Robert Kalinák vs. Lucia Žitnanská

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Témou relácie bola kauza oslavy sudcov, novela zákona o Generálnej prokuratúre a opät volba Generálneho prokurátora. Politici sa vyjadrovali v zásade korektne. Robert Kalinák sa nevyhol prilepšeniu faktov podla vlastnej potreby ked si prisvojil úspechy súdnictva pri znižovaní dlžky trvania súdnych procesov. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Spomeňte si, ako ste vy politicky rozhodli. Za jeden deň sa vydalo predbežné opatrenia pri štrajku železničiarov, ktoré ste politicky donútili sudcu rozhodnúť za 24 hodín, aby zakázal štrajk železničiarov. To bola politika v súdnictve.

Aktualne.sk:

31. januára 2003 - Železničiari spustili štrajk proti rušeniu regionálnych tratí a prepúšťaniu, zapojilo sa do neho údajne asi 80 percent zamestnancov. Po troch dňoch štrajk ukončil okresný súd v Bratislave. Ten predbežným opatrením rozhodol, že železničiari musia prestať štrajkovať dovtedy, pokiaľ súd nerozhodne, či je štrajk zákonný. Krajský súd neskôr opatrenie zrušil.

Predkladateľom návrhu boli Železnice SR a Železničná spoločnosť. 

V tejto súvislosti je možné uvažovať, že vzhľadom na majoritný podiel štátu v týchto spoločnostiach sa jednalo o podnet zo strany vlády. 

Podstatné pre hodnotenie výroku však zostáva to, ći rozhodnutie súdu podliehalo politickému nátlaku, alebo nie. Nemáme informácie, na základe ktorých by sme tento výrok mohli overiť. 

Súdne konania sa začali skracovať v roku 2004. Tu máte tabuľku. Keď sme dali na súdy vyšších súdnych úradníkov.

Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy, bod II. A, 4.:

"Efektivita aplikovaných opatrení

Na základe štatistík poskytnutých slovenskými orgánmi priemerná dĺžka občianskeho súdneho konania v niekoľkých posledných rokoch bola nasledovná:

2002 15.18 mesiaca
2003 16.56 mesiaca
2004 17.56 mesiaca
2005 16.86 mesiaca
2006 15.40 mesiaca
2007 15.06 mesiaca
2008 14.07 mesiaca
2009 13.00 mesiaca"

Tí dvaja, ktorí sú tam z Krajského súdu v Žiline a z Okresného súdu v Žiline dnes už nie sú vo funkciách na týchto súdoch a toto konanie sa prešetrí.

Lucia Žitňanská hovorí o sudcoch z medializovaného videa na ktorom advokát na penzii Tibor Péchy imitoval vraha Harmana z Devínskej Novej Vsi. 

Podľa popisu by sa malo jednať o Juraja Krupu – žilinského krajského trestného sudcu a Jozefa Korduliaka – okresného trestného sudcu z Čadce.

Informáciu o tom, že títo sudcovia už nie su momentálne v funkciách sa nám nepodarilo overiť. 

Pán Kaliňák, musím reagovať. V prvom rade musím povedať, že robím presne to, čo sme sľúbili. Pretože toto nie je nový problém na súdoch. My sme sľúbili vo volebnom programe SDKÚ-DS, že dáme preč zo súdnictva bratstvá aj politiku.

22. 06. 2009 : Volebný program SKDÚ: 3.2. Spravodlivé súdníctvo

"Súdy a súdnictvo nemôžu ovládať bratstvá, ani politika. Súdy sa musia otvoriť verejnej kontrole."

Boli ocenení aj vyhodnotením Európskej rady výboru rady ministrov pri Rade Európy, že za 4 roky od roku 2007, alebo za 3 od roku 2007 do roku 2010 sa podarilo, ako jednej z mála krajín znížiť súdne prieťahy zo 17 na 14 mesiacov.

V minulosti demagog.sk podobný Kaliňákov výrok už overoval:

Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy, bod Všeobecné opatrenia:

"Vítajúc mnoho organizačných reforiem prijatých v rokoch 2007-2010, aby napravili tieto problémy (dĺžku súdnych konaní pozn.) najmä:
-navýšenie počtu sudcov,
-vytvorenie nových súdov,
-vytvorenie systému na spracovanie dát a súdneho manažmentu"

Pri skrátení dĺžky súdneho konania sa nejedná o roky 2007-2010, ale o roky 2004-2009. Navyše sa jedná o údaje, ktoré Výboru ministrov poskytuje slovenská strana. Presnejšie rezolúcia o tomto hovorí v bode II. A, 4.:

"Efektivita aplikovaných opatrení

Na základe štatistík poskytnutých slovenskými orgánmi priemerná dĺžka občianskeho súdneho konania v niekoľkých posledných rokoch bola nasledovná:

2002 15.18 mesiaca
2003 16.56 mesiaca
2004 17.56 mesiaca
2005 16.86 mesiaca
2006 15.40 mesiaca
2007 15.06 mesiaca
2008 14.07 mesiaca
2009 13.00 mesiaca"