Richard Sulík vs. Pavol Paška

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Sulíkové “lepí mi”, Paškove stretnutia s Hašcákom, Sasanky aj Gorily, to všetko sa stihlo prebrat v poslednom Na telo. Pozrite sa tiež ako politici dezinterpretujú kto je zodpovedný za zadlžovanie Grécka. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Povedať predsedovi Európskeho parlamentu, že koho ty tu reprezentuješ, lebo ja mám 300 000 voličov a teba zvolilo. Tak viete koľko má Nemecká sociálna demokracia členov? Cez 600 000, to je dva krát toľko ako vy máte.

Pavol Paška hovoril o Sulíkovom vystúpení v nemeckej talkshow. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schultz v nej vyčítal Richardovi Sulíkovi jeho nesolidárnosť s Gréckom a zároveň mu pripomínal, že reprezentuje iba veľmi minimálnu časť Slovákov a on je predsedom Európskeho parlamentu, ktorého volilo 754 zástupcov. Sulík na to reagoval protiargumentom, že jeho volilo 300 000 ľudí.

Predseda Európskeho parlamentu je volený poslancami Európskeho parlamentu, preto je v tomto kontexte irelevantné, koľko má Nemecká sociálna demokracia členov, ale ich počet bol v máji 2011 napriek tomu menej ako 500 000.

Počkajte pán Paška, 600 miliónov v hotovosti (zaplatí Slovensko do eurovalu pozn.) a ďalších 5 miliárd záruky a to nehovorím o tom, že už v októbri sme schválili 7,7 miliárd záruky, to je plus k tomu, to musíte nasčítať, už sme pri 14,

"Európsky mechanizmus pre stabilitu patrí do druhej vlny balíka opatrení, cieľom ktorých je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny v ťažkej finančnej situácii a tým udržať finančnú stabilitu eurozóny ako takej. Slovensko zaplatí do trvalého eurovalu v piatich splátkach 659,2 mil. eur a celková výška akcií upísaných Slovenskom bude predstavovať sumu 5,768 mld. eur."


"ESM nadväzuje na Európsky finančný stabilizačný nástroj (EFSF) tzv. dočasný euroval. Ten vznikol ešte 9. mája 2010 ako štátmi eurozóny účelovo založený subjekt na boj proti dlhovej kríze. Pôvodný objem záruk v EFSF dosahoval 440 mld. eur, pričom podiel Slovenska zodpovedal sume záruk 4,372 mld. eur. Lídri eurozóny sa však neskôr rozhodli garancie navýšiť na bezmála 780 mld. eur, čo malo zabezpečiť pôvodne zamýšľanú efektívnu úverovú kapacitu nástroja na úrovni 440 mld. eur. Podiel záruk Slovenska na navýšenom eurovale stúpol na 7,7 mld. eur."

0,6592 + 5,768 + 7,7 = 14,1272 mld. eur

22 miliárd eur pre 8 krajín, medzi ktorými je Slovensko, lebo výrazne prekračujeme priemer nezamestnanosti mladých ľudí. Ten priemer je tuším nejakých 27%.

TASR:
Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso poslal
v utorok (31.1.) list 8 európskym krajinám, kde počet nezamestnaných
v radoch mladej generácie presahuje celoeurópsky priemer. Oslovenými
krajinami sú Grécko, Litva, Lotyšsko, Írsko, Portugalsko, Slovensko,
Španielsko a Taliansko. V týchto krajinách je miera nezamestnanosti
mládeže vyššia ako 30 %, čo vysoko prekračuje celoeurópsky priemer.
Podľa údajov Eurostatu, štatistického inštitútu EÚ, v decembri 2011
bol priemer nezamestnanosti mládeže vo všetkých 27 členských štátoch
únie vo výške 22,1 %. Rok predtým nezamestnanosť mladých v EÚ
dosahovala iba 21 %.

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová po ukončení summitu
špecifikovala, že pre Slovensko by to znamenalo dostupné prostriedky
v podobe štrukturálnych fondov prideľovaných na obdobie 2007-2013,
vyše 2 miliárd eur.

"Ku koncu roka 2011 je možnosť realokácie z Európskeho
sociálneho fondu 39 miliónov eur a z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja vyše 2,2 miliardy eur. Spolu 2,3 miliardy eur," vyčíslila
Radičová. Dodala, že prvé pracovné stretnutie sa uskutoční 8.
februára, na pôde EK, kde budú aj zástupcovia slovenskej vlády.

P. Paška neuvádza sumu a ani priemernú nezamestnanosť mladých v EÚ správne. Vo výške sumy sa pomýlil viac ako desať krát a pri priemere o cca 5%.

Koľko že to vyčlenila, koľko že vyčlenili lídri na ostatnom summite (EÚ pozn.) peňazí na podporu nezamestnaných mladých 8 krajinách? 22 miliárd eur. 82 miliárdy je na podporu malých a stredných podnikov, na tvorbu pracovných miest a boj s nezamestnanosťou.

EK
vyčlenila na obdobie do roku 2013 82 mld. eur, ktoré majú smerovať na
zlepšenie malých podnikov a nezamestnanosti. 22 mld. eur z tejto sumy
presnejšie z fondu ESF má smerovať na podporu zamestnanosti mladých v
ôsmich kritických členských štátoch EÚ, ktoré prekračujú priemer v
nezamestnanosti mladých.

Aj strana Smer mala voľakedy pred 10 rokmi o dekriminalizácii niečo v programe a potom to upratali pod koberec.

V programovom vyhlásení Smeru z roku 2002 sa nenachádza žiadna zmienka ohľadne dekriminalizácie ľahkých drog. Rovnako sa o dekriminalizácii nepíše ani v Programovom zameraní Smeru na volebné obdobie 2012 – 2016. Keďže je samotný text na internete len ťažko dostupný, je možné si ho stiahnuť ako wordový dokument na blogu Mariana Jánoša. 
 
R. Sulík mohol zachytiť vyjadrenie R. Fica v rozhovore pre denník Sme 7. augusta 2001, kde o marihuane hovoril:

Otázka:Vy ste ako jeden z mála politikov podporili dennú držbu marihuany pre vlastnú spotrebu. Ako je to s vaším postojom k marihuane?

Odpoveď R.Fica: „Hovoril som so študentmi o rekodifikácii trestného práva. Povedal som, že do roku 1998, pokiaľ išlo o tzv. spotrebnú držbu, sme nikoho nestíhali. Po roku 1998 sa urobila zmena v Trestnom zákone a aj jednu dávku možno postihnúť. Môj postoj je taký, že nemá význam poslať niekoho do väzenia, keď má vo vrecku jednu cigaretu marihuany. Po 16 rokoch v trestnom práve a habilitácii si dovolím takýto postoj zaujať.“

R. Sulík hovorí o oficiálnom programe, kde takáto zmienka nie je, výrok je preto nepravidvý.