Robert Fico vs. Pavol Hrušovský

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Hlavnou témou relácie bol madarský zákon o dvojitom obcianstve, volba generálneho prokurátora, odpocúvanie politikov a nechýbala téma privatizácie. Robert Fico sa s Pavlom Hrušovským predhánali v tom, kto spravil pre Slovensko viac pri ochrane pred Madarmi. Fico nepravdivo tvrdil, že od prijatia odvetného zákona deklarovali snahu o jeho spresnenie a zlepšenie. Hrušovský naopak zavádzal v debate o Dzurindovej vláde v “boji” proti Madarskému krajanskému zákonu. 


Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Čo urobila vládna koalícia pokiaľ ide o regulačnú politiku za posledné tri mesiace? Viete o tom? Táto vládna koalícia vyradila z regulačného procesu ministerstvo hospodárstva. To ministerstvo hospodárstva, ktoré za Ľuba Jahnátka tak bojovalo s monopolmi.

V § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. (.pdf) o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), ktorý bol naposledy regulovaný v roku 2010 sa uvádza:

"Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, a ministerstvo. Účastníkom cenového konania začatého z podnetu úradu je regulovaný subjekt, ktorému úrad doručí oznámenie o začatí cenového konania a ministerstvo."

Pozrite sa na to. Otázka, keď vstúpili súkromné spoločnosti do oblasti pitnej vody, okamžite išla hore aj cena aj pitnej vody.

Napríklad stredoslovenská vodárenská spoločnosť bola privatizovana v máji roku 2006. Cena vody pre koncových spotrebiteľov následne v roku 2007 klesla. Rovnako to bolo v prípade vody pre obecné vodárenské spoločnosti.

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti Celé znenie
  s DPH s DPH s DPH
2008 32,011 Sk/m3 28,798 Sk/m3 22,61 Sk/m3 Rozhodnutie 2008
 1,0626 €/m3  0,9559 €/m3  0,7505 €/m3  
2009  32,011 Sk/m3 30,24 Sk/m3  22,61 Sk/m3 Rozhodnutie 2009 
   1,0626 €/m3  1,0038 €/m3  0,7505 €/m3  

 2009/07/09

 1,1082 €/m3 1,0429 €/m3 0,7505 €/m3 Rozhodnutie 2009 
   33,39 Sk/m3  31,42 Sk/m3  22,61 Sk/m3  
2010  1,1082 €/m3 1,0909 €/m3 0,7505 €/m3 Rozhodnutie 2010 
   33,39 Sk/m3  32,86 Sk/m3  22,61 Sk/m3  
 2010/07/22  1,1470 €/m3  1,0909 €/m3  0,7505 €/m3 Rozhodnutie 2010

   34,56 Sk/m3   32,86 Sk/m3   22,61 Sk/m3

 

2011   1,1567 €/m3   1,1550 €/m3   0,7568 €/m3 Rozhodnutie 2011
   34,85 Sk/m3  34,80 Sk/m3  22,80 Sk/m3  

Konverzný kurz je 1 € = 30,1260 Sk

Ceny stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví:

Obdobie Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti Celé znenie
  s DPH s DPH s DPH
2007 30,52 Sk/m3 27,37 Sk/m3 22,61 Sk/m3 Rozhodnutie 2007
2006 32,01 Sk/m3 domácnosť 26,99 Sk/m3 22,91 Sk/m3 Rozhodnutie 2006
ostatní 28,80 Sk/m3

Každá privatizácia na Slovensku viedla k zvyšovaniu cien tých tovarov, ktoré tieto firmy poskytovali.

K privatizácii elektrárni došlo v apríli 2006. Vývoj cien elektrickej energie bol v období rokov 2006-2010 nasledovný.

Podľa Eurostatu cena elektrickej energie pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):
január 2006 - 543 Sk
január 2007 - 534 Sk
prvý polrok 2008 - 485 Sk
druhý polrok 2008 - 463 Sk
prvý polrok 2009 - 15, 40 Eur (464 Sk)
druhý polrok 2009 - 15,60 Eur (470 Sk)
prvý polrok 2010 - 15, 20 Eur (458 Sk)

Cena elektrickej energie pre priemyselné spoločnosti (SK/kWh, pozn.):
január 2006 - 290 Sk
január 2007 - 324 Sk
prvý polrok 2008 - 386 Sk
druhý polrok 2008 - 391 Sk
prvý polrok 2009 - 14,23 Eur (429 Sk)
druhý polrok 2009 - 14, 03 Eur (423 Sk)
prvý polrok 2010 - 11, 74 Eur (354 Sk)

O náraste ceny elektrickej energie je možné hovoriť iba v súvislosti s firmami. Pokiaľ sa jedná o domácnosti, tak tam bola cena elektrickej energie relatívne stabilná, dokonca došlo aj k miernemu poklesu. Je však otázne do akej miery má privatizácia vplyv na zvyšovanie cien. Ficov výrok je všeobecný a nie sú v ňom bližšie špecifikované informácie, či sa jedná o koncovú alebo výrobnú cenu. Vzhľadom na tieto fakty hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Čo sa týka plynu privatizácia SPP sa uskutočnila v roku 2002.

Podľa Eurostatu cena plynu pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):
január 2004
D1- 437 SK pri ročnej spotrebe 2326 kWh
D2 -361 SK pri ročnej spotrebe 4652 kWh
D3 -296 Sk pri ročnej spotrebe 23 260 kWh
D3 - 288 SK pri ročnej spotrebe 34 890 kWh
D4 - 271 SK pri ročnej spotrebe 290 750 kWh

január 2005
D1- 498 SK pri ročnej spotrebe 2326 kWh
D2 -397 SK pri ročnej spotrebe 4652 kWh
D3 -314 Sk pri ročnej spotrebe 23 260 kWh
D3 - 305 SK pri ročnej spotrebe 34 890 kWh
D4 - 277 SK pri ročnej spotrebe 290 750 kWh

Údaje spred roka 2004 nie sú k dispozícií, preto ani túto časť výroku nemôžme ohodnotiť.

Po prvé chcem povedať ešte raz, že pani Radičová spáchala volebný podvod, pretože toto povedala, nech si to prečítajú všetci občania Slovenskej republiky. A povedala to opakovane, že sa nebude privatizovať.

R. Fico (a nielen on, pozn.) už v minulosti kritizoval I. Radičovú za to, že sa pred voľbami mala vyjadriť v tom zmysle, že (citujúc R. Fica, pozn.) "nebudeme privatizovať". Podľa Fica, sa tak mala Radičová vyjadriť v relácii Voľby 2010 – Okrúhle stoly. Žiaľ túto reláciu si nie je možné pozrieť v archíve STV.

Vo volebnom programe SDKÚ-DS (.pdf) sa okrem iného píše:

"Zachránime bratislavské letisko a Cargo

Štyri roky terajšej vlády jasne ukázali, že štát nedokáže tieto firmy dobre riadiť. Získame pre tieto firmy strategických partnerov, a tým ich zachránime. Výsledkom bude zásadné zlepšenie ich služieb a zabezpečenie ich strategického rozvoja. Hlavným slovenským letiskom by sa mala stať Bratislava, a nie Viedeň."

V programe sa teda nepíše explicitne, že strana bude privatizovať, ale uvádza, že získa strategických partnerov pre letisko a Cargo, čo de facto znamená, že tieto dve spoločnosti chcú privatizovať.

UDZS.sk:

"Podľa poslednej Správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou spravodlivosťou o stave vykonania verejného zdravotného poistenia 2009 (.pdf) dosiahli zdroje v zdravotníctve plynúce z verejného zdravotného poistenia čiastku 3,342 mld. eur. (100,6 mld. Sk). Správa za rok 2010 zatiaľ nie je dostupná."