Richard Sulík

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Richard Sulík najmä o vylúcení Matovica z poslaneckého klubu. Sulík podla nášho názoru zavádza ak interpretuje Matovicov výrok o tom, že “nepodporia” návrh SMERU ako dohodu, z ktorej má vyplývat, že Matovic nemôže hlasovat so SMER-om. Ako zdôvodnujeme, technicky to je možné interpretovat aj tak, že hlasovat so SMER-om mohol. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ideme ako prvé navrhnúť, aby marihuana mohla byť používaná na lekárske účely. V Čechách je to bežné.

Užívanie za účelmi zmierenia bolesti pri ochoreniach síce môže byť súdne nepostihované (v minulosti sa vyskytol jeden takýto prípad), určite to ale nie je zákonne upravený stav. V opačnom prípade by jedna z vládnych strán (Veci verejné) nedávno nenavrhla legalizáciu marihuany na lekárske účely.

Našli sme kompromis po prvé 20 % DPH a po druhé len dokedy nebude deficit nižší ako, len do kedy bude deficit vyšší ako 3 %.

Podľa prechodných ustanovení novely zákona o dani z pridanej hodnoty platnej od 1. januára 2011 je zvýšenie sadzby DPH na 20 % dočasné a skončí, keď schodok verejnej správy bude menej ako 3% HDP.

"(1) V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Koaliční partneri navrhovali 21 %, tak sme našli kompromis po prvé 20 % a po druhé len dokedy nebude deficit nižší ako, len do kedy bude deficit vyšší ako 30 %, čiže je to dobrý kompromis.

Podľa správy portálu pravda.sk s návrhom na zvýšenie DPH na 21 % prišlo KDH.

Od prvého januára majú poslanci nižšie platy a teraz, samozrejme, budú konať aj v týchto ďalších prípadoch.

Od 1. januára 2011 nadobudla účinnosť novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Podľa tejto novely sa plat poslanca neurčuje len podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ale zároveň závisí od schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte SR. Na výpočet sa používa deficit, ktorý zverejňuje Eurostat.

Podľa paragrafu 2 odseku 1 tejto novely patrí poslancovi plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve znížený podľa odseku 2. Podľa odseku 2 je zníženie platov poslancov nasledovné:
  • ak je deficit väčší ako 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 15 %
  • ak je deficit v rozpätí 5 - 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 10%
  • ak je deficit v rozpätí 3 - 5 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 5 %.
O zmenách v odmeňovaní poslancov si môžete prečítať viac napríklad tu.

V roku 2011 je plat poslancov znížený o 15 % (deficit odhadovaný na rok 2010 je 7,8 %, pozn.).

Potom ten pán Podhradský, potom ten pán Zich a všetko, keď sčítate je jeden milión eur. Z toho 750 tisíc sú nominanti Smeru, ktorí si nárokujú a nárokovali na odstupné a toto bude aj čoskoro zverejnené, len musí to zverejniť tepláreň, nie ja.

V mediách sa spomína iba meno Jána Podhorského (nominanta SDKÚ-DS), Ivana Zicha a Martina Borovského ako nominantov SaS. Mená nominantov Smeru zatiaľ zverejnené nie sú.