Slovenské školstvo

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Nedelná relácia O 5 minút 12 mala špeciálny formát, kedže sa v nej stretli štyria ministri školstva – D. Caplovic, E. Jurzyca, J. Mikolaj a M. Fronc. Súcasný a traja bývalí ministri dostali možnost hodnotit slovenské školstvo po tom, ako boli zverejnené výsledky medzinárodného testovania PISA 2012, v ktorom dosiahli slovenskí žiaci pomerne slabé výsledky. V diskusii zaznelo niekolko faktických nepresností, pricom väcšinu z nich zaznamenal Ján Mikolaj, minister školstva v období 2006 až 2010.

J. Mikolaj nesprávne tvrdil, že volitelné predmety predstavujú 30% z celkovo vyucovaných predmetov na základných a stredných školách. Okrem toho však až v troch prípadoch nesprávne interpretoval aktuálne výsledky štúdie PISA 2012. Nesprávne spocítal rozdiel bodov, o ktorý predbehli Poliaci Slovensko v matematickej gramotnosti a prehánal, ked tvrdil, že Poliaci predbehli Fínsko. To však dosiahlo viac bodov ako Polsko vo všetkých troch oblastiach. Mikolaj uvádzal, že Slovensko sa v testovaní PISA v rokoch 2000 až 2009 držalo na priemere, avšak Slovensko bolo prvýkrát testované až v roku 2003 a vo väcšine prípadov bolo pod priemerom OECD. Napokon exminister zavádzal pri porovnaní Švédska so Slovenskom. Podla neho Švédsko dopadlo ovela horšie ako my, no v skutocnosti dosiahli Švédi celkovo o 30 bodov viac a len v oblasti matematickej gramotnosti zaostali za nami o dva body.

M. Fronc tiež nesprávne vysvetloval výsledky testovania PISA, ked tvrdil, že Slovensko najlepšie obstálo v roku 2003. Celkovo najviac bodov sme totiž dosiahli v roku 2009.

V nedelnej diskusii sa ministri viackrát venovali problémom slovenských žiakov v súvislosti s klesajúcou citatelskou gramotnostou. Je však na zamyslenie, ako chceme od našich žiakov, aby lepšie rozumeli precítanému textu, ked niektorí ministri školstva majú sami problém interpretovat výsledky medzinárodného testovania.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V podstate vo Fínsku nastala (spoločenská zhoda, pozn.) len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998/99, to je Fínsko, spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu.

V roku 1998 bol vo Fínsku prijatý Basic Education Act (.pdf). Nemáme však žiadne informácie o tomto dokumente a nevieme posúdiť, o akom dokumente hovorí Dušan Čaplovič. Výrok preto označujeme ako neoveriteľný.

… v tých materiáloch, analýzach, či už je to PISA alebo Education at a Glance, oni často krát prídu s tým, čo nám chýba. Napríklad, keď ste hovorili o tej čitateľskej gramotnosti, tak napísali, že zlé učíme metakognitívne stratégie, že to chýba na školách. Úplne jasne.

V záverečnej správe PISA 2012 sa pri čitateľskej gramotnosti spomína nasledujúce:

"Zastúpenie žiakov na najvyšších vedomostných úrovniach má mierne klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim cyklom. Celkovo sa v tejto skupine žiakov nachádza 16,5 % žiakov 4-ročných gymnázií a 13,5 % žiakov 8-ročných gymnáziíí a približne 1 % žiakov SOU s maturitou a ZŠ. Najvyšší pokles pri zaradení žiakov v najvyšších referenčných úrovniach sme zaznamenali medzi žiakmi 8-ročných gymnázií (8,4 %). Jediný nárast (o 3 %) v tejto top skupine zaznamenali žiaci 4-ročných gymnázií."

Podľa PISA 2009 Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s podpriemerným výsledkom pri aplikovaní metakognitívnych stratégií - stratégie pochopenia a zapamätania informácií a stratégie sumarizácie informácii. Publikácia zároveň uvádza, že rozvoj týchto stratégií by mohol mať pozitívny vplyv na výsledok v rámci čitateľskej gramotnosti.
 
 
 
 

Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických, vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svoje prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky.

V rámci kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2012 Barrack Obama oznámil v júli 2012 plán vytvoriť program pre učiteľov prírodných vied, technológie, inžinierstva a matematiky (science, technology, engineering and math) - STEM Master Teacher Corps. Program sa má v priebehu štyroch rokov rozrásť z úvodného počtu 2500 učiteľov  na 10 000. Cieľom programu je vytvorenie 100 000 nových učiteľov prírodných vied a matematiky v horizonte desiatich rokov.

Áno, v prípade Slovenska je dramatický pokles tej gramotnosti v matematike, ale keď sa pozriete na graf, od merania v roku 2003 pomaly, ale stále klesá aj v krajinách OECD.

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v prípade Slovenska možno hovoriť o výraznom alebo dramatickom poklese v matematickej gramotnosti ak porovnáme roky 2009 a 2012. Pravdou je tiež to, že v matematickej gramotnosti klesá aj priemer OECD.


2003200620092012
Priemer OECD -
matematická gramotnosť
500498496494
Slovensko -
matematická gramotnosť
498492497482
ZDROJE: Priemer OECD 2003 (str.8), 2006 (str. 315), 2009 a 2012, Slovensko 2003 až 2012
Ján Mikolaj pravdepodobne hovoril o testovaní čitateľskej gramotnosti (keďže túto oblasť spomínal moderátor vo svojej predchádzajúcej otázke, pozn.). V čitateľskej gramotnosti Fínsko skutočne dosiahlo o 12 bodov menej ako v roku 2009.

Fínsko dosialo menej bodov v porovnaní s rokom 2009 aj v ďalších dvoch oblastiach. V roku 2009 dosiahli celkovo 1 631 bodov. Fínsko bolo v tomto roku na 3. mieste, hneď za Šanghajom a Kóreou. V roku 2009 bolo poradie krajín určované podľa bodového ohodnotenia v čitateľskej gramotnosti. V roku 2012 získalo Fínsko celkovo 1 588 bodov a v rebríčku kleslo na 12. miesto. Poradie bolo v roku 2012 však určované podľa matematiky.

Fínsko teda v celkovom hodnotení kleslo o 9 priečok a dokopy stratilo až 43 bodov. Fínsko kleslo o 12 bodov podľa čitateľskej gramotnosti - z 536 na 524. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Porovnanie výsledkov PISA 2009 a 2012 - Fínsko:

Matematická
gramotnosť
Čitateľská
gramotnosť
Prírodovedná
gramotnosť
Fínsko 2009541536554
Fínsko 2012519524545
ZDROJE: PISA 2009 a PISA 2012, str. 5