedu. Okrem toho nevie ani to, kolko je pedagogických fakúlt na Slovensku. Pre mnohých žiakov a študentov musí byt urcite uspokojúce, že aj ministri školstva majú s matematikou znacné problémy.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Posledný krát boli peniaze a financie zvýšené o 1% pre zamestnancov verejnej správy v roku 2009 a to bola ťažká doba.

Je pravdou, že v roku 2009 sa schválila valorizácia platov vo verejnom sektore o 1%, ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2010. Od vtedy k valorizácii v štátnej správe neprišlo.

Táto valorizácia sa okrem iného týkala aj nepedagogických zamestnancov školstva

Róbert Fico v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu 24.11.2012 povedal, že vláda našla 66 mil. eur, ktoré ponúka učiteľom.

Minister financií, Peter Kažimír, povedal 25.11.2012, že "na zvýšenie platov učiteľov vláda nemá viac ako 68 miliónov eur, čo predstavuje päťpercentné zvýšenie platov. "Nevieme dodať viac," zopakoval niekoľkokrát.

Podľa niektorých informácií už vláda pripravuje aj ďalšie peniaze nad rámec 68 miliónov, alebo 5 % rastu, ktorý bol pôvodným návrhom.

Je tu analýza navýšenia o troch žiakov, pretože sa dokázalo na základe prieskumov, že kvalita školy je závislá od počtu žiakov v triedach len o 20%, ale predovšetkým 80% je o kvalite učiteľa, jeho dobré zaplatenie.

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sme nenašli žiadnu analýzu, ktorá by potvrdzovala, alebo naopak poukázala na nepravdivosť jeho výroku.

Výrok Dušana Čaploviča hodnotíme ako nepravdivý, pretože na Slovensku máme 7 pedagogických fakúlt.

Podľa portálu vysokých škôl máme na Slovensku 7 pedagogických fakúlt a to:

1. Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta

2. Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta

3. Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta

4. Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta

5. Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta

6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta

7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta

Aj agentúra ARRA vo svojej analýze porovnáva 7 pedagogických fakúlt.

Ja mám tu také číslo, že keď učiteľ, ktorého manželka nerobí, tak ako podľa teraz schváleného zákona o daní z príjmu príde o 59 eur mesačne a na tom zvýšení platu môže zarobiť maximálne 25 až 40.

Lepšie zo strany Martina Fronca by bolo špecifikovať, o učiteľovi s akým platom sa bavíme a čo presne znamená, že manželka nerobí. Platy učiteľov sa rôznia a nie každý príde o to isté percento s platu s prichádzajúcimi zmenami v novelizovanom zákone o dani z príjmu, ktoré navyše ešte nie sú schválené.

Musíme preto hovoriť o hypotetickej situácii. Vezmime si preto učiteľa s priemerným platom, čo v prvých 3. štvrťrokoch 2012 podľa Ministerstva školstva, vedy a výskumu (.pdf) bolo 765,5 eura v hrubom. V súčasnosti by takýto učiteľ-zamestnanec dostal za 11. mesiac 2012 mzdu 652,21 eur v čistom. Daňová povinnosť, v prípade, že si uplatňuje aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, by tvorila za mesiac približne 10 eur.

Podľa návrhu nového znenia zákona o dani z príjmu sa podstatne zúži okruh daňovníkov, ktorý si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Ak by sa toto opatrenie dotklo aj nášho hypotetického učiteľa, je pravda, že by mu daňová povinnosť vzrástla o približne 60 eur. Pre vysvetlenie zmien viď napr. blog Jozefa Mihála (SaS)


Položky
Učiteľ 2012
Učiteľ 2013
Rozdiel
Hrubá mzda
765,5
805,5+40
Čistá mzda
652,21
625,8
-26,4
Základ dane-mesačná záloha
55,15
385,91
+330,76
Daň-mesačná záloha
10,47
73,32
+62,85

Po novom by mu teda hrubá mzda vzrástla, avšak kvôli obmedzenej možnosti zarátať si do nezdaniteľného základu aj príjmy manželky by nezdaniteľné minimum vzrástlo na približne 350 eur, z čoho by vyšla približne 73 eurová daň. Rozdiel teda tvorí približne 63 eur, čo je veľmi blízko čísla uvedeného M. Froncom. Celkový rozdiel v čistej mzde by bol teda rozdielom novej mesačnej zálohy na daň a čistým príjmom zo 40 eurového navýšenia, čo by malo tvoriť približne 26 eur v neprospech nového platu.