Robert Fico vs. Ján Figel

V politike, Alžbeta Vlková, odkaz na videozáznam

Železnicné spolocnosti na Slovensku sú v procese reštrukturalizácie a dochádza ku prepúštaniu pracovníkov. V politike sa viedol spor o tom, kolko z týchto ludí koncí na Úrade práce a kolko je rekvalifikovaných. Robert Fico mal pravdu v tom, že napriek príslubom vlády nedochádza kvôli zbabranému tendru k rekvalifikácii pracovníkov. Nehovorí však pravdu ked tvrdí, že všetci prepustení koncia na Úrade práce. Ako správne argumentoval Ján Figel je to “len” 10% prepustených. 

Zároven dalšou z vecí, na ktorú sme si posvietili je množstvo výjazdných rokovaní minulej vlády. Robert Fico opakovane uvádza 19. Nie je to tak, avšak realita nie je vzdialená. V skutocnosti to bolo 18 výjazdných rokovaní z celkových 215. Ani nie 1%, ale ako volebný slogan to pôsobí velmi dobre. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

My sme zastavili privatizáciu komplet a vôči finančnej skupine Penta sme urobili konkrétne kroky. Hneď sme im zastavili zisk zdravotných poisťovní.

Denník Pravda v spolupráci so SITA, ČTK, TA3 z 25. októbra 2007 uvádza: Poslanci schválili vládny návrh novely zákona o zdravotných
poisťovniach. Parlamentu sa to podarilo napriek tomu, že opoziční
poslanci tesne pred hlasovaním opustili rokovaciu sálu. Podľa schválenej
podoby zákona budú poisťovne musieť po prvý raz v roku 2009 použiť celý
zisk z poistenia na úhradu zdravotných výkonov.

My máme tisícky ľudí na mítingoch, bol som včera či predvčerom v Leviciach, viac ako tisíc ľudí na mítingu.

Nepodarilo sa nám zistiť koľko ľudí sa zúčastnili predvolebného mítingu v Leviciach. 

Predvolebnú kampaň odštartoval SMER-SD mítingom v Topoľčanoch, ktorého sa podľa denníka SME zúčastnilo zhruba 1000 ľudí. Podľa oficiálnej web stránky SMERU-SD sa ďalší míting konal v Ubli a zúčastnilo sa ho vyše 200 občanov. Taktiež táto web stránka spomína aj míting v Snine, ktorého sa zúčastnilo vyše 600 občanov. 

Tento výrok sme označili ako zavádzanie, pretože okolo 1000 ľudí sa podľa dostupných informácii zúčastnilo len na mítingu v Topoľčanoch. V ostatných obciach boli tieto čísla nižšie. 
Na internetovej stránke eurofondov sa ohľadne čerpania 22. januára 2012 uviedlo: "Slovensko vyčerpalo eurofondy, ku koncu decembra 2011, vo výške 25,02 %. Medzimesačne sa čerpanie mierne zvýšilo (približne o 1,6 %). Čerpanie vo všetkých operačných programoch zaznamenalo mierny nárast.

Najväčší podiel čerpania vykazoval ku koncu novembra 2011 OP Zdravotníctvo. K ďalším operačným programom s najvyšším podielom čerpania patria OP Technická pomoc, Regionálny operačný program a OP Konkurencieschopnosť. Uvedené OP dosahujú viac ako 37 % čerpanie eurofondov.


Naopak najnižší podiel čerpania vykazovali už tradične: OP Informatizácia spoločnosti, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie."

Tento údaj potvrdzuje aj tlačová správa Ministerstva financií ohľadne čerpania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. decembru 2011, kde sa o rovnakej veci píše takto: "K 31.12.2011 SR vyčerpala z celkového záväzku 2007 - 2013 vo výške 11 498,33 mil. EUR prostriedky v sume 2 877,00 mil. EUR. Táto suma predstavuje čerpanie na úrovni 25,02 %. Oproti mesiacu november sa čerpanie  zvýšilo o 1,58 p.b."
 
Po prezretí tabuľky jasne vyplýva, že podiel medzi reálnym čerpaním eurofondov (schváleným SŽP zníženým o nezrovnalosti) od Záväzku 2007-2013 je 8 621 333 899, a teda 8 a pol miliárd eur. Aj napriek nemalej odchýlke môžme považovať tento výrok za pravdivý.

Podľa záznamov všetkých 215 rokovaní vlády SR od 4. júla 2006 do 7.júla 2010 sa rokovanie konalo 18 krát mimo Bratislavu (Rožňava, Sobrance, Tisovec, Čierny Balog, Martin, Brezno, Humenné, Prievidza, Topoľčany, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Komárno, Svidník, Poprad, Holíč, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Sečovce).