Rok od posledných parlamentných volieb

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Jeden rok od parlamentných volieb sa premiér Robert Fico rozhodol poctit svojou prítomnostou verejnoprávnu televíziu a stretol sa s typickým opozicným oponentom – Bélom Bugárom, predsedom strany Most-Híd. Debata sa niesla v duchu rekapitulácie uplynulého roku, a v takom duchu sa nieslo aj overovanie faktických výrokov. Robert Fico odmieta uznat, že pred volbami žiaden z opozicných politikov verejne nepovedal, že bude zvyšovat DPH. To, že si je premiér istý, že by to urobili a že podla neho nemali pripravenú žiadnu alternatívu, je v poriadku. Jeho oponenti však neboli až natolko otvorení, aby to verejne oznámili, tak ako opakovane tvrdí. Robert Fico sa okrem toho nechal v zápale debaty uniest na inom mieste, kde kontradikoval aj svoje predchádzajúce vyjadrenie. Kým vtedy hovoril o tom, ako za ním chodili živnostníci so 180-eurovými dôchodkami, dnes to už sú iba 150-eurové dôchodky. Kedže si týmto spôsobom premiér vylepšuje svoje argumenty, posudzujeme to ako zavádzanie. Dalšiu nepravdu si od nás premiér vyslúžil ked znížil pocet ludí, ktorí na Slovensku zarábajú viac ako 1 100 eur mesacne. Kým podla neho je to 11,5 % , v skutocnosti je to viac ako 14 %. Nepresnost zaznamenal aj Béla Bugár a to pri oblúbenej téme komentovania vývoja poctu nezamestnaných. Politikom je na tomto mieste možné odporucit aby sa bližšie zoznámili s tým, akým spôsobom meria štatistiku nezamestnanosti Štatistický úrad a akým spôsobom Ústredie práce. Z pohladu vylepšovania faktov pre svoj prospech je však daleko väcším problémom vystúpenie premiéra, ktorý na dvoch miestach opakuje svoje nepresné údaje a na dalšom zase svoj minulý pravdivý údaj “vylepšuje”.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

To viete, vy si myslíte, že napríklad predseda Európskej ľudovej strany ten tiež vytrhol z kontextu? Hovorí, že výroky slovenského premiéra (o menšinách na pôde Matice slovenskej – pozn. demagog.sk) sú neprijateľné. V dnešnej Európe nie je priestor na podobné výroky.

Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Tlačová správa európskej straníckej frakcie EPP informuje, že Joseph Daul, predseda EPP,  vo svojom prejave 27. februára 2013 odsúdil výroky Roberta Fica:
"Joseph Daul MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament, has condemned the speech by the Slovakian Prime Minister, Robert Fico, which goes against minorities in his own country."
Presná citácia Josepha Daula: "Komentáre slovenského premiéra sú neprípustné. Silne odsudzujem jeho nacionalistický pohľad na menšiny, či už etnické alebo náboženské. Dnes už v Európe neexistuje priestor pre takéto slovné vyjadrenia."

Toto je len to opatrenie, ktoré bolo o 1 percentuálny bod sa zvýšilo DPH, toto bolo len dočasné, kým sa nám nepodarí potlačiť ten deficit pod 3%.

Rovnaký výrok sme už overovali niekoľko krát, naposledy zaznel v relácii V politike, 3. februára 2013.

Novelizácia zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty z dielne vlády I. Radičovej, s účinnosťou od 1. januára 2011 v § 85 uvádza:

"V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje
36) o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Ale je pravda, že a to nehovorí len aliancia (Aliancia podnikateľov Slovenskej republiky – pozn. Demagog.sk), tak môžem citovať aj rôznych analytikov, ktorí tvrdia, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo.

Zhoršenie podnikateľského prostredia konštatuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), ktorá 1. marca 2013 zverejnila výsledky svojho prieskumu názorov medzi podnikateľmi: "Aktuálne zmeny v oblasti práce na dohodu výrazne negatívne ovplyvnili podnikanie podľa každého tretieho podnikateľa. Približne rovnaký podiel respondentov (34,4 %) hodnotí dopady nových dohôd ako mierne negatívne. Pozitívne nevníma predmetné zmeny takmer žiadny podnikateľ, v prieskume to bolo menej ako 1 % opýtaných. Neutrálne sa k zmenám podmienok zamestnávania na dohodu stavia 31,3 % podnikateľov."
PAS konštatuje zhoršovanie podnikateľského prostredia na Slovensku aj na základe ďalšieho prieskumu: "Podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršilo aj v treťom štvrťroku 2012. aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP) ... je 79,1 bodu. V porovnaní s druhým štvrťrokom klesol index o 3,73%."
Podobne Združenie podnikateľov Slovenska v decembri informovalo o negatívnych očakávaniach podnikateľov: "Až 68 % podnikateľov očakáva v roku 2013 zhoršenie podnikateľského prostredia ... Je to najhoršie vnímanie za posledných päť prieskumov (od roku 2007)."
Pre .týždeň v rozhovore konštatoval zhoršovanie podnikateľského prostredia Ján Dinga z INESS. Annalytici INESSu kritizovali zhoršovanie podnikateľského prostredia a investičné stimuly viac krát.
O prieskume spoločnosti Deloitte medzi finančnými riaditeľmi informovala televízia TA3: "Viacero finančných riaditeľov z rôznych firiem očakáva zhoršenie podnikateľského prostredia a aj ďalší rast nezamestnanosti."
Pre TA3 sa vyjadril v rozhovore aj Róbert Kičina z PAS: "Také zlé to ešte nebolo. Tak vidia firmy podmienky na podnikanie u nás. Náladu im kazí vládou plánované zvyšovanie daní ako aj zmeny v Zákonníku práce."

Odvody sa zvýšili pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1 100 eur mesačne. Viete, koľko ľudí na Slovensku zarába viac ako 1 100 mesačne? 11,5%.

Podobné tvrdenie sme overovali v relácii O 5 minút 12 14. októbra 2012. 

Zvýšenie stropov pre jednotlivé typy poistenia boli schválené parlamentom 8. augusta 2012 ako súčasť novely zákona o sociálnom poistení. Táto zmena sa týka aj zamestnancov, ktorí zarábajú 1200 eur v hrubom a viac. Zvyšuje a zjednocuje sa maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych a zdravotných odvodov na 5-násobok priemernej mzdy v roku 2013. V súčasnosti ide v prípade nemocenských odvodov o 1,5-násobok priemernej mzdy, zdravotné odvody o 3-násobok, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti najviac 4-násobok priemernej mzdy.

Podľa stále najnovšej analýzy štruktúry miezd štatistického úradu za rok 2011 zarába 13,9% zamestnancov viac ako 1200 eur. 


Je potrebné zdôrazniť, že pri sume 1 100 eur, s ktorou Robert Fico pracuje, hovoríme o podiele vyššom ako 14%.

Výrok predsedu vlády hodnotíme teda ako nepravdivý.

A tam viete, vy tvrdíte, že podnikatelia, no podnikatelia, napríklad Aliancia podnikateľov robila prieskum. Z toho prieskumu citujem- zmeny v oblasti práce na dohodu, ktoré zaviedla súčasná vláda, výrazne negatívne ovplyvnili podnikanie podľa každého tretieho podnikateľa.

Podnikateľská aliancia slovenska (PAS) na svojej stránke zverejnila výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo 131 podnikateľov a prebiehal v marci 2013. Na otázku "Ako ovplyvnili Vaše podnikanie zmeny v odvodoch a pracovných podmienkach pre pracovníkov na dohodu?" zvolilo odpoveď "výrazne negatívne" 33,6 % respondentov. 34,4 % odpovedalo "mierne negatívne" a 31,3 % podnikateľov uviedlo, že tieto zmeny na nich nemali žiaden vplyv. 0,8 % respondentov zmeny ovplyvnili pozitívne.