Šefcovic (SMER-SD) vs Hudacký (KDH)

Téma dňa, Peter Bielik, odkaz na videozáznam

V Téme dna sa stretli jednotka SMER-SD Maroš Šefcovic a trojka KDH Ján Hudacký. Obaja sa nevyhli nepresnostiam.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…5 z najkonkurencieschopnejších ekonomík máme práve v Európskej únii. Myslím v tom svetovom merítku.

Nie je pravdou, že päť z najkonkurentnejších je z EÚ. Pravdou, by bolo tvrdenie, že v top 10 najkonkurentnejších ekonomík je päť z EÚ.  

Do úvahy berieme Doing Business zostavovaný Svetovou bankou a The Global Competitivness zostavovaný Svetového podnikateľského fóra. 

Podľa zostaveného poradia rebríčku Doing Business je v prvej päťke len Dánsko na 5. pozícii. V top 10 je ešte Nórsko (9. pozícia) a Veľká Británia (10. pozícia). Prvou krajinou Singapur, následuje Hong Kong a na treťom mieste je Nový Zéland. 

V rebríček The Global Competitivness je na prvom mieste Švajčiarsko, nasledované Singapurom. Tretie miesto patrí Fínsku, štvrté Nemecku a piate USA. V top 5 sa teda nachádzajú dva štáty EÚ. V top 10 sa nachádza päť štátov EÚ - okrem Fínska a Nemecka je to aj Švédsko 6. pozícia, Holandsko 8. pozícia a Veľká Británia 10. pozícia. 

Určite ako strana Smer-Sociálna demokracia máme záujem na to, aby sme obhájili počet mandátov, ktorý sme obhájili v minulých voľbách. Čiže bude veľký záujem aj na tom, aby sme si tak trošku strategicky rozdelili tie posty v jednotlivých eurovýboroch a určite bude dobré, keď sa aj slovenská delegácia po voľbách znovu stretne tak, aby sme všetky tie strategické výbory, v ktorých sme v minulosti chýbali, ako napríklad výbor pre hospodárske a menové záležitosti, kde sa rozhoduje o budúcnosti eura. Alebo výbor ITRE, kde predtým pôsobil pán Hudacký, kde sa riešia záležitosti energetiky, ale aj iné kľúčové výbory, aby naozaj Slovensko malo vo všetkých týchto dôležitých výboroch svoje zastúpenie.

Šefčovič tvrdí, že SMED-SD v minulosti nemal v minulom období zastúpenie vo Výbore pre hospodárstvo a menové záležitosti a ani vo Výbore pre priemysel, výskum a energie. Vo Výbore pre hospodárstvo a menové záležitosti, nebol dokonca žiaden zo slovenských poslancov (Commitee for economic anf monetary affairs). Vo Výbore pre priemysel, výskum a energie (Committee for industry, research and energy) bol v minulosti (2004-2009) Hudacký a dodnes je v tejto komisii - J. Pašku (SNS). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zástupcu NR SR v Európskom parlamente bol zrušení v roku 2010, v čase kedy bol Sulík predsedom parlamentu. Výrok hodnotíme ako pravdivý, no dodávame, že formálne toto rozhodnutie spravil vedúci kancelárie NR SR Michal Nižňan (nominant SaS). 

SITA informovala 4. septembra 2010 o zrušení zástupcu NR SR v EP. Rozhodnutie NR SR v Európskom parlamente zrušiť zástupcu bolo spravené za Sulíka, mal ho spraviť vedúc vedúci kancelárie NR SR Michal Nižňan. Michal Nižňan bol člen strany SaS a prišiel do úradu spolu so Sulíkom. 

…neviem z akých nepochopiteľných dôvodov my nemáme slovenský parlament, teda Národná rada Slovenskej republiky zástupcu, svojho zástupcu pri Európskom parlamente. Opäť je to určitý prvok, ktorý bol v prvom období, keď som ja ešte bol v Európskom parlamente, teraz to nemáme.

Je pravdou, že v súčasnosti nemá NR SR svojho zástupcu v Európskom parlamente. Tento post je neobsadený od roku 2010. Do roku 2010 NR SR teda svojho zástupcu v EP mala. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Zoznam zástupkýň a zástupcov národných parlamentov pri Európskom parlamente je dostupný na webstránke venovanej vzťahom medzi týmito inštitúciami. Ak sa pozrieme na jednotlivé členské štáty v mennom zozname (možnosť see full list), vidíme, že takmer všetky skutočne svojho zástupcu majú, no Slovensko nie. V minulom volebnom období 2004-2009 NR SR mala svojho zástupcu v Európskom parlamente. V roku 2010 bol tento zástupca, v tom čase Lívia Gregušová, odvolaná a od vtedy nemá NR SR zástupcu v EP. 

Ako to už povedal pán Šefčovič, určite budeme potrebovať ďaleko viac investovať do rozvoja vedy, výskumu a tak isto do technologického rozvoja inovácií. Slovensko je na tom v podstate takmer najhoršie zo všetkých členských krajín. S cirka 0,68 % podielom týchto investícií na HDP. Pričom priemer Európskej únie je okolo 2,2 % myslím, čo tiež nie je vysoké číslo v porovnaní so Spojenými štátmi.

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže Hudacký nesprávne uvádza výdavky idúce na výskum a rozvoj na Slovensku a v EÚ. V prípade Slovenska vychádza zo starých údajov za rok 2011.

Ján Hudacký používa staré štatistiky. Na výskum a rozvoj išlo na Slovenku celkovo 0,68% HDP v roku 2011, no aktuálne čísla za rok 2012 hovoria o 0,82% HDP. Tento podiel na HDP bol v roku 2012 7. najnižší v EÚ. Výdavky na výskum a rozvoj v prípade EÚ27 (keďže ide o dáta z roku 2012) sú na úrovni 2,08% HDP resp. 2,05% HDP v roku 2011. USA majú tieto výdavky na úrovni 2,67% HDP v roku 2011 (údaje za rok 2012 nie sú). USA dáva teda približne o 30% vyšší podiel HDP na výskum a rozvoj. 

V grafe uvádzame výdavky na výskum a rozvoj podľa Eurostat za roky 2011 a 2012 (posledné údaje). Podobné čísla, ale len za rok 2011 uvádza aj Svetová banka.