Robert Fico vs. Béla Bugár

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Po sviatkoch sa politici vrátili do ringu diskusných relácií. Robert Fico pôsobil dojmom pripraveného politika s jasnou predstavou toho, co sa vykonalo zle a kto je vinníkom. Béla Bugár bol skôr v defenzívnej úlohe a snažil sa argumentovat zmierlivo s víziou budúcej spolupráce a nápravy minulých chýb. Expremiérovi sa dokonca podarilo v jednom prípade donútit Bélu Bugára otvorene priznat zlyhanie vlády Ivety Radicovej, ked uviedol, že rozhodnutie o prevode kompetencií v SPP na správnu radu z valnej hromady je potrebné revidovat. 

Politici sa dopúštali zavádzajúceho skreslovania, zjednodušovania, prisvojovania si politických zásluh a používania nepresných císel. Najmarkantnejším prešlapom z úst Roberta Fica bolo obvinenie Dzurindovej vlády z krátenia platieb polnohospodárom argumentujúc, že sa nic podobné nestalo za jeho vlády. Opak je pravdou. V roku 2009 došlo ku kráteniu dotácií a dokonca vo vyššej miere, ako tomu bolo v roku 2003. Béla Bugár zas bagatelizoval vplyv vládnych opatrení na vysokú mieru inflácie. Spomenul si iba na 1% zvýšenie DPH, pricom zvyšovanie spotrebných daní už nezmienil. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

My to podporujeme, dokonca myslím, že to bol pán Spišiak, ktorý potvrdil, že v roku 2009 sa táto vec preverovala a finančné operácie, o ktorých sa malo hovoriť v týchto dokumentoch, sa nikdy nepotvrdili, nikdy tam nič také nebolo. (v tzv. dokumente Gorila, pozn.)

Spišiak sa o spise Gorila dozvedel v roku 2010, keď prijímal svoju funkciu. V súčasnosti otvorene priznáva, že v čase prešetrovania „boli vykonané všetky štandardné úkony.Ficove slová, že v čase preverovania sa žiadne finančné operácie podľa Spišiaka nepotvrdili, však nemôžeme potvrdiť. Okrem toho, že Spišiak hodnotil výkon vtedajšieho vyšetrovania pozitívne, sme nenašli iné jeho vyjadrenia, ktoré by toto tvrdenie vyvracali alebo naopak podporili jeho pravdivosť.

SME, 6. január 2012:

„To, čo urobili, po analýze vysvitlo, že urobili dobre,“ hodnotí Spišiak. Polícia sa podľa neho snažila potvrdiť obsah spisu, skutky, ktoré sú tam naznačené, či opísané nepriamo.
Iný smer vyšetrovania, ktorým sa môže polícia vydať, je potvrdenie pravosti podkladov v Gorile. Spišiak potvrdil, že jeho ľudia zvolili inú taktiku.
„Nové metódy sú účinné, len ak sú prekvapujúco iné, ako by ktokoľvek čakal.“ Na otázky, či môže vyšetrovanie zlyhať, ak SIS nepotvrdí pravosť dokumentu a ak nevydá nahrávky z odpočúvaného bytu, neodpovedá. Aj z tohto dôvodu malo vyšetrovanie stroskotať v minulosti.

Napríklad teraz dva krát na ministerstve životného prostredia boli zastavené bolo zastavené vyplácanie len skrz to, že našlo sa za SNS, teda za vašej vlády sa našli projekty, ktoré asi nebudú preplácať a budeme musieť vracať peniaze.

Podľa denníka Pravda (9. november 2011) na základe auditu, ktoré iniciovala ministerstvo financií, Európska Únia rozhodla pozastaviť platby na niektoré projekty. Medzi týmito projektami sú operačné programy Životné prostredie, Doprava a Informatizácia spoločnosti. 

..."V prípade dvoch osí z programu životné prostredie a jednej z programu informatizácia spoločnosti sú dočasne prerušené platby. Ide o sumu 101 miliónov eur," potvrdila Ingrid Ludviková, hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku...

TASR (2. decembra 2011) 
"Slovensko stále nevie, či mu Európska komisia (EK) odblokuje preplácanie enviroprojektov, ktoré mu pozastavila pre nájdené pochybenia. Malo by sa to dozvedieť do 15. januára budúceho roka. Zablokovaných je vyše 70 miliónov eur z Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP)."

Je pravda, že bolo pozastavené vyplácanie enviroprojektov z Operačného programu Životné prostredie a taktiež, že za minulej vlády riadili ministerstvo životného prostredia nominanti SNS.

Momentálne čerpanie napríklad eurofondov, kde dohromady bolo 11 miliárd eur, je iba na úrovni okolo 28% a celková miera zázmluvnenosti je 40%.

Ani jeden zo spomenutých údajov, ktoré sa týkajú čerpania eurofondov, neuvádza R.Fico správne. Ku koncu novembra 2011 sa z eurofondov vyčerpalo 23,44 % (zdroj zo 16.decembra 2011).

Kým číslo čerpania navýšil, mieru zazmluvnenosti významne ponížil. Podľa tlačovej správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bola zazmluvnenosť štrukturálnych fondov EÚ na úrovni 66%.

Tlačová správa MDVRR SR (1.december 2011):
Kontrahovanie (zazmluvnenie) finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu k 31. 10. 2011 bolo vo výške 7 601 355 635 EUR, čo predstavuje 66,11 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ).

Ten zákon mi nemusíte zrovna pripomínať. Autorom toho zákona je Peter Kažimír a pokiaľ by ho Smer nepredložil a pokiaľ by ho Peter Kažimír nepredložil, tak by nikdy neprešiel ústavný zákon. (Ústavný zákon o dlhovom strope, pozn.)

Predkladateľom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti bol popri J. Kollárovi, A. Marcinčinovi, O. Matejovi, J. Mikolajovi, I. Švejnovi aj P. Kažimír.

Zákon však nie je návrhom iba Petra Kažimíra ako to vyplýva z výroku Roberta Fica. Pán Fico si tak neoprávnene pripisuje politické body, ktoré nepatria len jemu. 

Pán predseda, samozrejme môžte o tom hovoriť, že my sme dali tomu toľko, my sme tam zvýšili toľko. Výsledok bolo, že 2-krát za sebou 8% deficit.

Ak vychádzame z údajov Eurostatu tak v rokoch 2009 a 2010 bol verejný deficit nasledovný:

V roku 2009 bol verejný deficit na úrovni 8 % HDP.

V roku 2010 bol verejný deficit na úrovni 7,7 % HDP.

Napriek tomu, že v roku 2009 bol verejný deficit presne 8 % a v roku na úrovni blížiacej sa 8 percentám (resp. o tri desatiny nižší), hodnotíme Bugárov výrok ako nepravdivý. Politici by sa mali vo verejnom priestore naučiť používať presné čísla.