Robert Fico v TA3

V politike, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Z diskusie vyplýva, že Robert Fico použil tento údaj na vyjadrenie zmeny v počte a charaktere cestujúcich od zavedenia bezplatnej vlakovej prepravy pre študentov a seniorov. Podľa štatistických údajov ZSSK medzi rokmi 2014, kedy bola zavedená bezplatná preprava a rokom 2017 počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK vzrástol o 53%. Železničná spoločnosť avšak o počte zakúpených miesteniek nevedie žiadnu štatistiku, čo potvrdila aj samotná spoločnosť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Z diskusie vyplýva, že Robert Fico použil tieto údaje na vyjadrenie zmeny v počte a charaktere cestujúcich od zavedenia bezplatnej vlakovej prepravy pre študentov a seniorov. Podľa štatistických údajov ZSSK medzi rokmi 2014, kedy bola zavedená bezplatná preprava a rokom 2017 počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK vzrástol o 53%. ZSSK zaznamenala v roku 2017 medziročný nárast platiacich cestujúcich oproti roku 2016 vo výške 17,5 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  

Bezplatná preprava vo vlakoch ZSSK bola zavedená 17. novembra 2014. Podľa výročnej správy ZSSK z roku 2014 (.pdf, s. 12) bolo prepravených 47,29 mil. cestujúcich. V roku 2017 bolo prepravených 72,47 mil. cestujúcich. Nárast medzi rokmi činí 53,3%. Údaje o platiacich cestujúcich sa nenachádzajú vo výročnej správe za rok 2014. Tento údaj začala ZSSK evidovať iba necelé dva mesiace po zavedení bezplatnej prepravy. Ak však porovnávame počet platiacich cestujúcich za rok 2013 (kedy ešte počet cestujúcich a platiacich cestujúcich bol totožný), kedy bezplatná preprava ešte nebola zavedená s rokom 2017 môžeme vidieť nepatrný nárast (rok 2013 = 44,29 mil. cestujúcich (.pdf, s. 12) a rok 2017 = 45,72 mil. platiacich cestujúcich). 

…znižuje sa strata železníc. Ak tá strata bola povedzme v roku 2016 na úrovni okolo 5 miliónov eur, v roku 2017 bola na úrovni 4 milióny.

Podľa údajov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), spoločnosť vykazovala za rok 2016 stratu na úrovni 5,152 milióna eur (.pdf, s. 18), teda menšiu ako za predchádzajúce roky. Na základe údajov z marca 2018 hospodársky výsledok ZSSK by sa mal podľa predbežných a neauditovaných výsledkov za rok 2017 zlepšiť o 21,47 % v porovnaní s predošlým rokom, čo by predstavoval stratu na úrovni približne 4 miliónov eur. Výrok na základe najnovších dostupných avšak zatiaľ neauditovaných výsledkov hodnotíme ako pravdivý.