Robert Fico a Iveta Radicová

O 5 minút 12, Marta Jančkárová, odkaz na videozáznam

Odchod jednej vlády, príchod dalšej. Bilancovanie posledných dvoch rokov verzus výzvy v nadchádzajúcom období. To prišli prezentovat I. Radicová ako zástupkyna dosluhujúcej vlády a R. Fico ako zástupca nadchádzajúcej. V debate sa však nestretli a svoje pohlady prezentovali samostatne. Iveta Radicová mala tendenciu opakovat divákom STV to, co mohli vidiet v predchádzajúcej hodine na TA3, preto sa hovorilo opät o dávkach, deficitoch, nezamestnanosti a množstve dalších iných císiel. Robert Fico zase nezabudol “štuchnút” aj do chýb z minulého obdobia. Tiež preto recykloval viacero svojich oblúbených faktov. Výroky priebežne doplname.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Nie my sme ho zrušili. Tento balíček bol zrušený vládou, ktorá prišla po nás (Bankový produkt zavedený v roku 2006 pozn.)

V prípade tzv. Bankového produktu ide o návrh legislatívy bývalého ministra financií Jána Počiatka (Smer), ktorý
mal klientom pomôcť ľahko sa
zorientovať na trhu a sprístupniť základné služby k bežnému účtu.
„Zmyslom je, aby všetky banky, ktorých sa to týka, zaviedli určitý
základný variant služieb, ktorý je dostačujúci pre jednoduchého
klienta,“ 
povedal 13. januára 2010 o základnom bankovom produkte exminister.

Bankový produkt bol zrušený od
apríla 2011 novelou zákona o bankách a o zmene zákona o cenných
papieroch a investičných službách, ktorý navrhol rezort financií Ivana
Mikloša.

Zároveň s dôsledkami i negatívnymi, ale nevyhnutným krokom zníženia zamestnanosti vo verejnom sektore o 11,7% .

Ak
budeme vychádzať z údajov Štatistického úradu SR o zamestnanosti vo
verejnom sektore, obrane, povinnom sociálnom zabezpečení tak údaje sú
nasledovné:
Zamestnanosť v tisíc osobách Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
verejný sektor, obrana, povinné sociálne zabezpečenie 188,0 188,4 195,5 193,2 197,2 194,5 187,1

Na
základe týchto údajov by išlo o medziročne (Q42010/Q42011) o
zníženie zamestnanosti o približne 4,5 %. Táto štatistika však úplne
verne nezobrazuje skutočnú zamestnanosť vo verejnom sektore, keďže
zahŕňa viac ako len verejný sektor.
Presnú štatistiku ohľadom
zníženia zamestnanosti vo verejnom sektore sa nám nepodarilo zistiť.

Riešili sme v dôsledku aj prírodných katastrof aj minulých skúseností napr. energetickú nezávislosť Slovenska a naše riešenia s Maďarskom, prepojenie plynu ale aj s Poľskom, boli komisiou vyhodnotené ako najlepšie projekty.

Spomínané projekty sa zameriavajú na plynovodné prepojenie, ktoré je súčasťou energetického projektu sever - juh. Toto prepojenie by malo byť časťou celého severo-južného prepojenia, ktorý má spájať LNG terminály v Chorvátsku a Poľsku a prechádzať všetkými krajinami Visegrádskej štvorky a Chorvátskom.
To či projekty boli vyhodnotené komisiou ako dva najlepšie sa nám však nepodarilo z dostupných zdrojov zistiť a preto výrok považujeme za neoveriteľný.

Rast HDP na Slovensku v roku 2011 dosiahol podľa Eurostatu hodnotu 3,3%. V priemere bol rast v EÚ 27 1,5%. Výrok je nepresný, a teda nepravdivý.

Do toho veľmi rýchle nasadenie nového systému pri verejnom obstarávaní, ktoré vyhodnotilo Transparency International, mnohé zahraničné inštitúcie, ako taký ten zásadný rez a že Slovensko už nikdy nebude také ako predtým, tak spretrhalo a prerušilo aj mnohé zosieťovania.

Transparency International hodnotili protikorupčné opatrenia vlády I. Radičovej pozitívne: "Opatrenia vlády Ivety Radičovej a koaličných poslancov prijaté v prvom roku od volieb výrazne pozitívne prispeli k boju proti korupcii. Najlepšími opatreniami bola reforma súdnictva, podmienenie platnosti zmlúv verejného sektora ich zverejnením a sprísnenie pravidiel narábania s majetkom obcí. Oproti prvému roku vlády Roberta Fica tak bola súčasná v boji proti korupcii trikrát aktívnejšia."

Podľa tohto hodnotia verejný sektor začal obstarávať transparentnejšie a využívať súťažné metódy častejšie. "Kým posledný rok vlády Roberta Fica bolo len 58% objemu obstarávania nakupovaných cez súťažné postupy (verejná a užšia súťaž), v prvom roku vlády Ivety Radičovej to bolo až 73%. Zároveň klesol objem kontrahovaný cez najmenej otvorený postup rokovacím konaním bez zverejnenia z 30 na 20 percent celkového objemu zákaziek vo verejnej správe."
  

Konkrétne hodnotenia zahraničných inštitúcií protikorupčných opatrení vlády I. Radičovej sa nám nepodarilo nájsť, ale výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože tieto opatrenia sa naozaj stretli s pozitívnymi ohlasmi a ich pozitívny vplyv potvrdilo aj Transparency International.